Hem > Vad vi gör > Barnens internet > Utsatthet på nätet > Hantera utsatthet på nätet

Utsatthet online, vad kan göras?

Att anmäla ett brott är en självklarhet för många men då barn och ungdomar utsätts för något är det inte helt säkert att de vet att de blivit utsatta för brott eller om det bara var något riktigt elakt. Du som vuxen behöver ställa frågor och hjälpa barnet genom det som har hänt på fler plan. Här kommer några tips från olika vinklar:

Om du som barn/ungdom är drabbad:

 • Ta en skärmdump eller filma skärmen. Ta bild med någon annans telefon om du är rädd att skärmdumpen kan lämna spår hos den som skickat det du vill spara. Spara bevis. Visa beviset för någon, då har du ett vittne. Skriv ut en papperskopia där datum syns om du har skrivare. När du har sparat bevis är det ok att radera det du kan.
 • Sätt gränser, säg nej, berätta att du inte vill ha meddelanden som kränker.
 • Anmäl till appen, eller till admin om det är en grupp.
 • Prova berätta för en förälder, kompis, ungdomsledare, hjälpchatt, oss på Barnens Internet eller någon personal i skolan. Fråga om den personen kan hjälpa dig. Berätta även om du själv skrivit något dumt när du blivit arg. Vi får bråka med varandra men ingen får mobba någon. Vuxna ska hjälpa till att reda ut det som hänt och hjälpa dig att må bra.
 • Ta hand om dig, var med en vän om du kan, mys med ett husdjur, drick varm choklad, träna, spela eller gör något annat du mår bra av.
 • Om du känner dig utsatt är du utsatt, oavsett om någon säger att de har gjort det ”på skoj”. Man kan aldrig skoja bort brott eller kränkningar.
 • Har någon spridit sexuella bilder kan du läsa mer om vad som kan vara brottsligt här.
 • Anmäl till polisen och kontakta brottsofferjouren om du tror att du blivit utsatt för ett brott online.
 • Se över dina inställningar i sociala medier och spel (vilka kan kontakta dig, lägga till dig snabbt etc)

Förälder, vårdnadshavare:

Blir ditt barn mobbat/ känner sig utsatt i sociala medier, spel, på internet?

 • Stötta och berätta att det inte är barnets fel
 • Fråga vad som har hänt och håll dig lugn själv, barnet behöver känna att det var rätt att berätta
 • Berätta vad du kommer att göra, samarbeta med barnet, fråga vad hen vill
 • Kontakta föräldrar till de barn som mobbar, kom överens om hur ni går vidare
 • Kolla vilka alla appar/spel mobbningen händer på
 • Hitta trygga appar/spel där barnet kan vara för att ha roligt utan att bli utsatt
 • Hjälp barnet att spara bevis, fråga efter vilka texter, ord, bilder, emojis, memes etc som delats och på vilka alla kanaler
 • Hjälp barnet att säga ifrån men behåll ditt lugn. Blockera efter det de som mobbar
 • Anmäl till appen (på TikTok t.ex. håller du ett finger en liten stund över videon du vill anmäla och följer sedan instruktionerna)
 • Prata med skolan och berätta vad som hänt så de kan hålla koll på barnets mående under skoldagen, kolla hur läget är i skolan
 • Går mobbare och utsatt i samma klass eller skola? Samarbeta med skolan och fråga hur de kan hjälpa barnet.
 • Anmäl till polisen om du tror att barnet blivit utsatt för brott. Du kan även ringa dem för att få råd om du är osäker.
 • Anmäl samtliga barns situationer till barnskyddet om de inblandade barnen är minderåriga och det inträffade är allvarligt
 • Kolla upp med jämna mellanrum hur läget är
 • Erbjud barnet något annat att göra om det blir svårt att vara online. Ni kan t.ex. spela spel, ta en promenad, åka och simma, baka eller något annat.
 • Kolla barnets sömn och mat. Om barnet sover och äter bra ökar chansen att hen mår bättre.
 • Om barnet går i skola, kontakta kuratorn
 • Ta reda på om det är mobbning eller konflikt/bråk. Vi får bli arga på varandra och bråka men vi får inte gå över gränsen så det fortsätter vidare till mobbning eller upprepade kränkningar. Är det konflikthantering som behövs eller är det en insats för att få stopp på mobbning som behövs?
 • Kontrollera om mobbningen är fysisk, mental, online.
 • Fråga efter expose-konton och hate pages.

  Är det ditt barn som mobbar/utsätter någon på sociala medier eller i spel:

  Det är självklart svårt som förälder att förstå och acceptera att ens barn är någon som mobbar. Men det är viktigt att ta situationen på allvar. Barnet behöver hjälp, ha en diskussion åt låt hen berätta vad som hänt. Prata med ditt barn, lyssna utan att döma. Att skälla på barnet leder oftast bara till försvarsmekanismer.

  För att lösa problem med barn/ungdomar som visar sig omogna i sociala sammanhang kan man som förälder behöva backa ett steg i individens frigörelse, säga stopp och sätta gränser.

 • Kolla vilka appar och spel barnet använder samt vilka hen har utsatt någon på
 • Kontakta den utsattas föräldrar, kommer ni inte överens kan ni begära medling
 • Försök ta reda på hur ditt barn mår, kontakta kuratorn, finns det någon kris eller situation som barnet behöver hjälp med i privatlivet
 • Kom gemensamt fram till hur mobbandet ska upphöra
 • Begränsa de kanaler (sociala medier, spel) som barnet använder för att mobba om det inte upphör. Låt barnet göra något annat där hen inte kan göra någon illa under tiden kurator och du som förälder hjälper barnet till nya beteenden. Barnet behöver hjälp att bryta negativa mönster.
 • Kontakta KST om du är orolig för ditt eller någon annans barn
 • Träna empati och omtanke. Varför gör bernet som hen gör? Finns det något bakomliggande problem? Det är viktigt att prata om empati, att få ditt barn att förstå det andra barnets situation och känslor.
 • Lär er mer om digital mobbning
 • Ta reda på om det är mobbning eller konflikt/bråk. Vi får bli arga på varandra och bråka men vi får inte gå över gränsen så det fortsätter vidare till mobbning eller upprepade kränkningar. Är det konflikthantering som behövs eller är det en insats för att få stopp på mobbning som behövs?
 • Kontrollera om mobbningen är fysisk, mental, online.
 • Fråga efter expose-konton och hate pages (förekommer ofta)
 • Ta reda på vilka alla kanaler online som barnet använder och kan skriva med andra, skicka bilder, memes, prata i mikrofon. Gör upp gemensamma regler för hur man ska bete på dessa kanaler.
 • Kolla vilka förebilder barnet har online. Följer hen någon YouTuber som bidrar med kränkande prat dagligen?
 • Rör det sig om en allvarlig händelse, ett sexualbrott, våld? Fråga om en psykolog kan göra en riskbedömning. Vilka skyddsfaktorer finns?
 • Leta efter det som fungerar bra i barnets liv och beteenden. Förstärk det.
 • Ha en dialog med det mobbade barnets föräldrar.
 • Det kan hjälpa att gottgöra det andra barnet.
 • Var tydlig med att det inte är okej att mobba andra.
 • Sätt dig in i barnets situation, även om barnet handlat fel.
 • Fundera tillsammans ut olika sätt som kan hjälpa barnet att kontrollera ilska och att klara av besvikelser.
 • Hjälp ditt barn att förstå och gottgöra handlingar som varit negativa.
 • Att diskutera är effektivare än att bestraffa.
 • Följ upp situationen och beröm barnen också då hen visar tecken på små framsteg.
 • Åker barnet skoltaxi/skolskjuts? Berätta att samma regler gäller där, man behöver träna på att vara schysst även efter skolan. Transporten måste vara trygg för alla barn.

Skolan – om nätmobbningen påverkar barnen i skolan

 • Ta reda på vilka elever det handlar om
 • Vem är utsatt, vem/vilka utsätter
 • Om det påverkar skolan fast det hänt online, följ era rutiner som gäller mobbning, kränkningar, konflikter
 • Var tydlig med vad ni måste göra, vad ni kan göra, vad ni kommer att göra. Var transparent och berätta samma information till alla inblandade
 • Den som ansvarar bör ta reda på
  1. Vad kan eleven/eleverna själva göra
  2. Vad kan skolpersonal, lärare, kurator, skolcoaher göra
  3. Vad meddelar ni föräldrar
  4. Förekommer det något allvarligt – kontakta KST och rådfråga vad de anser att är lämpligt att göra gällande den utsatta men även de som utsätter (viktigt).
  5. Förekommer det något allvarligt, vad säger lagen? Kontakta polisen
  6. Kontakta Barnens Internet för råd eller boka lektioner där vi pratar med barn/ungdomsgruppen + brottsförebyggande lektioner
  7. Var tydliga med vilka regler gällande telefoner ni har i skolan (kameran brukar vara det största problemet)
 • Behövs eftervård – ta reda på och gör insats

Annan vuxen

 • Ingrip om du ser trakasserier online. Skriv att det inte är okej. Säg ifrån.
 • Anmäl personen/kontot till appens admin.
 • Kontakta föräldrar om du har deras kontaktuppgifter
 • Anmäl sexuellt innehåll Nettivihje. Det är en tipstjänst där vem som helst kan göra en anmälan om de misstänker att de har stött på material eller aktivitet relaterat till sexuellt våld mot barn på nätet. De analyserar tusentals tips varje år och skickar dem vidare till Centralkriminalpolisen.

Tips: nathatshjalpen.se

 

För att få tillbaka kränkande bilder och text:

 • Ta kontakt med personen som publicerat (eller barnets föräldrar om hen är minderårig).
 • Kontakta sajten – anmäl/abuse/rapportera eller via e-post.
 • Spara bevis i form av skärmdump/screenshot. Spara sms och e-post. Visa gärna någon som kan fungera som vittne på att informationen inte manipulerats.

Reaktioner/mående vid utsatthet

 • Det är vanligt att barnet och dess anhörigas liv påverkas om barnet blir utsatt för ett brott eller på annat sätt bli dåligt behandlad på nätet. Det är normalt att reagera på det som hänt. Reaktioner vid utsatthet kan t.ex. innebära:
 • Sömnsvårigheter – svårigheter att somna, att vakna på natten, mardrömmar och otrygghet.
 • Fysiska reaktioner – illamående, avsaknad av hunger, äter för mycket, magont, huvudvärk mm.
 • Koncentrationssvårigheter – tankar som snurrar, svårigheter att klara av skolarbetet.
 • Rädsla och oro – inte våga gå ut, isolera sig, sluta med aktiviteter och med att träffa vänner.
 • Ledsenhet, ångest och i vissa fall depression.
 • Ilska och tankar på hämnd.
 • Påverkan på självförtroendet och självkänslan
 • Skuld- och skamkänslor

Bemötande vid utsatthet på nätet

 • När något jobbigt hänt spelar bemötandet från omgivningen mycket stor roll för återhämtandet.
 • Straffa aldrig den som blivit utsatt med att ta bort internet/telefonen
 • Skuldbelägg inte – lägg skulden där den hör hemma.
 • Känsla av skam kan göra så den drabbade hemlighåller det som hänt. Påtala att det aldrig är den drabbade som ska bära skammen.
 • Överreagera inte, men ta alltid det som hänt på allvar.
 • Låt inte barnet behöva ta ansvar för vuxnas frustration och sorg kring det som inträffat. Även vuxna kan behöva hjälp utifrån för att hantera situationen och för att kunna stötta sitt barn på bästa sätt.
 • Det kan vara bra att informera skolan men låt barnet vara med och bestämma hur mycket information skolan ska få och vem som ska få veta.
 • Om ditt barn önskar göra en polisanmälan, visa alltid ditt stöd oavsett om du själv skulle ha föredragit en annan lösning.
 • Beröm alltid barnet för modet att berätta, oavsett hur lång tid som gått sedan händelsen.