Hem > Vad vi gör > Barnens internet > Utsatthet på nätet > Hantera utsatthet på nätet

Vad kan jag göra utöver att polisanmäla?

Att anmäla ett brott är en självklarhet för många men då barn och ungdomar utsätts för brott är det inte helt säkert att de vet att de blivit utsatta för brott. Du som vuxen behöver ställa frågor och hjälpa barnet genom det som har hänt på fler plan.

Om du är drabbad:

 • Välj att inte svara på kränkande frågor och kommentarer på nätet.
 • Svara/kommentera enbart en gång och säg ifrån på ett tydligt och schysst sätt. Säg nej, att u inte vill att personen skriver om dig/till dig/sprider information.
 • Spara bevis. Visa beviset för någon, då har du ett vittne. Skriv ut en papperskopia där datum syns. När du har sparat bevis är det ok att radera det du kan.
 • Det går att ta bort personer som vän/följare och blockera dessa.
 • Berätta för någon du kan lita på. Kontakta Barnens Internet för rådgivning. Du får vara anonym.

Om någon du känner är drabbad:

 • Skriv till den drabbade i privat meddelande, fråga om personen sett det som sprids, fråga om personen är okej.
 • Säg ifrån till den som gör fel.
 • Likea det som är positivt.
 • Skriv positivt.
 • Gå ihop så fler stöttar.
 • Är det i skolan, fråga efter skolans handlingsplan.
 • Skriv till Barnens Internet.

Om någon du inte känner är drabbad och du ser det:

 • Ingrip. Skriv att det inte är okej. Säg ifrån.
 • Anmäl personen till appens admin.

 

Tips: nathatshjalpen.se

 

För att få tillbaka kränkande bilder och text:

 • Ta kontakt med personen som publicerat (eller barnets föräldrar om hen är minderårig).
 • Kontakta sajten – anmäl/abuse/rapportera eller via e-post.
 • Spara bevis i form av skärmdump/screenshot. Spara sms och e-post. Visa gärna någon som kan fungera som vittne på att informationen inte manipulerats.

Reaktioner/mående vid utsatthet

 • Det är vanligt att barnet och dess anhörigas liv påverkas om barnet blir utsatt för ett brott eller på annat sätt bli dåligt behandlad på nätet. Det är normalt att reagera på det som hänt. Reaktioner vid utsatthet kan t.ex. innebära:
 • Sömnsvårigheter – svårigheter att somna, att vakna på natten, mardrömmar och otrygghet.
 • Fysiska reaktioner – illamående, avsaknad av hunger, äter för mycket, magont, huvudvärk mm.
 • Koncentrationssvårigheter – tankar som snurrar, svårigheter att klara av skolarbetet.
 • Rädsla och oro – inte våga gå ut, isolera sig, sluta med aktiviteter och med att träffa vänner.
 • Ledsenhet, ångest och i vissa fall depression.
 • Ilska och tankar på hämnd.
 • Påverkan på självförtroendet och självkänslan
 • Skuld- och skamkänslor

Bemötande vid utsatthet på nätet

 • När något jobbigt hänt spelar bemötandet från omgivningen mycket stor roll för återhämtandet.
 • Straffa aldrig den som blivit utsatt med att ta bort internet/telefonen
 • Skuldbelägg inte – lägg skulden där den hör hemma.
 • Känsla av skam kan göra så den drabbade hemlighåller det som hänt. Påtala att det aldrig är den drabbade som ska bära skammen.
 • Överreagera inte, men ta alltid det som hänt på allvar.
 • Låt inte barnet behöva ta ansvar för vuxnas frustration och sorg kring det som inträffat. Även vuxna kan behöva hjälp utifrån för att hantera situationen och för att kunna stötta sitt barn på bästa sätt.
 • Det kan vara bra att informera skolan men låt barnet vara med och bestämma hur mycket information skolan ska få och vem som ska få veta.
 • Om ditt barn önskar göra en polisanmälan, visa alltid ditt stöd oavsett om du själv skulle ha föredragit en annan lösning.
 • Beröm alltid barnet för modet att berätta, oavsett hur lång tid som gått sedan händelsen.