Hem > Vad vi gör > Rädda Barnen-priset

Rädda Barnen-priset uppmärksammar goda exempel

Syftet med priset

 • Uppmärksamma samhällets olika instanser och beslutsfattare, men även privatpersoner, så att vi tillsammans med allmänheten följer med och bevakar hur olika individer/myndigheter kommer ihåg att vi är ålagda att följa Barnkonventionen.
 • Öka fokus på barnens rättigheter i det åländska samhälle.
 • Att olika delar av samhället ska känna att de granskas i beslutsfattande processer.
 • Att vi alla ska ta in barnen i processen och låta barn vara delaktiga i beslut som rör dem. Genom att tänka oss in i hur barnen kan påverkas av de beslut och förändringar vi gör uppnår vi många fördelar. 

Kriterier

Vi utgår från de artiklar som finns i barnkonventionen då vi fastställer vem som ska få ta emot priset. Exempel på områden som vi studerar utgående från barnkonventionen:

 • Lagstiftning.
 • Samhällsplanering (t.ex. vägar, skolor, parker, offentliga byggnader).
 • Trafikplanering (t.ex. busstidtabellers höjdplacering, fordon som används kollektivt).
 • Fritid, kultur och aktiviteter som riktar sig till både vuxna och barn

Nominering

Nu behöver vi nomineringar till 2023 års vinnare av Rädda Barnen-priset. 

Sänd in din nominering senast  31 oktober 2023 till Rädda Barnen Norragatan 13, [email protected] eller tel. +358 (0)18 14394

Priset delas ut årligen i samband med Barnrättsveckan som hålls i anslutning till Barnkonventionens dag den 20 november. Vinnaren utses av Rädda Barnens styrelse.

 

2022 års pristagare - Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering

För insatser i Barnkonventionens anda tilldelas Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering Rädda Barnen-priset 2022. 

För initiativet och det strukturerade arbetet med att involvera barn i framtagandet av den nya läroplanen för barnomsorgen. I arbetet med läroplanen har utbildningsbyrån aktivt och medvetet involverat barn i processen genom att fråga barnen, samla barnens svar och återkopplat hur deras åsikter har beaktats. Barnens svar i form av ord och bilder har dokumenterats och sammanställts i en rapport som både kan läsas av barn och vuxna. Rapporten ger ett verktyg för den så viktiga återkopplingen till barnen om hur deras svar har beaktats i läroplansprocessen samtidigt som rapporten ger inspiration för dagis att arbeta vidare med barns delaktighet.

Barnkonventionen,

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Tidigare pristagare

Rädda Barnen-priset har delats ut sedan år 2009 med följande pristagare:

 • År 2021: Ålands handikappförbund
 • År 2020: Sven Larsson
 • År 2019: Ålands Radio och Ålands judoklubb
 • År 2018: Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United
 • År 2017: Ålands Sjöfartsmuseum
 • År 2016: Terese Flöjt
 • År 2015: Harriet Stradvik
 • År 2014: Tiina Holmberg
 • År 2013: Mia Hanström och hedersomnämnande Lovisa Arlid
 • År 2012: Jenna Gestranius och Stefan Nordas
 • År 2011: Britt Lundberg och Stina Colerus
 • År 2010: Tua Åström och KHS Föräldraförening
 • År 2009: Kai Söderlund med medarbetare vid Tekniska verken