Hem > För barn & unga > Dina rättigheter

Vilka rättigheter har jag som barn och ung?

Du som är under 18 år räknas fortfarande som ett barn i den mening att du har särskilda rättigheter enligt Barnkonventionen. Vet du vilka dina rättigheter är?

Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

Nedan presenteras dina rättigheter i korta beskrivande texter med koppling till barnkonventionens olika artiklar. Texterna är hämtade från My Human Rights utbildningsmaterial och lyfter fram några av barnkonventionens artiklar på ett sätt som vi hoppas skall göra det lättare för dig som är ung att förstå vad artiklarna innebär i praktiken.

Artikel 1.

 • Jag är ett barn tills jag fyller 18 år.

Artikel 2.

 • Flickor och pojkar är lika mycket värda – Jag behöver inte vara på ett speciellt sätt för att jag är tjej eller kille. Vi är alla lika mycket värda och lika viktiga.
 • Jag är värdefull – Jag är värd lika mycket som alla andra.
 • Jag behandlas väl – Ingen får göra mig illa eller vara elak mot mig för något som jag eller min familj är eller har sagt eller gjort.
 • Alla barn i hela världen har samma rättigheter – Det spelar ingen roll hur jag ser ut, vilken färg min hud har, vilken religion jag tillhör, var jag kommer ifrån om jag är fattig eller rik eller om jag har en funktionsnedsättning.

Artikel 3.

 • Vuxna ska göra det som är bäst för mig – Vuxna som bestämmer över mig ska respektera mig. De ska göra det som är bäst för mig.
 • Jag har rätt att få hjälp – Om någon är elak mot mig eller gör mig illa har jag alltid rätt att få hjälp och skydd.

Artikel 4.

 • Jag har rättigheter – Mitt land måste göra allt det kan för att mina rättigheter ska bli verklighet. Vuxna som bestämmer över barn måste arbeta för att alla får ett bra liv.

 

Artikel 5.

 • Mina föräldrar ansvarar för mig – Mina föräldrar eller andra vuxna som har ansvar för mig ska se till att jag har det bra. De ska stötta mig under hela min uppväxt.

Artikel 6.

 • Jag har rätt att leva – Mitt land ska se till att jag och andra barn kan leva och utvecklas.
 • Jag har rätt att utvecklas som den person jag är – När jag växer upp behöver jag stöd av vuxna för att utvecklas. Jag har rätt till ett hem där jag får mat och trygghet. Jag går i skolan och jag får sjukvård om jag behöver.

Artikel 7.

 • Jag har rätt att veta vilka mina föräldrar är – Om jag inte växer upp med mina föräldrar har jag ändå rätt att få veta vilka de är. De ska ta hand om mig om de kan.
 • Jag har rätt att vara medborgare i ett land – Från det att jag föds har jag rätt till ett medborgarskap och att vara en person i lagens mening.
 • Jag har ett namn – Jag har rätt att ha ett namn som är mitt eget.

Artikel 8.

 • Det finns bara en av mig – Jag är helt unik och därmed oersättlig. Ingen får ta min identitet ifrån mig.

Artikel 9.

 • Jag får vara med mina föräldrar – Om jag är trygg hos mina föräldrar får ingen hindra mig från att vara med dem. Om mina föräldrar inte bor tillsammans har jag rätt att träffa dem båda, om jag vill. Även om de bor i ett annat land än jag.

Artikel 10.

 • Jag får leva med båda mina föräldrar – Om jag och mina föräldrar skiljs åt mot vår vilja ska vi få hjälp att träffas igen.

Artikel 11.

 • Jag har rätt att leva i mitt eget land – Ingen får föra bort mig till ett annat land mot min vilja.

Artikel 12.

 • Jag har rätt att säga hur jag vill ha det. När vuxna ska ta beslut som rör mig och mitt liv har jag rätt att säga hur jag tycker att beslutet borde vara.
 • Vad jag tycker spelar roll – Vuxna måste lyssna på min åsikt och respektera den när det gäller saker som rör mig och mitt liv.

Artikel 13.

 • Jag väljer själv – Jag har rätt att läsa, skriva och lyssna på vad jag vill.
 • Mina åsikter är värdefulla – Jag har rätt att säga vad jag tycker och tänker.
 • Jag säger vad jag tycker är rätt och fel – Jag får säga vad jag tycker, så länge jag inte skadar andra.

Artikel 14.

 • Jag har min egen tro – Jag har rätt att ha vilken religion eller tro på vilken Gud jag vill, eller att välja att inte ha en religion eller tro på någon Gud. Det bestämmer jag själv.
 • Mina tankar är mina – Min familj kan ge mig vägledning men får aldrig bestämma vad jag ska tänka och tycka.

Artikel 15.

 • Jag väljer om jag vill vara med – Jag har rätt att vara med i föreningar och gå på möten, om de är fredliga.

Artikel 16.

 • Jag har rätt till min värdighet – Ingen får håna mig för den jag är eller för det jag tycker. Ingen får heller säga sådant som inte är sant om mig.
 • Jag är mig själv – Jag vägrar förminska mig själv. Andra människor har inte heller rätt att förminska mig.

Artikel 17.

 • Jag har rätt till kunskap – Jag har rätt att läsa tidningar, lyssna på radio, se på tv och läsa på internet för att få ta del av information som är viktig för mig.

Artikel 18.

 • Båda mina föräldrar ska ta ansvar för mig – Mina föräldrar ska tänka på vad som är bäst för mig. Om de behöver ska de få hjälp att vara bra föräldrar.

Artikel 19.

 • Jag kräver respekt – Hemma får ingen förnedra eller bryta ner mig mentalt eller fysiskt.
 • Jag har rätt att växa upp i trygghet – Jag behandlas väl hemma. Ingen får på något sätt göra mig ila, slå mig eller utnyttja mig sexuellt.  Om det händer har jag rätt att få hjälp och skydd från samhället.

Artikel 20.

 • Jag har rätt att växa upp i ett gott hem – Om jag inte kan bo hemma har jag rätt att bo och växa upp i ett annat hem eller någonstans där jag kan känna mig trygg.
 • Jag har rätt till en bra uppväxt – Om jag inte har en trygg uppväxt i den familj eller det land jag är född i kan jag bli adopterad av en familj någon annanstans. De som beslutar i en så viktig fråga ska alltid tänka på mitt bästa i första hand.

Artikel 22.

 • Om jag är på flykt har jag rätt till skydd och stöd – Alla barn som är flyktingar har rätt till skydd och hjälp. Den som har kommit bort från sin familj ska få hjälp att hitta dem och hjälp att återförenas.

Artikel 23.

 • Jag har rätt till ett bra liv – Om jag har en funktionsnedsättning ska jag få den hjälp och träning som behövs för att leva ett självständigt och värdigt liv.

Artikel 24.

 • Jag behöver inte följa traditioner som skadar mig – Om min familj eller släkt har traditioner som kan skada mig och min hälsa kan ingen tvinga mig att följa dem.
 • Jag har rätt att få vård – Jag har rätt att veta hur jag håller mig frisk. Om jag skadas eller blir sjuk ska jag få den sjukvård eller behandling som jag behöver. Det land jag bor i ska ta hand om mig på bästa möjliga sätt.

Artikel 25.

 • Jag har rätt att berätta hur jag har det – Om jag bor någon annanstans än hemma ska det boendet vara bra för mig och någon ska kontrollera det med jämna mellanrum. Staten har ansvar för mitt bästa.

Artikel 26.

 • Det finns ett skyddsnät för mig och min familj – Om det behövs ska jag få hjälp av det land jag bor i med mat, kläder och ett tryggt hem.

Artikel 27.

 • Jag har rätt att bo någonstans – Jag har rätt att bo i ett hem där jag känner mig trygg. jag och min familj ska få hjälp av det land jag bor i om vi inte själva kan ordna det.
 • Jag växer och mår bra – Det är viktigt att jag får mat, rent vatten, kläder och boende så att jag kan utvecklas och växa, både när det gäller kroppen och själen.
 • Jag har rätt till bra mat – Den mat jag äter ska vara bra för mig och min hälsa. Om min familj inte kan ge mig mat ska mitt land hjälpa mig så jag får äta mig mätt.

Artikel 28.

 • Jag är trygg i min skola – Ingen har rätt att trakassera mig, förnedra mig, hota eller mobba mig.
 • Jag har rätt at gå i skolan – Det ska finnas gratis skola för alla barn.

Artikel 29.

 • Jag lär mig nya saker – Skolan ska ge mig möjlighet och uppmuntra mig att lära mig nya saker och att utveckla min personlighet.
 • Jag respekterar andra – Jag har rätt att bli respekterad. Jag ska också respektera andra. I min skola får jag lära mig hur man lever i fred tillsammans med andra.
 • Jag tar hand om miljön – I min skola lär jag mig att leva på ett sätt som är bra för miljön, eftersom miljön är viktig för oss alla.

Artikel 30.

 • Jag behandlas med värdighet – Det spelar ingen roll om jag tillhör en nationell minoritet i mitt land. Jag har rättigheter och ska behandlas med värdighet.
 • Jag talar mitt eget språk – Jag har rätt att tala mitt eget språk även om det är ett annat språk än vad de flesta andra pratar i mitt land. Jag får också lyssna på musik och läsa böcker på mitt språk.
 • Jag har rätt att fira högtider med min familj – I min familj firar vi de högtider vi själva vill, även om de är annorlunda än de flesta andras i vårt land.

Artikel 31.

 • Jag är kreativ – Jag får måla, rita, skriva, spela dansa, sjunga eller vara kreativ på vilket sätt jag vill. Det land jag bor i ska arbeta för att det finns såna möjligheter.
 • Jag gör sådant som jag tycker om – På min fritid får jag hålla på med sådant som jag tycker är kul.

Artikel 32.

 • Ingen får utnyttja mig – Om jag arbetar har jag rätt att bli väl behandlad. Mitt arbete får inte vara farligt på något sätt och aldrig hindra mig från att gå i skolan.

Artikel 33.

 • Jag skyddas mot droger – Det land jag bor i ska skydda mig mot narkotika och andra droger. Ingen får utnyttja mig för att tillverka eller sälja droger.

Artikel 34.

 • Min kropp är bara min – Ingen har rätt att titta på eller röra vid min kropp om jag inte vill det. Jag bestämmer själv vem jag vill vara nära. Mitt land ska se till att jag är skyddad mot övergrepp.

Artikel 35.

 • Jag äger mig själv – Jag kan varken köpas eller säljas.

Artikel 36.

 • Jag har rätt till skydd – Om någon skadar mig eller utnyttjar mig ska mitt land skydda och hjälpa mig.

Artikel 37.

 • Jag behöver inte delta i krig – Om jag är under 15 år ska mitt land göra allt som går för att skydda mig från att delta i krig.
 • Ingen får hota eller skada mig – Jag får inte utsättas för fysisk eller psykisk tortyr eller annan grym förnedrande behandling eller bestraffning. Jag får inte dömas till dödsstraff eller livstids fängelse.
 • Mina mänskliga rättigheter gäller alltid – Ingen får fängsla mig eller ta min frihet ifrån mig utan stöd i mitt lands lagar. Även om jag har begått ett brott har jag rätt att bli behandlad med värdighet och respekt.
 • Jag har rätt till god behandling även om jag döms för brott – Jag får inte dömas till fängelse, utom som en sista utväg och då på så kort tid som möjligt. I fängelse har jag rätt att ha kontakt med min familj och jag ska inte placeras med vuxna.

Artikel 39.

 • Jag får hjälp att må bra – Om jag har blivit utsatt för våld, blivit utnyttjad, misshandlad, varit med om krig eller liknande har jag rätt till hjälp för att må bra igen.

Artikel 40.

 • Jag får bara dömas enligt lagen – Jag är oskyldig till dess att en domstol dömer mig i en rättvis rättegång. Jag har rätt till tolk om jag behöver.
 • Jag har rätt till en försvarare – Om jag misstänks för brott har jag rätt att få någon som försvarar mig i domstolen. Den domstol som dömer mig ska vara rättvis och förstå att jag är ett barn.

Artikel 41.

 • Ju bättre jag behandlas desto bättre utvecklas jag och ju tryggare blir jag som vuxen – Alla artiklarna berättar om minimikraven för barns rättigheter. Varje land får gärna göra mer än vad som står i konventionen för oss barn, så att vi får en trygg uppväxt och utvecklas så bra som möjligt. Det är viktigt för mig som människa, mitt land och för världen.

Artikel 42.

 • Alla ska känna till mina rättigheter – Mitt land ska se till att alla – både barn och vuxna – känner till barns rättigheter.