Hem > Om oss

Vi jobbar för barns rättigheter både lokalt och internationellt

Om oss på Rädda Barnen Åland

Rädda Barnen på Åland är en barnrättsorganisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn. Vår verksamhet utgår ifrån Barnkonventionen. Vi arbetar för barn både hemma på Åland och i världen. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Vårt arbete

En barnrättsorganisation som Rädda Barnen ska stå upp för barn, stärka dem i deras aktörskap, hjälpa dem att hitta verktyg och vägar för att göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut som rör dem. Genom vår verksamhet når vi ut i det åländska samhället på flera nivåer; direkt till barn, deras föräldrar och vårdnadshavare, beslutsfattare, tjänstemän, politiker och lagstiftare. Arbetet med att främja barns mänskliga rättigheter handlar om att stärka barnen själva och de runtomkring dem. Det handlar också om att öka kännedom och kunskap om Barnkonventionen hos beslutsfattare och tjänstemän som har skyldighet att se till att rättigheterna efterlevs.

 

Organisation

Rädda barnen på Åland är en lokalförening till Rädda Barnen Finland. Vi är representerade i förbundsfullmäktige och deltar i förbundets medlemsmöten. Vårt eget arbete och vår ekonomi beslutar vi om lokalt genom vår styrelse och våra medlemsmöten som hålls två gånger per år.

Styrelsen verksamhetsåret 2024

 • Johanna Sporre-Karlsson, ordförande
 • Camilla Wiklund
 • Laura Korpi
 • Jeanette Hagman
 • Johanna Lang
 • Julia Valkeapää
 • Sven Sjöberg
 • Tommy Thörnroos

Suppleanter

 • Bo Nygård
 • Julia Byholm
 • Rickard Ohlson
 • Sofie Dahlsten
 • Solveig Tikander

Ungdomsrepresentanter

 • Ella-Li Phanthong
 • Matias Vainio

Informationsfilm om Rädda Barnen

Vad tycker ålänningar att Rädda Barnen tillför samhället? Vad gör Rädda Barnen på Åland och hur kan jag hjälpa till? Det är lite av det våra barnkonventionspiloter under sommaren 2016 försökt ge svar på i informationsfilmen här brevid.

Funderar du på samma sak? Se filmen och få en snabb inblick i vårt arbete här på Åland.