Hem > Vad vi gör

VI JOBBAR FÖR BARNS RÄTTIGHETER PÅ ÅLAND OCH I VÄRLDEN

Hem > Vad vi gör

VAD VI GÖR

Rädda Barnen Åland har verksamhet både lokalt och internationellt. På Åland har vi verksamheter som rör barns internet- och medieanvändning, barns rätt till trygghet i hemmet och barnkonventionsarbete. Vi möjliggör även Lekterapiverksamheten vid ÅHS. Nedan kan du läsa mer om vad vi gör!

RÄDDA BARNEN PRISET

Rädda Barnen-priset är en utmärkelse som årligen delas ut till en vuxen eller en grupp av vuxna på Åland för att lyfta fram goda exempel som kan kopplas till Barnkonventionen och dessa artiklar. Det kan handla om beslutsfattande eller exempel från verksamheter där barnets rättigheter säkerställts genom att ha ett barnperspektiv, ha beaktat berörda barns intressen eller berett barn möjlighet till delaktighet.

STOPP MIN KROPP

Rädda Barnen har tagit fram informationsmaterial och handböcker om sexuella övergrepp mot barn. Handboken ”Stopp! Min kropp!” ger tips och råd om hur vi kan börja prata med barn i olika åldrar om sexualitet, kroppens privata områden och vad en får och inte får göra mot eller med andras kroppar. En handbok för att prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.