Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Barn som anhöriga

Barn som anhöriga

Mår en förälder eller annan vuxen i er familj psykisk dåligt, dricker för mycket eller har ett annat beroende?

Då är ditt barn välkommet med i vår Ninni-verksamhet! Den finns till för barn och unga som har föräldrar eller en annan nära vuxen med beroende eller psykisk ohälsa.

När en familjemedlem är sjuk får det konsekvenser för hela familjen. Fastän många barn, en fjärdedel av alla barn i Finland, har en vuxen som dricker för mycket eller mår dåligt i sin familj, så känner sig barnen ofta väldigt ensamma. Forskning visar att barnen har ökade risker för att negativa konsekvenser av sin situation både i barndomen och senare i livet. Så behöver det inte vara.

I Ninni-verksamheten får ditt barn veta att hen inte är ensam, att barn har rätt att vara barn och att man får må bra fastän en vuxen är sjuk.

Gemenskap, kunskap och information

I Ninni-gruppen får ditt barn gemenskap, kunskap och information som hjälper barnet att förstå sig själv och sin situation bättre, känna sig accepterad för den man är samt bättre möjligheter att söka stöd för egen del. Vi har också roligt och vi fikar gott! Gruppen  är inte en terapi.

Undrar du om ditt barn passar in?

Vi begär inte intyg över sjukdom. Det viktiga är att barnets eller tonåringens egen upplevelse av situationen. Orsaken till att barnet deltar kan vara tidigare eller pågående sjukdom, det kan handla om utbrändhet eller en psykiatrisk diagnos, om riskkonsumtion av alkohol eller ett långvarigt beroende. Beroendet kan också handla om droger, mediciner eller spel.

Barn som deltar i Kamratstödsgruppen eller på läger behöver anmälas av en vårdnadshavare, undantag kan göras när barn är placerade i familjehem.

Våra Ninni-grupper

I Rädda Barnens Ninni-grupper får barn träffa andra barn med liknande erfarenheter. I Ninni-kamratstödsgruppen träffas barn 10-13 år och i Ninni-samtalsstöd träffas ungdomar 13-17 år. I grupperna pratar vi och gör övningar. Med de yngre barnen pysslar och leker vi också. Trygghet, tillhörighet och gott fika är viktigt.

Våra Ninni sommarläger

På sommaren är barn och ungdomar i målgruppen välkomna på läger! Vi ordnar Ninni-läger för 10-13 åringar och för 13-17 åringar tillsammans med Folkhälsan. På våra läger får alla bara vara barn i en trygg miljö, ta del av andra ungas erfarenheter och göra somriga saker tillsammans.