Hem > Vad vi gör > Beredskapsarbete

Rädda Barnens beredskapsarbete

Vad är barnvänliga platser?

 • Barnvänlig plats (engelska: Child Friendly Space eller Safe Space) är en verksamhetsmodell som används i humanitära kriser runt om i världen
 • Trygga miljöer för barn i olika krissituationer.
 • Barn får vila, delta i ledd verksamhet, tryggt behandla sina erfarenheter, få information och lära sig nya saker.
 • Platsen gör det också möjligt för föräldrar att få en stunds andrum och att sköta egna ärenden medan barnet befinner sig i en trygg omgivning.
 • Verksamheten kan i bästa fall stöda myndigheternas arbete eller andra organisationers verksamhet.
 • Versamheten är sällan långvarig utan en form av kortvarig och temporär krisstöd som ordnas av tredje sektorn i samarbete med myndigheter.

Vill du bli Rädda Barnens frivillig inom FRT?

Vi ordnar kurser för nya frivilliga enligt behov. För att bli Rädda Barnens frivillig inom Frivilliga Räddningstjänsten krävs det att:

 • Du är över 18 år
 • Genomgår Rädda Barnens utbildning för frivilliga samt FRT:s obligatoriska utbildningar
 • Ger ditt samtycke att Rädda Barnen får beställa brottsregisterutdrag i enlighet med landskapslagen (2019:101) om tillämpning på Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (bekostas av Rädda Barnen)
 • Skriver under Rädda Barnens Tryggare tillsammans -riktlinjer
 • Är medlem i Rädda Barnen