Hem > Vad vi gör > Barnens internet > Skolor & daghem

Skolor och daghem

Barnens Internet besöker dagis och grundskolor på Åland och håller lektioner inom ämnen som berör barns internet- och medieanvändning. Varje år besöker Barnens internet flera av landskapets lågstadieskolor på såväl fasta Åland som i skärgården. Lektionerna handlar om samtycke, säkerhet på nätet, lag och moral, data- och TV-spel, skärmtid och utsatthet på nätet. Fokus ligger på att öka tryggheten på nätet för barn och unga.

Rädda Barnen på Åland erbjuder alla daghem och grundskolor avgiftsfria besök. Vi riktar oss till barn mellan 5-17 år.

Skolor: Vi besöker grundskolor på Åland, främst årskurs 2, 4 och 6 samt skolpersonal. Det är vanligt att barn i denna ålder har egna telefoner och appar och vi vill stödja dem i att bli schyssta nätanvändare och skapa trygghet på digitala arenor. Vi besöker även högstadiet med vårt lektionspaket ”var går gränsen”. Eleverna får diskutera var de tycker gränser går för vad som är tokigt/fel i olika situationer online, grooming, vad som händer om de blir brottsoffer eller om de har gjort något tokigt online.

Daghem: Vi använder svenska Rädda Barnens material ”Stopp” min kropp!” samt materialet Okej med dig? framtaget av Make Equal, där barn får träna sig i kroppslig integritet. Vi pysslar, leker och pratar om YouTube och spel. Besöken riktar sig till barn 5-6 år, personal, vårdnadshavare och övriga vuxna som bor med barn (bonusfamilj och familjehem).

Digitala lektioner
Under perioden då Covid-19 har förändrat samhället har vi utvecklat digitala lektioner och föreläsningar som skolpersonal kan boka för elever och föräldrar.