Hem > Vad vi gör > Barnens internet > Skolor & daghem

Skolor och daghem

Barnens Internet har under flera års tid besökt lågstadieskolor och hållit lektioner inom ämnen som berör barns internet- och medieanvändning. Varje år besöker Barnens internet flera av landskapets lågstadieskolor på såväl fasta Åland som i skärgården. Lektionerna har varierande upplägg och behandlat säkerhet på nätet, lag och moral, data- och TV-spel, skärmtid och utsatthet på nätet. Fokus ligger på att öka tryggheten på nätet för barn och unga.

Vad gör barnen på nätet?

Skolbarn på Åland säger att de använder sociala medier, tittar på Youtube och lyssnar på musik. Att chatta och skicka videos till kompisar och lägga upp olika storys förekommer frekvent. Många spelar spel efter skolan och på raster.

I det stora hela gör barn och vuxna samma saker på nätet, det är dock stor skillnad på vilka forum som används samt hur mycket spel som spelas och hur ofta.

Barn byter plattformar och intresserar sig för nyheter samtidigt som vuxna gärna använder sig av bekanta plattformar.

Barn berättar

Under besöken i skolorna på Åland samlar Barnens Internet kommentarer från barn om hur de tycker läget på nätet är. De allra flesta är positiva till själva nätet och spel och nöjen men visar ett tydligt missnöje i hur vuxna använder sina telefoner.

”Min pappa kör bil med knät och tittar på Facebook samtidigt. Jag gillar inte det.”
Elev i 4:an

”Hos oss tittar de vuxna på sina telefoner till och med när vi äter mat”.
Elev i 6.an

”När jag leker med lego med min mamma tittar hon inte på mig. Hon ser på hundar i sin telefon” 
Elev i 2:an

 

Barnen är experter

Barnens Internet: Vem ska hjälpa dig om något händer på nätet?
Elev i 4:an: Ingen aning, inte mamma iallafall. Jag skulle sköta allt själv.

Barnen är experter på det de gör och efterfrågar bättre digital och tekniskt kunnande från vuxna och föräldrar. Barnen upplever att vuxna inte har tillräcklig digitalt eller tekniskt kunskap för att hjälpa dem ifall de blir utsatta på internet och därför väljer oftast experterna att vända sig till jämnåriga kamrater eller äldre syskon.

Föräldrar säger ofta samma sak. De saknar kunskap och intresse och det blir en klyfta mellan barn och vuxna.

Barnens Internet rekommenderar dig som vuxen att spela/titta på Youtube/chatta en stund med ditt barn för att lära dig hur det fungerar samt för att stärka tillhörigheten.

Safer Internet Day 11.2.2020

Vi på Rädda Barnen vill inspirera dig som arbetar inom skolvärlden att på Safer Internet Day ägna lektionstid åt internet tillsammans med dina elever och diskutera nätet, dess fallgropar och fördelar och hur man visar nätrespekt.

Statens medieråd skriver på sin hemsida vilket temat är 2020. Håll dig uppdaterad via deras hemsida.