Hem > Vad vi gör > Barnens internet > Skolor & daghem

Skolor och daghem

Barnens Internet har under flera års tid besökt lågstadieskolor och hållit lektioner inom ämnen som berör barns internet- och medieanvändning. Varje år besöker Barnens internet flera av landskapets lågstadieskolor på såväl fasta Åland som i skärgården. Lektionerna har varierande upplägg och behandlat säkerhet på nätet, lag och moral, data- och TV-spel, skärmtid och utsatthet på nätet. Fokus ligger på att öka tryggheten på nätet för barn och unga.

Rädda Barnen på Åland erbjuder alla daghem och grundskolor avgiftsfria besök där vi pratar om hur vuxna kan hjälpa barn att vara trygga på nätet och på olika spel och chattar samt vad barnen själva kan göra.

Skolor: Vi riktar oss till elever i alla skolor på Åland, främst årskurs 2, 4 och 6 samt till skolpersonal. Det är vanligt att barn i denna ålder har egna telefoner och appar och vi vill stödja dem i att bli schyssta nätanvändare och skapa trygghet på dessa arenor. Vi besöker även högstadiet och pratar med eleverna om hur ungdomar idag kan följa lagen, vad som händer om de blir brottsoffer och var hjälp finns för den som råkat illa ut eller om ungdomen gjort något som hen ångrar. Vi pratar om normer och vilka utmaningar unga har online idag.

Daghem: Vi riktar oss till barn, personal, vårdnadshavare och övriga vuxna som bor med barn (bonusfamilj och familjehem). Det är vanligt att små barn tittar på Youtube, spelar spel och kommer i kontakt med nätet och vi vill hjälpa till att bygga en trygg grund för dem. Boka gärna lektioner för er barngrupp.

Digitala lektioner
Under perioden då Covid-19 har förändrat samhället har vi utvecklat digitala lektioner och föreläsningar som skolpersonal kan boka för elever och föräldrar.

Vad gör barnen på nätet?

Skolbarn på Åland säger att de använder sociala medier, tittar på Youtube och lyssnar på musik. Att chatta och skicka videos till kompisar och lägga upp olika storys förekommer frekvent. Många spelar spel efter skolan och på raster.

I det stora hela gör barn och vuxna samma saker på nätet, det är dock stor skillnad på vilka forum som används samt hur mycket spel som spelas och hur ofta.

Barn byter plattformar och intresserar sig för nyheter samtidigt som vuxna gärna använder sig av bekanta plattformar.

Barns frågor till Barnens Internet

Inför besöken i skolorna får eleverna ställa frågor till Barnens Internet. Detta gör dem delaktiga och de får svar på sina egna frågor.

”Hur mycket tid tycker du en 6:e klassare ska ha ha på skärmen?”

”Är det dåligt att lägga upp grejer på sig själv på t.ex. Snapchat, Instagram?”

”Får man göra vad man vill online?”

Föräldramöte efter lektion

Efter lektioner i skolorna kan föräldramöten bokas in på skolans initiativ. Under mötet pratar vi om vad som är aktuellt i klassen, vad barnen har ställt för frågor och ger tips och stöd om det behövs. Dessa föräldramöten handlar förutom detta om vad som är aktuellt på nätet generellt. Träffarna brukar vara både roliga och informativa och kan vara fysiskt i skolan eller online.