Hem > För barn & unga

Alla barn har rättigheter - känner du till dina?

Dina rättigheter

Som barn har du rätt att må bra. Du som är ung har rätt att bo med någon som bryr sig om dig och som du kan lita på. Den personen ska se till att du får tillräckligt med mat, ett hem där du kan känna dig trygg, en säng och kläder som håller dig varm. Du har också rätt att få råd och stöd av den här personen.

Du ska alltid behandlas med respekt. Ingen får göra saker som får dig att må dåligt eller slå dig. Ingen får heller straffa dig, säga taskiga saker, håna och hota dig, eller ställa orimliga krav. Du har rätt att berätta för någon om du känner att du inte blir lyssnad till eller om du behöver hjälp av någon. Om du behöver hjälp kan berätta det för t.ex. en lärare, din vårdnadshavare, en socialarbetare eller en jurist

I alla frågor som handlar om ditt liv är din vilja och dina åsikter viktiga. Till exempel om du riskerar att bli avstängd från skolan eller om din livssituation utreds av socialarbetare har du rätt att få information om vad som är på gång, och de vuxna är skyldiga att ta hänsyn till din åsikt och vilja innan något beslut fattas.

Behöver du eller din kompis hjälp?

Rädda Barnen på Åland har samlat information om vart man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp. Här hittar du telefonnummer, e-postadresser och chattar som är till för att hjälpa dig, oavsett om situationen är akut eller om du bara behöver någon att prata med.

Hur kan jag göra skillnad?

Hos Rädda Barnen finns det flera möjligheter att engagera sig. Unga har rätt till inflytande i frågor som rör dem och vi jobbar aktivt för att skapa möjligheter för och med unga. Du kan delta i olika evenemang och projekt både på Åland och på Nordisk nivå, komma med eget initiativ som stärker barn och ungas rättigheter och delta på Rädda Barnens verksamhet på ett annat sätt.

Barnkonventionen tillhör dig

Barn och unga har samma rättigheter som vuxna. Ett undantag är att barn och unga inte har rätt att rösta i val. Barn och unga har också vissa rättigheter som vuxna inte har. Till exempel kan barn få nya vårdnadshavare genom att bli adopterade eftersom att barn och unga har andra behov än vuxna.

 

De vuxnas ansvar & skyldigheter

Alla barn under 18 år ska ha någon som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare. De har ansvar för att du ska kunna använda en del av dina rättigheter. De har också ansvar för att fatta beslut som handlar om dig till dess att du är redo att fatta beslut själv. De kan också ge sin tillåtelse till att du t.ex. ansöker om ett pass eller åker på skolresor.

Personer som tar beslut i kommunen och för Åland, t.ex. politiker, tjänstemän, rektorer och föreståndare har också ett ansvar. De ska se till att Barnkonventionen gäller alla barn och unga under 18 år.

Broschyr om barnkonventionen – Lättläst