Hem > För barn & unga > Engagera dig > Barnens egen rapport till FN

Barnens egen rapport till FN

Vart femte år skickar Finland in en rapport till FN om hur barn har det här. Sedan arbetar FN fram en lista med saker som måste göras, så att barn i Finland ska få det bättre.

Men FN vill inte bara veta de vuxnas åsikter, utan de vill också veta hur barn (alla som är under 18 år) tycker att det är att växa upp på Åland.

Under sommaren 2020 har Rädda Barnens sommarjobbare, barnkonventionspiloter (14-17 år) börjat skriva en egen rapport till FN. Piloterna har tagit med information från olika projekt som de jobbade med under sommaren och förberett t.ex. enkäter för åländska barn. Piloterna och barn som är med i Rädda Barnen på Ålands styrelse har fortsatt jobba med barns rapport till FN efter sommaren.

Rapporten består av tre delar;

 • Svar från en enkät till barn på Åland
 • Inflyttade barn på Åland
 • Barn med separerade föräldrar

Rapporten har översatts till engelska och skickades in till FN:s barnrättskommitté i juli 2022.

Här kan du läsa rapporten på engelska: A report from children on Åland to the UN

Läs hela åländska barns rapport till FN på svenska nedan.

Varför är det viktigt att barnen rapporterar till FN:s barnrättskommitté?

 • Kommittén får massor av rapporter från vuxna – regeringar, organisationer och barnombudsmän – så det är viktigt att de också hör vad barn har att säga om sina egna rättigheter
 • Rapportering till kommittén är din chans att berätta för världen hur bra ditt land skyddar dina rättigheter
 • Du hjälper kommittén att förstå hur det verkligen är att vara ett barn i ditt land

Vad är barns rättigheter?

 • När vi pratar om barn, pratar vi om alla som är under 18 år
 • Barn och ungdomar under 18 år har egna mänskliga rättigheter
 • Regler för hur barn och unga får behandlas finns samlade i ett internationellt avtal: Barnkonventionen
 • Finland och Åland antog barnkonventionen år 1991

Länderna rapporterar till FN:s barnrättskommitté

 • Vart femte år ska Finland skicka in en rapport till FN om hur barn har det här.
 • Kommittén granskar rapporterna och diskuterar med representanter från statens regering och civilsamhället
 • Barnrättskommittén välkomnar barn att delta i varje del av rapporteringsprocessen!

FN:s barnrättskommitté

 • En grupp människor som ska se till att länderna följer reglerna i barnkonventionen
 • 18 medlemmar från olika länder som är alla barnexperter.
 • Kommittén träffas i Genève i Schweiz
 • Barnrättskommittén arbetar fram en lista med saker som måste göras, så att alla barn ska få det bättre.