Hem > Vad vi gör > Barnens internet

Sund & säker medieanvändning både offline & online

Hem > Vad vi gör > Barnens internet

Barnens internet

Rädda Barnen arbetar sedan år 2007 med att främja en sund och säker internet- och medieanvändning för barn och unga genom verksamheten Barnens internet.

Vi vill, genom konkret information och diskussion, bidra till att ge barn och vuxna verktyg för att möta de utmaningar spel och sociala medier samt digitala mötesplatser medför. Vi vill förebygga utsatthet på nätet och öka medvetenheten kring barns internetanvändning, forma trygga och schyssta unga nätanvändare som vet vad samtycke betyder samtidigt som vi själva lär oss av barnen hur deras digitala vardag ser ut.

Få besök av barnens internet – Gör en intresseanmälan nedan:

Vi ger råd

Ibland uppstår det problematik kopplat till t.ex skärmtid, dataspel eller utsatthet på nätet. Barnens Internet ger stöd och råd då det behövs som mest. Vi erbjuder allmän rådgivning i frågor som berör barns internet och medieanvändning.

Tanja Rönnberg är ansvarig för Barnens Internet. Ta kontakt för föreläsningar eller stöd och råd kring frågor om barns internet- och medieanvändning.

Vi jobbar förebyggande

För att förebygga att barn inte far illa på nätet krävs utbildning av såväl barn som vuxna. Barnens Internet samarbetar därför med skolor och daghem. Vi erbjuder:

  • Kostnadsfria fysiska eller digitala skolbesök i lågstadiet, med lektioner för primärt åk 2, 4 och 6 men även för högstadiet.
  • Kostnadsfria föreläsningar och träffar för barn och  föräldrar till barn på dagis.
  • Kostnadsfria föreläsningar för vårdnadshavare och andra viktiga vuxna så som bonusföräldrar, familjehem, vårdpersonal, personal på boenden.

Vi inkluderar barnen

Barn är experter på just barns internet- och medieanvändning. Under samtliga lektioner/träffar ges möjlighet för eleverna att lyfta, för dem, viktiga och aktuella frågor. Syftet är att fånga upp barns röster och stödja dem samt att ge tips till föräldrar och underlätta för professionella inom området att möta barns behov. Barnens Internet dokumenterar åländska barns frågor och åsikter och för dem vidare till vårdnadshavare och makthavare, med barns tillåtelse. Vid samlandet av information från barn används barnanpassade metoder.