Sund & säker medieanvändning både offline & online

Hem > Vad vi gör > Barnens internet

Barnens internet

Rädda Barnen arbetar sedan år 2007 med att främja en sund och säker internet- och medieanvändning för barn och unga genom verksamheten Barnens internet.

Vi vill, genom konkret information och diskussion, bidra till att ge barn och vuxna verktyg för att möta de utmaningar medier och digitala mötesplatser medför. Vi vill förebygga utsatthet på nätet och öka medvetenheten kring barns internetanvändning. Vi vill uppmuntra till dialog mellan barn och vuxna om sund och säker internet- och medieanvändning.

Att vara delaktig i barns digitala vardag är en av nycklarna till barn och ungas trygghet på nätet. Här finner du allmänna råd för hur du kan bli mer delaktig i barns digitala vardag, tips på aktiviteter för barn på internet, appar som kan vara användbara och forum där man kan diskutera om barns internet- och medievanor.

Vi ger råd

Ibland uppstår det problematik kopplat till t.ex skärmtid, dataspel eller utsatthet på nätet. Barnens Internet ger stöd och råd då det behövs som mest. Vi erbjuder allmän rådgivning i frågor som berör barns internet och medieanvändning.

Tanja Rönnberg är ansvarig för Barnens Internet. Ta kontakt för föreläsningar eller stöd och råd kring frågor om barns internet- och medieanvändning.

Vi jobbar förebyggande

För att förebygga att barn inte far illa på nätet krävs utbildning av såväl barn som vuxna. Barnens Internet jobbar därför tätt med skolor för att informera om allt som har med barns medieanvändning att göra. Vi erbjuder:

  • Kostnadsfria skolbesök i lågstadiet, med lektioner för primärt åk 2,4 och 6.
  • Kostnadsfria föreläsningar och informationstillfällen för föräldrar till barn i dagis och lågstadiet.
  • Regelbundna uppdateringar om aktuell forskning, länkar och nya material på hemsidan.

Vi lyssnar på barnen

Barn är experter på just barns internet- och medieanvändning. Under lektioner för årskurs 4-6 ges barnen möjlighet att lyfta, för dem, viktiga och aktuella frågor. Syftet är att fånga upp barns röster för att såväl ge tips till föräldrar som att underlätta för professionella inom området att möta barns behov. Barnens Internet dokumenterar åländska barns åsikter och för dem vidare till vårdnadshavare och makthavare.

Säkerhet på nätet

De flesta barn och unga har ett välutvecklat säkerhetstänk och adekvata strategier för att hantera negativa händelser på nätet. Ibland kan dessa strategier vara funktionella och riktigt bra och i andra fall kan det hindra barnet från att be om hjälp. Det är därför bra för dig som vuxen att läsa på om säker internetanvändning.

Här har vi samlat en del tips på hur du och ditt barn kan surfa säkert. 

Sexuell utsatthet på nätet

Barn och unga på Åland berättar att det är relativt vanligt att de blir utsatta för förfrågningar efter avklädda bilder och i vissa fall även sexuella övergrepp på nätet. Kom ihåg att detta är ett brott.

Här kan du läsa mer om sexuella övergrepp på nätet och vad du kan göra för att förebygga att ditt barn råkar illa ut.