Hem > Vad vi gör > Barnens internet > Sociala medier

Sociala medier

Sociala medier är den naturlig del av ungas liv i dag. Det ger dem möjlighet att bygga nya och fördjupa sociala relationer. Sociala medier som Facebook, Twitter eller Instagram, bygger på att deltagarna själva skapar innehåll och underhåller sina sociala nätverk.

Sociala medier går ut på att diskutera, producera eller dela innehåll och knyta kontakter.

Merparten av allt innehåll i sociala medier, till exempel bilder, text och videor, produceras och delas av användarna själva. Det här till skillnad från traditionella medier, där informationen produceras och publiceras av professionella aktörer.
Unga och sociala medier, Sällskapet för mediefostran 2017

Populära sociala medier

Snapchat åldersrekommendation 12+

Yolo åldersrekommendation 17+

Tellonym åldersrekommendation 17+

Instagram åldersrekommendation 12+

Star Stable

TikTok

Reddit

Pinterest

Youtube

Apex Legends

Fortnite

 

Åldersgränser

Det finns för tillfället ingen lagstiftning i Finland som begränsar barns tillgång till sociala medier, och det är inte olagligt att bryta mot kommersiella aktörers åldersgränser.

Föräldrar och andra vuxna axlar ansvaret för vilka sociala medier barn och ungdomar använder.

Det har ansetts vara problematiskt ur ett barnrättsperspektiv. Barnets föräldrar förstår inte nödvändigtvis fördelarna med ny teknologi och kan därför begränsa användningen av sociala medier eller tillåta sådana som inte är lämpliga.

 

Tonen

”Min kompis mamma skriver en massa pinsamma saker på Facebook om sina jobbkompisar.”
Elev i 7:an

”En person i min klass skriver alltid dryga kommentarer under folks profilbilder.”
Elev i 8:an

Språket och kommentarerna på sociala medier är blandad. Barnens Internet rekommenderar att alltid hålla god ton och inte skriva något i affekt. Barn och unga är medvetna om vad som är god ton men behöver stöd i att stärka självkänslan och impulskontroll. Vuxna bör vara goda förebilder.

Unga och sociala medier