Hem > Vad vi gör > Stöd för barn på Åland > Ansök om stöd från barnfonden

Ansök om stöd från barnfonden

När kan jag söka stöd?

  • Du lever i ekonomisk utsatthet som gör att du inte kan möjliggöra ditt eller dina barn möjlighet att delta i fritidsaktiviteter eller särskilda upplevelser.

OBS! Ingen behandling av ansökningar sker under sommaren. Ansökningar behandlas efter 22 augusti 2022.  

Vad kan jag söka stöd för?

  • Födelsedagfirande
  • En upplevelse i samband med t.ex. ett skollov
  • Fritidsaktiviteter
  • Matstödet var tillfälligt och kopplat till coronapandemin. Under våren 2022 finns möjlighet att söka ett matstöd för barnfamiljer som flytt från Ukraina. OBS! Stödet söks på särskild blankett

Varje situation är unik och vi utgår alltid ifrån barnets behov. 

Behöver du hjälp?

Om du vill ansöka om medel från Barnfonden, vänligen besvara ansökan nedan. Försök att redogöra för er familjs situation så gott som det bara går.

Vi behandlar ansökningar löpande under året och ambitionen är att ge svar inom en månad. Vid semestertider och skollov kan kansliet vara stängt och inget stöd kan då beviljas. En ansökan är inte en garanti för beviljande av stöd, utan varje enskild anhållan behandlas individuellt och utgående från barnet och familjens situation och de ekonomiska resurser som barnfonden har.

Ansök om stöd från Rädda Barnens barnfond

Vi behandlar ansökningar löpande under året och ambitionen är att ge svar inom en månad. Vid semestertider och skollov kan kansliet vara stängt och inget stöd kan då beviljas.

OBS! Ingen behandling av ansökningar sker under sommaren. Ansökningarna behandlas efter 22 augusti 2022.