Hem > Vad vi gör > Stöd för barn på Åland > Ansök om stöd från barnfonden

Ansök om stöd från barnfonden

När kan jag söka stöd?

  • Du lever i ekonomisk utsatthet som gör att du inte kan möjliggöra ditt eller dina barn möjlighet att delta i fritidsaktiviteter eller särskilda upplevelser.

Vad kan jag söka stöd för?

  • Födelsedagspresenter
  • Kalasbidrag
  • Cykel
  • En upplevelse i samband med t.ex. ett skollov
  • Fritidsaktiviteter
  • Hobbymaterial
  • Med mera.
  • Tillfälligt matstöd: Matstöd är möjligt att söka under coronaepedimin. OBS! Stödet söks på särskild blankett
  • Julklapp söks på särskild blankett senast 1 december 2021. 

Varje situation är unik och vi utgår alltid ifrån barnets behov. 

Behöver du hjälp?

Om du vill ansöka om medel från Barnfonden, vänligen besvara ansökan nedan. Försök att redogöra för er familjs situation så gott som det bara går.

Vi behandlar ansökningar löpande under året och ambitionen är att ge svar inom en månad. Vid semestertider och skollov kan kansliet vara stängt och inget stöd kan då beviljas. En ansökan är inte en garanti för beviljande av stöd, utan varje enskild anhållan behandlas individuellt och utgående från barnet och familjens situation och de ekonomiska resurser som barnfonden har.

Ansök om stöd från Rädda Barnens barnfond

Vi behandlar ansökningar löpande under året och ambitionen är att ge svar inom en månad. Vid semestertider och skollov kan kansliet vara stängt och inget stöd kan då beviljas.