Hem > Vad vi gör > Barnens internet > Utsatthet på nätet

Utsatthet på nätet

Utsatthet på nätet handlar i stor utsträckning om kränkningar, hot, trakasserier, en del av det definieras ibland som näthat eller nätmobbning. Utsatthet på nätet kan även handla om sexuella övergrepp mot barn.

Internet, sociala medier och digitala spel är övervägande positiva inslag i barns vardag, om det hålls på en balanserad nivå, och det är endast en liten procent som råkar illa ut. Dock löper unga, som i övrigt befinner sig i utsatta situationer, högre risk för att bli utsatta på nätet. Därför är det viktigt att vi skapar ett klimat där barn och unga vågar berätta om något har hänt och ger dem verktyg för att hantera de situationer som kan uppkomma, då behöver inte barnen uppleva sig utsatt och utsattheten behöver inte få lika stora konsekvenser.

Nätmobbning, kränkningar, hot & trakasserier

Mobbning/kränkningar av jämnåriga är vanligare än att vuxna försöker ta kontakt i negativt syfte. Kränkning är en handling som gör att den som upplever sig utsatt känner sig ledsen, sårad eller mindre värd.

Sexuell utsatthet på nätet

I de åländska lågstadieskolorna finns det barn som berättat att okända personer på nätet försökt förmå dem att skicka avklädda bilder på sig själva. Det är viktigt att komma ihåg att få en förfrågan inte är samma sak som att vara utsatt.

Vad räknas som ett brott?

Är ditt barn utsatt för något jobbigt på nätet/via mobiltelefoner som du tror kan vara brottsligt kan ni direkt ta kontakt med polisen som hjälper till att göra en bedömning om det är ett brott, d.v.s. straffbart enligt lag. Det är bra att göra en anmälan så snart som möjligt.

Hjälpsamma länkar

Här finner du användbart material för att motverka och prata om utsatthet på nätet och näthat. Flera av länkarna ger också en inblick i hur det är att vara ung på nätet.

 • BRIS – Barnens rätt i samhället (BRIS) hemsidan om utsatthet på nätet.
 • BRISBOT – BRIS har lanserat en bot som du kan chatta med via meddelandetjänsterna Facebook Messenger och KIK. Botten svarar på förvalda frågor, skrivna av BRIS kuratorer. Du är anonym och kom ihåg att ta bort historiken om du inte vill att någon råkar se att du har chattat med Brisbot.
 • Brå – Brottsförebyggande rådet (Brå) är en svensk myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Länken leder till deras undersökning om mobbade elever.
 • Friends – Förebyggande arbete mot mobbning.
 • IIS – Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) internetguide om ungas integritet på internet.
 • KiVa skola – Mobbningsförebyggande projekt som arbetar mot skolmobbning. Används i flera av de åländska skolorna.
 • No Hate – Information om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobiliserande för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet.
 • Nolltolerans – Hemsidan för Nolltolerans mot mobbning där du kan kostnadsfritt ta del av filmer, övningar och lärarhandledningar om såväl traditionell mobbning som nätmobbning. Bland annat finns filmen ”Escape – en film om nätmobbning” som blivit tilldelad första pris i medietävlingen World Media Festival.
 • Näthatad – Artikelserie från Aftonbladet (2015), där man får följa ungas egna upplevelser av mobbning och kränkningar på nätet. I skolorna brukar Barnens internet visa och prata om ”Moa”.
 • Nätaktivisterna – Nätaktivisterna (Sverige) är ett projekt som under tre år jobbat för att uppmuntra och stötta unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet.
 • Statens medieråd – Svensk expertmyndighet som arbetar med att ta in, tolka och sprida forskning om barns och ungas mediesituation, att producera undervisningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) för skolor och bibliotek och att fastställa åldersgränser för biofilm.
 • Juridikserie om lagens gränser på nätet – Statens medieråd och Mårten Schultz, prisbelönt juridikprofessor, svarar på frågor om nätkommentarer, pranks, smygfilmning och mycket annat. Tips till dig som vill reda ut vad som är olagligt i den digitala vardagen. Kom ihåg att det är svensk lagstiftning som Mårten utgår ifrån och det kan i vissa fall se annorlunda ut på Åland/Finland.
 • Svenska Yle – i oktober 2015 granskade Svenska Yle ungdomarnas värld på webben och i telefonapparna samt den kränkning och mobbning som förekommer där.
 • Ta nätet på allvar – Projektet Nätaktivisterna har sammanfattats i boken Ta nätet på allvar. Boken riktar sig till dig som arbetar med unga och vill bli bättre på att främja engagemang samt motverka hot och hat på nätet.
 • Vi mobbar int´ – Folkhälsans hemsidan om nätmobbning.
 • Kränkt – Hemsida för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på internet.