Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn

Alla barn har rätt till trygga och goda uppväxtvillkor

Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn

Barn i socialt utsatta livssituationer

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Så ser verkligheten inte ut för alla barn.
Rädda Barnen arbetar för barn som lever i socialt utsatta livssituationer ska få bästa möjliga uppväxtvillkor och sina rättigheter tillgodosedda. Vårt arbete sker både med barnen själva och med de viktiga vuxna som finns runt barnen.

Vårt arbete bidrar till:

  • att utsatta barns skyddsfaktorer stärks genom att de får information och stöd i tidigt skede,
  • att vuxna i barns närhet får kunskap och stöd i sina viktiga uppdrag, och
  • att barns egna röster ska höras och att de ska ha inflytande över sin situation.

Rädda Barnens arbete är förebyggande. Vuxna och barn deltar frivilligt i våra träffar, aktiviteteter och utbildningar. I vårt utvecklings- och utbildningsarbete samverkar vi också med myndigheter.