Hem > Vad vi gör > Internationellt arbete

Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Hem > Vad vi gör > Internationellt arbete

Internationellt arbete

Rädda Barnen är en internationell barnrättsorganisation som verkar i över 120 länder. Vi arbetar både med akutinsatser och långsiktigt med fokus på barn och barns rättigheter. Enbart antalet pågående humanitära insatser i världen uppgår till över 50 stycken. Rädda Barnen finns på plats tack vare att det finns människor som vill stödja vårt arbete.

Rädda Barnen på Åland kanaliserar vidare stöd till Rädda Barnens insatser världen över genom Katastroffonden och andra aktuella insamlingsändamål.

SÅ HJÄLPER VI BARN I KATASTROFER

Tack vare de pengar som skänks till Rädda Barnens katastroffond kan vi agera snabbt vid humanitära katastrofer runtom i världen. Vid naturkatastrofer och väpnade konflikter arbetar Rädda Barnen med akut nödhjälp och program för återuppbyggnad.

I katastrof- och konfliktområden delar vi ut mat, rent vatten och medicin. Vi inrättar trygga lek- och skolutrymmen samt hälsotjänster och skyddar barn för exploatering, övergrepp och våld.

Genom att Rädda Barnen har verksamhet i många av världens länder finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar. Vi har då bra lokalkännedom och relationer med människor och organisationer på plats vilket gör att vi omedelbart kan börja arbetet att hjälpa drabbade barn och familjer.

LÅNGSIKTIGT ARBETE MOT BARNARBETE

Tack vare Rädda Barnens månadsgivare jobbar vi genom Rädda Barnen Finland för att minska barnfattigdom i delstaten Rajasthan i Indien. Tillsammans med myndigheter, beslutsfattare, lokala samfund och familjer utvecklar och stärks olika sociala skyddsnät i Rajasthan. Målsättningen är att de mest utsatta barnen och familjerna ska få bättre tillgång till socialskydd och andra tjänster de har rätt att få. Meningen är också att bidragen och tjänsterna bättre ska motsvara de uttryckliga behov som barnen och familjerna har.

I arbetet läggs särskilt fokus på att minska förekomsten av barnarbete och att garantera hjälp och stöd åt barn som inte är i skolan samt på föräldralösa barn. Familjer och barn ges också tillgång till information och utbildning i till exempel positivt föräldraskap, livskunskaper, hälsa och barnskydd samt god hushållning.

VILL DU VETA MER?

  • I tidningen Framtiden nu kan du läsa om hur Rädda Barnen arbetar för barnens bästa i Finland, i våra närområden och i länder som hör till världens fattigaste.
  • Rädda Barnen Finlands hemsida
  • Rädda Barnen Sveriges hemsida 
  • Internationella Rädda Barnens hemsida 

Stöd oss