Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Hem > Vad vi gör > Internationellt arbete

Internationellt arbete

Rädda Barnen är en internationell barnrättsorganisation som verkar i över 120 länder. Vi arbetar både med akutinsatser och långsiktigt med fokus på barn och barns rättigheter. Enbart antalet pågående humanitära insatser i världen uppgår till över 50 stycken. Rädda Barnen finns på plats tack vare att det finns människor som vill stödja vårt arbete.

Rädda Barnen på Åland kanaliserar vidare stöd till Rädda Barnens insatser världen över genom Katastroffonden och andra aktuella insamlingsändamål.

SÅ HJÄLPER VI BARN I KATASTROFER

Tack vare de pengar som skänks till Rädda Barnens katastroffond kan vi agera snabbt vid humanitära katastrofer runtom i världen. Vid naturkatastrofer och väpnade konflikter arbetar Rädda Barnen med akut nödhjälp och program för återuppbyggnad.

I katastrof- och konfliktområden delar vi ut mat, rent vatten och medicin. Vi inrättar trygga lek- och skolutrymmen samt hälsotjänster och skyddar barn för exploatering, övergrepp och våld.

Genom att Rädda Barnen har verksamhet i många av världens länder finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar. Vi har då bra lokalkännedom och relationer med människor och organisationer på plats vilket gör att vi omedelbart kan börja arbetet att hjälpa drabbade barn och familjer.

LÅNGSIKTIGT ARBETE MOT MÄNNISKOHANDEL

Rädda Barnen på Åland har sedan år 2006 givit stöd till tjejgruppsverksamhet i Kelme-regionen i Litauen. Tillsammans med lokala Rädda Barnen i Kelme arbetar vi för att stärka unga på landsbygden genom tjej- och killgrupper. Verksamhetens syfte är att stärka ungas självkänsla och förebygga risken att de utsätts för människohandel/trafficking genom nya vänner, upplevelser, insikter och möjligheter.

Målgruppen i projektet är främst flickor från socialt och ekonomiskt utsatta familjer som löper störst risk att bli utsatta för trafficking eller annan utsatthet. Det rör sig oftast om tjejer som har växt upp med ensamstående marginaliserade mammor, föräldrar med missbruksproblematik eller som levt på institution. Tjejerna i grupperna i Kelme är 9-19 år gamla.

Rädda Barnen på Åland stödjer även Rädda Barnens lokalförening i Kelme veckolånga sommarläger. Barnen kommer från hela Kelme-regionen, främst från stora eller socialt utsatta familjer.

VILL DU VETA MER?

  • I tidningen Framtiden nu kan du läsa om hur Rädda Barnen arbetar för barnens bästa i Finland, i våra närområden och i länder som hör till världens fattigaste.
  • Rädda Barnen Finlands hemsida
  • Rädda Barnen Sveriges hemsida 
  • Internationella Rädda Barnens hemsida 

Stöd oss