Hem > Vad vi gör > Trygghetspolicy

Trygghetspolicy

Rädda Barnen på Åland r.f. är en barnrättsorganisation.Vi arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn (alla under 18 år) på Åland och i världen med utgångspunkt i barnkonventionen. En av de mest grundläggande saker vi måste säkerställa är att våra verksamheter är trygga och säkra för barn.Vi är därför fast beslutna att göra allt i vår makt för att varje barn i våra verksamheter ska vara trygga och skyddas från alla former av avsiktlig eller oavsiktlig skada, diskriminering, kränkning- ar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande. Detta gäller varje miljö, både i direkt kontakt med barn och på nätet. Det gäller även när barnet inte själv vet om att hen blivit utsatt. Rädda Barnen arbetar aktivt för att alla barn som är aktiva och/eller medverkar i vår verksamhet ska känna till sin rätt att skyddas mot alla former av skada, diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande.