GE BORT EN GÅVA SOM GÖR SKILLNAD FÖR BARN PÅ ÅLAND OCH I VÄRLDEN

Ge en gåva
Hem > Stöd oss

Ditt bidrag hjälper oss att kämpa för de barn som har det allra tuffast - både lokalt och internationellt

Rädda Barnen anser att alla barn har rätt till sin framtid. Både på Åland och över hela världen ger vi barn en bra start i livet, skydd mot våld och övergrepp samt möjlighet att utbilda sig. Genom att göra allt som krävs för barnen – i vardagen och i krissituationer förändrar vi deras liv och vår gemensamma framtid.

Vi arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn. Våra insatser ska leda till att barn varaktigt får det bättre. Det betyder att vi arbetar för hållbara lösningar och långsiktiga förändringar för barnets bästa, på Åland och i världen.

Barnfonden - Hjälp för barn på Åland

Tack vare stöd till Barnfonden gör vi skillnad för barn på Åland. Din inbetalning till Barnfonden blir en julklapp, ett par fotbollskor, en födelsedagspresent, träningsavgift, en cykel eller kanske ett sommarminne för barn och barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. Din gåva går oavkortat till barn på Åland.

Katastroffonden - Hjälp för barn i Världen

Tack vare ditt stöd kan vi agera snabbt vid humanitära katastrofer runtom i världen. I katastrof- och konfliktområden delar vi ut mat, rent vatten och medicin, vi inrättar trygga lek- och skolutrymmen samt hälsotjänster och vi skyddar barn för exploatering, övergrepp och våld. Din gåva gör skillnad där den behövs bäst.

Så mycket av dina pengar går till administration

  • Stripe, som tillhandahåller kortbetalningarna på hemsidan, tar 0,25€+1,4% provision på betalningarna. Rädda Barnen betalar ingen månadskostnad för att använda Stripe.
  • Ditt bidrag till Barnfonden går sedan oavkortat till att göra skillnad för barn på Åland genom direkt stöd.
  • Ditt bidrag till Katastroffonden går sedan oavkortat vidare från Rädda Barnen på Åland till Rädda Barnen Finland som i sin tur har en administrativ kostnad på omkring 20 procent.

STÖD RÄDDA BARNENS ARBETE OCH HJÄLP OSS PÅVERKA

Bli medlem