Alla barn har rätt till liv och utveckling.

För en positiv bild av sjukhuset

För barn och ungdomar med stark stickrädsla har lekterapin utvecklat ett behandlingsprogram där barnet får träna stegvis i egen takt. De barn och ungdomar som inte kan eller får lämna vårdrummet får ibland besök av lekterapeuten. Även syskon behöver en frizon under en familjs sjukhusvistelse och får leka och pyssla tillsammans med henne i lekterapins lokaler.

En av de viktigaste målsättningarna för lekterapin är att barnet ska få en positiv bild av sjukhuset och sin vistelse där.

Vikarierande lekterapeut Hillemari Strandfält har tillsammans med Erika Wiklund, sjukskötare på Ålands centralsjukhus Barn- och ungdomsavdelning, skapat hemsidan Min operation. Här kan barn som ska opereras eller sövas för undersökning titta och lyssna på hur det kommer att gå till. Till varje bildspel finns också texter riktade till ungdomar och vuxna.

På www.narkoswebben.se hittar man också information om barn på sjukhus.

På hemsidan för Sveriges Lekterapeuter, kan man läsa mer om Lekterapeutens arbete, barn på sjukhus och vikten av barns lek.

Äntligen utomhuslek för alla barn!

Vi har kämpat länge..

Engagera dig i Rädda Barnen

För att kunna genomföra bra aktiviteter krävs många medlemmar, frivilliga händer och en god ekonomi. Vi behöver ständigt bli fler och uppskattar varje insats, stor som liten!

Ge av din tid

Ekonomist stöd för att möjliggöra den verksamhet som Rädda Barnen bedriver är en enkel men viktig del i vårt arbete. Insamlingen kan ske genom klassisk sparbösseinsamling eller genom olika aktiviteter som kan arrangeras. Att ge tid och engagemang istället för eller utöver donationer och medlemskap kan gå till på olika sätt.