Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Barn i familjehem > Kamratstöd för familjehem

KAMRATSTÖD FÖR SVENSKSPRÅKIGA FAMILJEHEM

Varje år i september ordnar Rädda Barnen läger för svenskspråkiga familjehem. De senaste åren har lägret ordnats på Åland i samarbete med familjevården i Österbottens Välfärdsområde. Lägret som har blivit en populär träffpunkt för familjehem från olika håll i Svenskfinland ordnas med ekonomiskt stöd från stiftelsen Bensow.

På lägret har ca 20 familjehem möjligheten att träffa andra med liknande erfarenheter; utbyta erfarenheter, se att man inte är ensam och få nya vänner.

I Finland är familjehemmen som talar svenska hemma inte lika många som de finsktalande och avstånden kan vara långa. Under Familjehemshelgen träffas vuxna och barn från olika håll i Svenskfinland under avslappnade former. Det är viktigt och skönt både för barn och vuxna att mötas och att få göra det på det egna känslospråket.

“Att allt varit bara på svenska har varit jätteviktigt!” Tidigare deltagare, vuxen.

”Jag vill inte åka hem, jag vill stanna hela året.” “Alla pass var jätteroliga sen man fick lära känna kompisar så då blev fritiden automatiskt jätterolig!”. ”Allt. Ingen har retat mg.” Tidigare deltagare, barn.

“Varit väldigt lagom med program och fritid så vi hunnit prata massor. Fint tema på diskussion och föreläsningar. Alltså verkligen superbra upplägg <3! Bra mat. Kul med många deltagare”. Tidigare  deltagare, vuxen.

Rädda Barnen har också under många år ordnat lokalt kamratstöd för familjehem och stödfamiljer på Åland genom nätverksträffar för vuxna  och rekreationsdagar för hela familjen. Träffarna har varit ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, stöd och avslappnad social samvaro. År 2023 har Familjehemsföreningen på Åland tagit över uppgiften.