Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Barn i familjehem > Nätverk för familjehem & stödfamiljer

NÄTVERK FÖR FAMILJEHEM & STÖDFAMILJER

Nätverksträffarna är för vuxna stödpersoner och familjevårdare. Också nyutbildade som ännu inte har avtal med en kommun om ett särskilt barn och personer med avtal om eftervård eller avslutade familjehems- och stöd uppdrag bakom sig är välkomna.

Träffarna är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, stöd och social samvaro. Träffarna kan ha ett tema som vi, eller en inbjuden gäst, informerar om, men de kan också ”bara” vara samvaro och diskussion. Projektansvariga på Rädda Barnen, Janina Björni, håller i träffarna och tar gärna emot önskemål om teman. Hon kan också besvara frågor som dyker upp. Dessutom eftersträvar vi att en erfaren familjevårdare på plats vid varje nätverksträff.

Rädda Barnen vill också erbjuda rekreation är för hela familjen: Stödfamiljer, stödpersoner och familjevårdare, placerade barn, stödbarn, biologiska barn och andra familjemedlemmar är välkomna. Målet är att både barn och vuxna har chans att träffas och umgås samt att göra något avslappnat och kul tillsammans.

Socialarbetare inom barnskyddet får info om alla träffar och är välkomna att delta.