Hem > Vad vi gör > Barnens internet > Digitalt spelande

Digitalt spelande

Digitalt spelande handlar om spel på olika typer av skärmar, t.ex. tv-spel och dataspel och telefoner. Många barn och unga spelar multiplayerspel online, d.v.s tillsammans med andra på nätet.

Ett sätt att hitta nya vänner

En viktig del av digitalt spelande är att man spelar tillsammans med andra, det kan vara vänner eller främmande.

Vissa barn har svårt att hitta vänner i skolan och på fritiden och då kan de digitala spelen vara en väg att få nya vänner. Barn behöver träffa vänner även i verkliga livet också eftersom de då ges möjlighet att träna sociala färdigheter.

Det är viktigt att komma ihåg att prata med barnen om vilka personer de chattar med/pratar i mikrofon med under spelen, fråga hur samtalen går till och hur de låter.

Hjälpsamma länkar

  • Ehyt, Spelfostrarens handbok, grundläggande information om spelande samt spelrelaterade fenomen, erfarenheter och forskningsdata och hjälper läsaren att förstå digitalt spelande som en naturlig del av samhället. Boken ger läsaren konkreta färdigheter att kritiskt granska förhållandet mellan spel och samhälle. I den nya boken berättar tiotals forskare samt sakkunniga inom spelfostran och spelbranschen vad spelande och spelvärlden handlar om.
  • Medierelaterade konflikter i familjelivet – En broschyr med fakta om familjekonflikter kring medieanvändning. Broschyren tar upp var det är vanligast att de inträffar konflikter i hemmet, gällande media, och vad man bör tänka på när dessa konflikter uppstår.

Mer information

  • Ungdomarna på spel – Information från Institutet för hälsa och välfärd till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga.
  • E-sportförälder – Information om att vara förälder till en e-sportare.

Bloggar & podcasts

  • Spellärarens blogg – Blogg om dataspel i förhållande till pedagogik och föräldraskap.
  • PEGI – PEGI är en europeisk branschöverenskommelse för åldersmärkning av datorspel. PEGI skapades för att vägleda föräldrar vid inköp av datorspel till sina barn. PEGI-märkningen visar inte om spelet kan vara skadligt för barn, utan ger en indikation om spelets innehåll med hänsyn till vad som klassas som olämpligt för åldersgrupperna.