Hem > Vad vi gör > Barnens internet > Digitalt spelande

Digitalt spelande

Med digitalt spelande avses spel som sker på olika typer av skärmar, t.ex. tv-spel och dataspel och telefoner. Många barn och unga spelar multiplayerspel online, d.v.s tillsammans med andra på nätet.

Ett sätt att hitta nya vänner

En viktig del av digitalt spelande är att man spelar tillsammans med andra och många barn spelar ofta med sina vänner.

Vännerna kan vara andra barn som de har träffat i andra sociala situationer, t.ex. i skolan men även okända personer. Vissa barn har svårt att hitta vänner och då kan de digitala spelen vara en väg att få nya vänner. Barn behöver träffa vänner även i verkliga livet också eftersom de då ges möjlighet att träna sociala färdigheter.

Det är viktigt att komma ihåg att prata med barnen om vilka personer de chattar med/pratar i mikrofon med under spelen och be barnen berätta om de planerar att träffa någon av dem i verkliga livet.

Du är aldrig ensam

Rädda Barnens Barnkonventionspiloter (2016) uppmärksammade i sin kortfilm ”Du är aldrig ensam” att det digitala spelandet för en del unga kan vara en väg att hitta vänner. Kortfilmen spelades in under sommaren 2016. Ett diskussionsmaterial till filmen hittar du här.

Våld & åldersgränser i spel

Kort beskrivning av vad som går att hitta om detta.

Hjälpsamma länkar

Här hittar du information och råd om barns digitala medie- och spelvanor.

 • Barn & medier – Handbok för fostrare – Råd till vuxna om barns internet- och medieanvändning
 • Medierelaterade konflikter i familjelivet – En broschyr med fakta om familjekonflikter kring medieanvändning. Broschyren tar upp var det är vanligast att de inträffar konflikter i hemmet, gällande media, och vad man bör tänka på när dessa konflikter uppstår.
 • PEGI – PEGI är en europeisk branschöverenskommelse för åldersmärkning av datorspel. PEGI skapades för att vägleda föräldrar vid inköp av datorspel till sina barn. PEGI-märkningen visar inte om spelet kan vara skadligt för barn, utan ger en indikation om spelets innehåll med hänsyn till vad som klassas som olämpligt för åldersgrupperna.
 • Ungdomarna på spel – Information från Institutet för hälsa och välfärd till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland barn och unga.
 • E-sportförälder – Information om att vara förälder till en e-sportare.

Att söka hjälp

 • Game over Linköping – Game Over är ett behandlingshem beläget i Linköping som är specialiserade på penga- och datorspelsproblematik.
 • Internetakuten – Hjälper till att skapa en digital balans i vardagen.

Bloggar & podcasts

 • Micke Gunnarsson – Han bloggar bl.a. om barn och digitala medier. Han driver företaget Barnatro, med affärsidén att på ”bästa sättet att ta hand om våra barn och unga”, och är en aktiv föreläsare för pedagoger och vuxna.
 • Spellärarens blogg – Blogg om dataspel i förhållande till pedagogik och föräldraskap.
 • Sveriges Radio – Lyssna på när Christian berättar om sitt dataspelsberoende och hur han tog sig ur det.
 • Sveriges Radio – Följ med på sommarlägret för unga skärmmissbrukare där datorer och mobiltelefoner är förbjudna och de får hjälp med att bryta beteendet samt med att hitta konstruktiva ersättningar för spelandet.
 • Yle Areena Familjeliv – Om barnen själva får välja vad de gör på sin fritid blir det ofta spel på datorn eller spel på någon annan skärm. Men många föräldrar är analfabeter när det kommer till dataspel och det leder lätt till konflikter.