Hem > För barn & unga > Hitta hjälp & stöd

Behöver du eller din kompis hjälp?

Rädda Barnen på Åland har samlat information om vart man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp. Här hittar du telefonnummer, e-postadresser och chattar som är till för att hjälpa dig, oavsett om situationen är akut eller om du bara behöver någon att prata med.

Gör någon dig illa? Är du i fara? Ring 112

Ring 112 om du, din kompis eller någon annan behöver hjälp genast. I en nödsituation är det viktigast att komma ihåg nödnumret 112 och ringa så snabbt som möjligt, så att hjälpen kommer fort fram. Du behöver inte vara rädd för att ringa nödnumret! Du behöver inte heller lära dig några särskilda instruktioner utantill innan du ringer till nödnumret. När du ringer nödcentralen får du instruktioner av dem i telefonen.

Mår du psykiskt dåligt?

Ring Ålands centralsjukhus, psykiatrisk jourtelefon, tel. 535 100.

Om du mår dåligt eller om du är orolig för någon annans psykiska hälsa kan du ringa till oss för att prata, fråga råd och få hjälp. Är situationen akut tar vi hand om ärendet omedelbart. Via telefonnumret får du kontakt med psykiatrin dygnet runt.

Är du rädd för att vara hemma?

Kontakta Tallbacken tel. 531 305.

Tallbacken finns till för barn och ungdomar som av olika orsaker inte kan bo hemma, t.ex. missbruk, psykisk sjukdom, misshandel eller låsta konflikter i familjerelationerna. Tallbacken finns i södra Mariehamn och har personal dygnet runt

Är du orolig för din eller din kompis situation? Få hjälp med problemen!

Som barn och ungdom kan du själv ta kontakt med barnskyddet i den kommun du bor i för att få stöd och råd om du är orolig för din egen situation. Du kan också kontakta oss om du är orolig för en kompis. Din oro kan gälla olika saker som problem i skolan, hemma eller på fritiden. Om du är orolig för att ett barn far illa kan du göra en barnskyddsanmälan. Du kan göra anmälan anonymt.

Ring till kommunkansliet i din kommun och be om att få prata med barnskyddet/socialkansliet. Kontaktuppgifter hittar du också på kommunens hemsida.

Hos oss är inga frågor ”dumma frågor” om alkohol och droger!

Till Beroendemottagningen kan du ringa om du vill få hjälp med egna problem eller om du är orolig över en kompis eller någon i din familj. Det är okej att höra av sej med frågor eller sådant man är nyfiken på. Vi utgår från dig och hur du mår. Vi erbjuder samtal, men också ”må bra” behandlingar (massage, ljusterapi mm). Våra arbetstider är 8-16.15 måndag-fredag, men vi kan justera vår arbetsdag så att det passar enligt exempelvis arbete och skola. Hos oss är allt kostnadsfritt och du får självklart vara anonym. Vi har tystnadsplikt!

Vi finns på Styrmansgatan 2 A på 2:a våningen (med ingång från bakgården), Mariehamn tel. 531 720.

Ditt bollplank och stöd i vardagen

Fältarna arbetar förebyggande med ungdomar i ålder 13-17 år. Vi träffar ungdomarna på stan och i skolorna, men ordnar också olika aktiviteter. Vi fungerar som bollplank för föräldrar och ungdomar, hjälper och stöder unga genom olika frågeställningar. Tveka inte att ta kontakt med oss om det är något du funderar på för egen del eller om du är orolig över någon annan. Vi har tystnadsplikt, men vi har även anmälningsplikt, vilket betyder att vi måste se till att du får hjälp om vi blir oroliga för ditt liv och din hälsa.

Fältarna finns på Styrmansgatan 2 A 2 vån (med ingång från bakgården), Mariehamn, tel. 531 452/ 040 0780 237.

Samtal och vägledning för elever och studerande

Studerandehälsan finns till för studerande upp till 21 år på gymnasialstadiet. Här jobbar skolhälsovårdare, skolkuratorer, skolpsykologer, skolläkare och preventivmedelsrådgivare. Vi tar emot olika sorters ärenden och erbjuder bland annat samtal, hälsovård och praktiskt stöd, samt hjälper dej vidare vid behov.

Vi har telefontid och ”drop-in” hos hälso- vårdare alla vardagar kl 09.00- 11.00. Stödjande samtal till skolkurator eller skolpsykolog får man genom att boka tid i förväg.

 

Studerandehälsan finns på Neptunigatan 21, Mariehamn. Kontaktuppgifter, tider och mer information om oss hittar du på skolornas hemsidor eller www.ahs.ax.

På högstadiet kan du, i olika ärenden som är viktiga för dig, kontakta skolhälsovårdaren personligen eller t.ex. skicka e-post viaWilma.Alla skolor skall även ha tillgång till skolkurator och skolpsykolog.

Allmänna kontaktuppgifter finns på skolans hemsida eller på www.ahs.ax.

VILL DU PRATA MED EN VUXEN ANONYMT?

Ring Barnens hjälptelefon tel. 018 25520 eller gå in på www.BRIS.se .

Där du hittar info om BRIS chatt och mail. Ett samtal till BRIS kostar som ett lokalsamtal. Ålands landskapsregering samarbetar med barn- rättsorganisationen Barnens Rätt i Samhället.

CHATTA MED NÅGON SOM VET HUR DET KÄNNS

På Maskrosbarns chatt kan du ta upp det som du tycker är viktigt, inga problem är för stora eller små och du är alltid anonym.Vi som chattar med dig har själva vuxit upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt och förstår hur det kan kännas. Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med stöd till unga 13-19 år som har en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt