Hem > Vad vi gör > Barnens internet > #prataomporr > Filter

Filter mot skadligt innehåll

VAD ÄR ETT FILTER?

Ett filter är en teknisk lösning, ett program, som installeras på enheter eller nätverk för att filtrera bort innehåll som till exempel pornografiska bilder och filmer. Du kan köpa filter från din internetleverantör men det går även att göra inställningar direkt i telefoner och plattor och i webbläsare.

VARFÖR ETT FILTER?

Du kan till viss del skydda barnet från att exponeras för skadligt innehåll samtidigt som det har ett starkt signalvärde. Genom att använda filter visar du att du vill skydda ditt barn. Ett filter kan även öppna upp för diskussion kring skadligt innehåll på nätet.

SÅDANT SOM INTE ÄR SKADLIGT DÅ?

Det kan hända att ett filter filtrerar bort information som handlar om sex och relationer. Om du vill ha ett filter men samtidigt är är orolig för att viktigt innehåll om till exempel sexualitet, sexuell läggning och relationer filtreras bort rekommenderar vi dig att prata om det själv med ditt barn eller söka upp sidor som du vill att barnet ska se och sedan titta på dem tillsammans med barnet om det är litet.

Filtret tar alltså bort oönskat material vid sökningar men vad som är oönskat beror på filtrets inställningar. Barnet är inte helt skyddat av ett filter naturligtvis, bara till en viss del. Den resterande delen av skyddet bör barnet vuxna stå för genom samtal och utbildning.

SKAFFA FILTER

Om du vill skydda ditt barn med ett filter kan du till exempel kontakta någon av våra samarbetspartners på Åland. De har kunskap om vilken teknisk lösning som passar just er beroende på vilken enhet ni använder och hur barnet kommer att använda den. Samarbetet består av att de fortlöpande rekommenderar vuxna att skaffa filter till barn för att skydda barnen. Rädda Barnen på Åland gör ingen ekonomisk vinst på samarbeten med internetleverantörer.

Filter i skolan och miljöer där det finns barn

Vår förhoppning är att skolor på Åland samt platser där barn vistas längre tider ska ha filter som skyddar mot skadligt innehåll. Detta sänder ut ett budskap där vi berättar att vi vill skydda barn samtidigt som det faktiskt skyddar barn.

Filter hemma

Vi rekommenderar vuxna att skaffa filter till hemmets enheter samt till barnets mobila enhet om ni har små barn. Detta kan skydda barn från att se skadligt innehåll samtidigt som du tydligt visar att du vill skydda barnen. Barn kommer förr eller senare i kontakt med skadligt innehåll men detta kan begränsa omfattningen.

Det finns inget filter som är 100 % säkert, därför behöver du som vuxen alltid komplettera med information och samtal.

De familjer som lever med äldre barn rekommenderas att familjen tar ställning till om de vill att ungdomen ska kunna söka information om sex som kanske spärras av ett filter.

Plus och minus

Det finns både plus och minus med filter. Det vi vill förmedla är att det kan finnas en trygghet i att ha ett filter på barnets telefon men det skall alltid kompletteras av trygga samtal och vägledning från vuxna.

Det kan även ge en falsk trygghet där en vuxen tänker att barnet är helt skyddat, det finns inget sådant skydd på nätet och det är svårt att veta vad exakt som filtreras bort. Det kan även hända att ett filter blockerar innehåll om sex och relationer som till exempel en tonåring kan vilja ta del av.