Hem > Vad vi gör > Barnens internet > #prataomporr > Börja prata

Hur ska vi egentligen göra då?

De flesta vuxna vet att det är deras ansvar att prata om viktiga saker med barn men inte lika många vet hur en egentligen ska göra när det handlar om porr.

När du börjar prata med barn om porr behöver du ta reda på hur det är idag, hur skiljer det sig från porr när du var ung? Sedan är det bra att diskutera det med en vuxen först för att träna dig i att prata om ämnet.

Delar av porr innehåller våld och incest samtidigt som delar av porren inte innehåller våld eller incest. Prata om samtycke och hur vi tränar barn att veta var ens egen gräns går för vad som är okej, men även andras, i många olika situationer. Det kan ibland vara svårt att prata om det utan att skuldbelägga barn som ser eller har sett på porr.

Det är bra om du som vuxen börjar samtalet. Ju fler gånger du pratar med ditt barn om detta desto större chans att hen ber om hjälp om något uppstår. Prata generellt, inte om barnet eller dig själv. Ha som utgångspunkt att du vill det bästa för barnet.

Tips:

1. Skaffa information om dagens pornografi. Googla, titta på Youtube följ olika konton eller kanske du vill köpa den här boken. Ta reda på vad som kan vara våld genom att till exempel läsa här. Det kan även vara nyttigt att läsa kritik, ta reda på många olika vinklar, varför tycker en del att porr är okej? Kolla och skaffa dig en åsikt. Allt är en process, åsikter kommer och går och det är okej.
2. Fundera över hur du själv ställer dig till att barn ser porr. Läs på om hur det påverkar via denna länk. Prata med vuxna vänner, partner, kollegor etc för att träna dig i att prata men även för att samla mer information.
3. Börja prata med barnet. Var bekväm, prata allmänt hellre än att gå direkt på personliga frågor som kan upplevas stötande. Du kan till exempel fråga om barnet vet vad samtycke betyder och fortsätta därifrån.

OBS: Rädda Barnen på Åland gör ingen ekonomisk vinst på att länka till böcker och privata aktörers hemsidor. Vi försöker med länkar från denna sida visa var en kan hitta olika typer av information.

Skydda lagom

Om vi skyddar barn för mycket kommer nya generationer barn att bli främmande för nakenhet och kanske gå miste om att genom lek upptäcka sin egen och andras kroppar på ett respektfullt sätt.

Om vi skyddar barn för lite kommer det att bli svårt att ändra statistiken kring sexuella övergrepp och våld.

TA REDA PÅ

Läs på om porrens konsekvenser för den som tittar och den som medverkar, utnyttjas på film. Fundera på hur du ställer dig till det som skrivs. Du behöver inte hålla med, du behöver inte vara emot, fundera generellt och ur fler vinklar.

ANVÄND FILTER

Genom att använda filter visar du din åsikt och öppnar upp för diskussion kring porr med ditt barn samtidigt som du skyddar hen från porrens påverkan.

Läs mer om projektets samarbetspartners.
Använd Safe Serach på Google för att filtrera bort sexuellt innehåll.
Ställ in begränsat läge på YouTube för att filtrera bort sexuellt innehåll.

Prata med barn 3-12 ÅR

Att se porr kan för barn upplevas som skrämmande och obehagligt men också spännande. Du som vuxen kan tänka på det här:

Kolla vad barnet redan vet genom att ställa öppna frågor som till exempel:
– Vad har du sett på internet?
– Visa olika logon (kända sidor/appar) och be barnet peka på dem som hen känner till.
– Berätta vad det finns på Internet.
– Fråga vem barnet har pratat med?
– Fråga om kompisar brukar skicka länkar och vad de innehåller
– Fråga vad barn i skolan titta på i sina telefoner lite allmänt
– Fråga om barnet sett något skrämmande eller avklätt.
– Var uppmärksam på om barn använder vuxna ord som kan antyda att hen har sett eller varit med om något.
– Berätta och prata om samtycke tidigt i barns liv.

Prata med barnet om att det finns mycket bra och roligt på Internet med det kan även finnas sådant som är skrämmande på nätet och vad barnet ska göra om hen stöter på något sådant.

Prata om privata kroppsdelar, berätta vilka det är och att det är kroppsdelar som ingen annan har rätt till. Ingen ska ta eller dela bilder utan kläder på barn. Gör kroppsregler för chattar och livet online.

Tillför inte ordet porr till barnets ordförråd. Prata istället om privata kroppsdelar och berätta att ingen får röra dem utan lov. Om barnet själv använder ordet, börja med att fråga var barnet hört det och vet vad det är.

Om barnet sett/stött på porr. Prata med barnet om vad hen har sett. Undvik att själv ta upp svåra detaljer, lyssna och låt barnet berätta. Förklara att det som visas på klipp och bilder inte är bra för barn och att du vill att barn ska må så bra som möjligt.

Om du inte vet om barnet stött på porr men vill ta reda på. Fråga om barnet vet om någon i skolan sett något läskigt eller annorlunda, be barnet berätta om det, fråga om barnet själv har stött på något och hur barnet kände sig då och nu. Fråga om barnet kan visa hur hen kom in på sidan.

Prata med unga 12-18 ÅR

”Jag har försökt prata men min ungdom blir tyst och vill inte prata om det här”

Om du som förälder/vuxen redan har försökt prata med ditt barn om detta och hen inte vill när du frågar nästa gång, respektera det. Barnet behöver inte prata just då men du som vuxen behöver göra det på ett sätt som känns bekvämt för ungdomen.

Anta att barnet stött på porr.
De flesta unga som vi möter säger att de har sett porr. Det är norm.

Tips: du kan till exempel säga/prata om:
– Har ni pratat om samtycke i solan? Vet du vad det är?
Berätta att vi måste ta reda på att båda tycker samma sak. Vi behöver även lära oss att lyssna på ett nej.
– Prata om gränser, att känna efter om det man gör känns bra eller inte.
– Det finns ett projekt som heter #prataomporr där säger dom att så gott som alla ungdomar stöter på porr. Har du hört talas om det?
– Har ni pratat om porr i skolan?
– Berätta att vissa säger att porrtittande kan leda till att killar och tjejer tror att sex ska vara hårt. De flesta förstår att det som visas är film men om de inte får relevant sexualupplysning kan det vara väldigt svårt att veta vad som är rätt och tryggt. Fråga vad den unga tänker om det?
– Säg att du vet att de flesta unga kommer i kontakt med porr. Ha avslappnade diskussioner som inte utgår från varken din egen eller barnets situation för att minska risken för att det ska kännas anklagande.

Prata om relationer generellt (vad är en bra relation), prata om hur relationer kan se ut i chattar, skicka länkar som stöder dina tankar till barnet. Prata om positiv nyfikenhet, bra sex, vanliga kroppar och prata avslappnat.

När ni är bekväma att prata om ämnet
Prata om skillnad mellan sex och porr (ta reda på). Berätta att sex är bra för båda parter och de allra flesta inte vill att det ska göra ont men att det kan vara olika. Påminn om samtycke och att fundera på sina egna och andra gränser.

Tips på att inte göra:
– Prata inte nedsättande om olika typer av sex
– Prata inte nedsättande om den som ser eller har sett porr
– Pressa inte, det måste vara bekvämt för alla att prata om det
– Ha inte uppfostrande samtal samtidigt som ungdomen berättar om sina tankar, känslor eller något svårt.

Information och kompetens

Vi som jobbar med projektet #prataomporr hoppas att alla barn, unga och vuxna på Åland snart ska ha kunskap om skillnader mellan porr och sex, kunskap om samtycke, normer, information om olika typer av våld samt våld i nära relationer bland unga.

Vi hoppas också att det kommer att finnas filter på alla enheter som används i miljöer där barn finns.

Gammaldags porrtidningar får inte finnas i skolans korridorer, nakenbilder får inte finnas på väggarna i klassrummen, det behöver vara lika självklart på varje dator, surfplatta och telefon i digitala miljöer där barn finns.

Vuxna och speciellt personer i ledande positioner i organisationer som jobbar med barn behöver få aktuell kompetens så anställda vet vad barn kan stöta på, hur de kan stötta dem och vilka professionella de kan hänvisa till.

Samtal om våld med unga

När vi pratar om våld med unga framkommer det ofta att de har kunskap om fysiskt våld och kan känna igen det. Vi ser däremot att många saknar kunskap om psykiskt och digitalt våld, det behöver vi hjälpa dem med.

Det finns en koppling mellan våld och porr. Det behöver därför vara tydligt att sex och porr är olika saker och att de allra flesta inte vill att sex ska vara skrämmande och inte heller nedvärderande.

Det behöver vara tydligt vad våld är och var unga kan få hjälp om de är med om övergrepp av jämnåriga eller utsätter någon för våld.

Det behöver vara tydligt vad sex är, att det ska vara frivilligt och kännas bra för båda.

De skolor som jobbar med våldsprevention behöver lyfta ämnet porr i samband med detta.