Hem > Vad vi gör > Barnens internet > #prataomporr > Börja prata

Det är den vuxnas ansvar

Trots att pornografi inte är någon nyhet, trots att det har funnits på nätet fullt synligt för barn väldigt länge är det ändå få vuxna som pratar om det. Vuxna behöver vara medvetna om skillnaden mellan pornografi förr och nu. Det handlar bland annat om våld, det handlar om barn som medverkar, det handlar om attityder och förväntningar. Det handlar om vuxnas tystnad. Det behöver vi ändra på.

Det är du som vuxen behöver börja samtalet. Det är inte barnets ansvar. Ju fler gånger du pratar med ditt barn om detta desto större chans att hen ber om hjälp om något uppstår.

1. Skaffa information om dagens pornografi. Du kan till exempel ta del av forskning via denna länk. 
2. Fundera över hur du själv ställer dig till att barn ser porr. Läs på om hur det påverkar via denna länk. Prata med vuxna vänner, partner, kollegor etc för att träna dig i att prata men även för att samla mer information.
3. Börja prata med barnet. Var bekväm, prata allmänt hellre än att gå direkt på personliga frågor som kan upplevas stötande.

Gör det inte till en stor sak, utan ta det som vilket samtal som helst. 

Prata lugnt och håll det kort i början. Skuldbelägg inte och skippa förhör. Lyssna med öppet sinne och prata upprepade gånger.

DET TAR 3 SEKUNDER

Det tar tre sekunder att börja prata.
Prata om vad som finns på nätet och att alla brukar stöta på porr i något tillfälle.  Ha fler mindre samtal istället för ”det stora porrsnacket”.

TA REDA PÅ

Läs på om porrens konsekvenser för den som tittar och den som medverkar, utnyttjas på film. Prata sedan med barnet/ungdomen.

ANVÄND FILTER

Genom att använda filter visar du din åsikt och öppnar upp för diskussion kring porr med ditt barn samtidigt som du skyddar hen från porrens påverkan.

Läs mer om projektets samarbetspartners.
Använd Safe Serach på Google för att filtrera bort sexuellt innehåll.
Ställ in begränsat läge på YouTube för att filtrera bort sexuellt innehåll.

Prata med barn 3-12 ÅR

Att se porr kan för barn upplevas som skrämmande och obehagligt men också spännande. Du som vuxen kan tänka på det här:

Kolla vad barnet redan vet genom att ställa öppna frågor som till exempel:
– Vad har du sett på internet?
– Berätta vad det finns på Internet.
– Berätta om personer du sett när du har googlat.
– Vad brukar barn i skolan titta på i sina telefoner?

Prata med barnet om att det kan finnas sådant som är skrämmande på nätet och vad barnet ska göra om hen stöter på något sådant.

Prata om privata kroppsdelar, berätta vilka det är och att det är kroppsdelar som ingen annan har rätt till. Ingen ska ta eller dela bilder utan kläder på barn.

Tillför inte ordet porr till barnets ordförråd. Prata istället om privata kroppsdelar och berätta att ingen får röra dem utan lov. Om barnet själv använder ordet, börja med att fråga var barnet hört det och vet vad det är.

Om barnet sett/stött på porr. Prata med barnet om vad hen har sett. Undvik att själv ta upp svåra detaljer, lyssna och låt barnet berätta. Förklara att det som visas på filmerna inte är bra för barn och att du vill att barn ska må så bra som möjligt.

Om du inte vet om barnet stött på porr men vill ta reda på. Fråga om barnet vet om någon i skolan sett något läskigt eller annorlunda, be barnet berätta om det, fråga om barnet själv har stött på något och hur barnet kände sig då och nu. Fråga om barnet kan visa hur hen kom in på sidan.

Gör upp en plan vad du vill att barnet och du gör om/när det händer igen. (tex visa för en vuxen och vilken är det, prata om filter).

Prata med unga 12-18 ÅR

”Jag har försökt prata men min ungdom blir tyst och vill inte prata om det här”

Om du som förälder/vuxen redan har försökt prata med ditt barn om detta och hen inte vill, respektera det. Barnet behöver inte prata men du som vuxen behöver göra det. Berätta att du är rädd om barnet för att barnet är viktigt för dig, berätta fast barnet inte svarar. Upprepa flera gånger, så att ni båda vänjer er och ställ inte privata frågor.

Anta att barnet stött på porr.
Det är du som vuxen behöver börja samtalet, det är inte barnets ansvar. Ju fler gånger du pratar med ditt barn om detta desto större chans att hen ber om hjälp om något uppstår. Gör det inte till en stor sak, utan ta det som vilket samtal som helst.

Du kan till exempel säga:
– Det finns ett projekt som heter #prataomporr där säger dom att så gott som alla ungdomar stöter på porr. Har du hört talas om det?
– Har ni pratat om porr i skolan?
– Berätta att porrtittande kan leda till att killar och tjejer tror att sex ska vara hårt. De flesta förstår att det som visas är film men om de inte får relevant sexualupplysning kan det vara väldigt svårt att veta vad som är rätt och tryggt.

Prata om skillnad mellan sex och porr. Berätta att sex är bra för båda parter och de allra flesta inte vill att det ska göra ont. Det ska inte finnas blåmärken och sår efter sex.

Berätta att porr ofta handlar om filmade övergrepp, att det personerna gör i filmen skulle vara olagligt var som helst annars.

Prata om samtycke och om ni inte vet riktigt vad det är och hur det fungerar på t.ex. nätet titta på det här klippet. (länk)

Skolan

Vi som jobbar med projektet #prataomporr hoppas att alla skolor på Åland kommer att erbjuda lektioner till elever i högstadiet och uppåt gällande skillnader mellan porr och sex, om samtycke, normer, information om olika typer av våld samt våld i nära relationer bland unga.

Vi hoppas också att det kommer att finnas filter på alla enheter som används i miljöer där barn finns.

Porrtidningar får inte finnas i skolans korridorer, nakenbilder får inte finnas på väggarna i klassrummen, det behöver vara lika självklart på varje dator, surfplatta och telefon i skolan. En policy behövs där det inte redan finns. Vi vill se en policy i varje skola som tydligt visar att skolan tar ställning i frågan, har handlingsplaner, att skolan stödjer barns trygghet och hälsa och en miljö fri från pornografi.

Skolpersonal behöver få aktuell utbildning så anställda vet vad eleverna kan stöta på och vilka professionella de kan hänvisa till.

Samtal om våld i skolan

Det finns en koppling mellan våld och porr. Det behöver därför vara tydligt att sex och porr är olika saker och att de allra flesta inte vill att sex ska vara skrämmande och lämna blåmärken på kroppen.

Det behöver vara tydligt vad våld är och var unga kan få hjälp om de är med om övergrepp av jämnåriga eller utsätter någon för våld.

Ungdomar vittnar om sex som resulterar i blåmärken, de måste få kunskap om vad som är våld och inte, om samtycke. Ungdomar och skolpersonal måste veta när de utsätter eller blir utsatta.

Om ungdomar blir hänvisade till skolhälsan vill vi att skolan kan säkerställa att personalen ställer relevanta frågor och har kunskap att hantera svaren.

Läs mer om olika sorters våld här.