Hem > Vad vi gör > Barnens internet > Digitalt spelande > Åldersmärkningar i spel

Åldersmärkningar i spel

Forskare tvistar om hur våld i spel påverkar spelaren. Det finns forskning som tyder på att det kan ge försämrad förmåga till empati och något förhöjd aggressivitet hos vissa barn som spelar mycket våldsamma spel, men det är svaga orsakssamband. Våld i spel påverkar inte alla på samma sätt. Individuella omständigheter och egenskaper inverkar.

Andra effekter som spel med skadligt innehåll för åldersgruppen kan ge upphov till är exempelvis påverkan på sömn, oro och rädsla samt en förlegad kvinnosyn och stereotypa människoskildringar. Om barnet spelar spel anpassade utifrån sin ålder behöver man inte vara orolig för det våld som förekommer i spelen. Spelen för de yngre är inte lika realistiska, det är lättare att skilja spel från verklighet och kan även vara ett bra sätt att få ut ilska på.