Alla barn har rätt till särskilt skydd

Hem > Vad vi gör > Barnskydd

Barnskyddet

Alla barn behöver och har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Rädda Barnen arbetar för barn som saknar tillräckligt stöd och omsorg från föräldrar och andra vuxna, utsätts för våld och övergrepp eller på annat sätt inte får sina rättigheter tillgodosedda.

De åländska kommunernas socialvård (barnskyddet) har enligt barnskyddslagen ansvaret för att stöda föräldrar, utreda och hjälpa enskilda barn i en utsatt livssituation. Rädda Barnen kompletterar myndigheternas arbete i frågor som rör dessa barn. Genom ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och opinionsbildning vill vi förändra utsatta barns situation nu och i framtiden.

Vi kämpar för:

  • att utsatta barn ska få hjälp och stöd i tid
  • att vuxna i barnets närhet ska få kunskap och stöd i sina viktiga uppdrag
  • att barns egna röster ska höras och att de ska ha inflytande över sin situation