Allmänt
SteelFMhjälpen

SteelFMhjälpen

Ett stort varmt tack Med följande ord vill vi från Rädda Barnen på Åland uttrycka vårt allra varmaste och mest ödmjuka tack! SteelFMhjälpen och Åland har samlat in 65 893 € till Rädda Barnens Barnfond.

Läs mer
Allmänt
Öka barns och ungas delaktighet och inflytande

Öka barns och ungas delaktighet och inflytande

Lagförslaget gällande 16 års rösträttsålder gick inte igenom i Högsta domstolen, men vill påminna att möjligheten att arbeta med att stärka barn och ungas inflytande och delaktighet finns kvar. Vi dammar av Rädda Barnens remissvar som vi lämnade in i april 2016 där fokus låg på vikten av delaktighet och demokratiarbete:

Läs mer
Allmänt
Ett öppet brev för ett enat barnskydd

Ett öppet brev för ett enat barnskydd

Vi önskar ett enat barnskydd på Åland!

Läs mer
Allmänt
Åländsk inspiration i nordisk handbok om barns rättigheter

Åländsk inspiration i nordisk handbok om barns rättigheter

I den inledande processen av arbetet med Mariehamns stads delgeneralplan beslutade staden att höra barn. Detta som en viktig del i den barnkonsekvensanalys som ska ingå i arbetet med delgeneralplanen. Arbetet med dialogen med barnen har nu dokumenterats och är det åländska bidraget i en nordisk handbok om barns rättigheter. Do Rights! – Nordic perspectives on child and youth participation. Bokens fokus ligger på barns rätt till delaktighet - artikel 12 i Barnkonventionen

Läs mer