Hem > Artiklar > Allmänt > Åtgärder med anledning av coronaviruset
Publicerat: 15 mars 2020

Åtgärder med anledning av coronaviruset

Rädda Barnens följer de rekommendationer och direktiv som ges gällande coronapandemin. Här publicerar vi information om hur situationen påverkar föreningens verksamheter.

Uppdatering gällande coronavirus för Rädda Barnens verksamheter 

Texten uppdaterad 19.10.2020 kl. 11.00

Rädda Barnen på Åland följer de rekommendationer och direktiv som ges från rikets och landskapets myndigheter samt Rädda Barnen Finland under coronapandemin. Vi håller oss informerade och nya beslut gällande verksamheter fattas vid behov. Rädda Barnen på Ålands verksamheter skiljer sig från varandra vilket innebär olika möjligheter att tillämpa rekommendationer. Finns frågor eller funderingar så ta gärna kontakt med vik verksamhetsledare Lotta Angergård 0457 3613919 eller personal för aktuellt verksamhetsområde. Kort gäller följande:

Rädda Barnens kansli delvis obemannat

P g a den pågående coronapandemin arbetar Rädda Barnens personal delvis på distans. Våra ordinarie kanslitider är därför inte aktuella. Ta kontakt med personen du vill träffa per e-post eller telefon:

Lina Nordqvist, info- och kansli (torsdag-fredag) [email protected]

Janina Björni, socialt utsatta barn [email protected] tel 040 672 3327

Jonna Varsa, barnkonventionsansvarig [email protected] tel 0457 344 8483

Tanja Rönnberg, barnens internet [email protected] tel 040 721 1133

Lotta Angergård, vik verksamhetsledare [email protected] 0457 3613919

SE även www.raddabarnen.ax och www.facebook.com/raddabarnenaland

Öppna förskolan

Höstterminen 2020 håller endast uteverksamhet i lekparken på Ljungvägen i Hindersböle med ledare Gunilla Ekqvist. Verksamheten inne på Norragatan är inte öppen. Initialt håller vi öppet till 30 oktober men om pandemiläget och väder tillåter har vi öppet till terminsslut i december. Läs mer om verksamheten  https://raddabarnen.ax/vad-vi-gor/oppna-forskolan/

Vi vet att möjlighet att träffas är viktig och därför håller vi öppet verksamheten. Verksamheten ska vara trygg för barn, föräldrar och personal. Vi följer de direktiv som ges från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och landskapsregeringen gällande småbarnspedagogik och barnomsorg. Vi har en beredskap att förändra eller stänga ned verksamheten om det krävs på grund av coronapandemin.

Under pågående coronapandemin är det extra viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. I parken kommer det att finnas påminnelser om hand- och hosthygien, att hålla avstånd och vi är extra noga med städ och hygien.

Lekterapin

Linda Ehn vid lekterapin följer i dialog med ÅHS instruktioner för arbetsplatsen. Information om lekterapin hittar du på www.ahs.ax/patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar/lekterapi

Fler artiklar

Barnskyddet

Från kaoset till lugnet

Välkommen på svenskspråkig fortbildning om familjevård! Temat är tonåringar i familjevård och deras egna erfarenheter och tankar om att vara placerad i ett familje- eller jourhem. Hur har de upplevt insatsen och vad skulle de ha behövt?

Läs mer
Barnskyddet

Lyssna på oss! Träffar för ungdomar med erfarenhet av att bo i familjehem

Rädda Barnen ordnar träffar för ungdomar. Den 14.11 kl. 11-14 vill vi erbjuda dig och andra ungdomar som har erfarenheter av att vara placerad i familjehem en möjlighet att träffas. Den 15.11 kl. 11-14 erbjuder vi en likadan träff för dig som är syskon i ett familjehem. Också om du redan flyttat ut är du välkommen!

Läs mer
Allmänt

Dags att nominera till Rädda Barnen-priset!

Känner du någon som jobbar eller brinner för barns rättigheter? Då kan du nominera hen till Rädda Barnen-priset! Rädda Barnen-priset är en utmärkelse som årligen delas ut till en vuxen eller en grupp av vuxna på Åland för att lyfta fram goda exempel som kan kopplas till Barnkonventionen och dessa artiklar. Lämna in din nominering senast den 1 november!

Läs mer