Hem > Artiklar > Allmänt > 2019s verksamhetsberättelse är här!
Publicerat: 28 februari 2020

2019s verksamhetsberättelse är här!

År 2019s verksamhetsberättelse finns nu tillgänglig och vi kan så här i efterhand konstatera att 2019 varit ett helt fantastiskt jubileumsår.

Förord

År 2019 var ett jubileumsår för Rädda Barnen både lokalt och globalt. Under året har vi firat att det var 100 år sedan Rädda Barnens grundare Eglantyne Jebb arrangerade det massmöte i maj 1919 i England som blev startskottet för Save the Children Fund – Rädda Barnen. Fyrtio år senare grundades Rädda Barnen på Åland år 1959 och ytterligare trettio år senare antog FN konventionen om barnets rättigheter. I sann barnrättsanda har föreningen haft fokus på det vi anser viktigast – att på olika sätt öka kunskapen om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen och hur samhället kan gå från ord till handling när det gäller arbetet med att efterleva konventionen.

Jublieumsåret sammanföll med det ”supervalår” som år 2019 också var, med val till Europaparlamentet, riksdagsval och kommunal- och lagtingsval. Det gav föreningen ett unikt tillfälle att följa våra stadgar som uppmanar oss att främja barns välmåga genom att på olika sätt påverka medborgare, beslutsfattare, företag och myndigheter. Rädda Barnen är politiskt och religiöst obundna och har barnkonventionen som grund i allt vårt arbete. Vårt uppdrag som barnrättsorganisation i valrörelser är att sätta fokus på barn och barns rättigheter. Under vårens Europaparlamentsval och riksdagsval lyftes barnrättsfrågor på europeisk och riksnivå. Inför kommunal- och lagtingsvalet formulerade föreningen ett eget valprogram i form av en checklista där viktiga barnrättsfrågor listades.

Rädda Barnen på Åland bedriver en mångfacetterad verksamhet. Årets verksamhetsberättelse är ett försök att sammanfatta ett händelserikt år. Den visar på både bredd och djup i det barnrättsarbete som görs av föreningen, ofta i samarbete med fler aktörer för att skapa synergieffekter och långvarig förändring. Tillsammans kan vi göra skillnad för och med barn på Åland och i världen. Du som läser detta är högst troligen en medlem, en samarbetspart, en finansiär eller en person som är extra intresserad av Rädda Barnens verksamhet och vårt barnrättsarbete. Rädda Barnens verksamhet möjliggörs tack vare dig. Det är enskilda individer som i sitt engagemang eller i sitt ämbete tar steg för att skapa ett samhälle som lever upp till barnkonventionens stadganden.

Varmt tack och trevlig läsning!

Rädda Barnen på Åland.

Guldkorn från jubileumsåret 2019

Lekterapin

  • Har haft drygt 300 bokade besök och träffat ungefär 25 barn om dagen i lekpaviljongen.
  • Fick äntligen en utelekplats som uppmuntrar till lek för alla barn.

Öppna förskolan

  • Besöktes av ungefär 58 familjer med ett genomsnitt på 10 barn och deras 10 vuxna per dag.
  • Ökade mångfalden genom ett integrationsprojekt.

Barnens internet

  • Har mött 1411 barn, 14 skolor och drygt 346 vuxna.

Barnkonventionsarbetet

  • Utbildade 6 nya Rädda Barnen-utbildare. Anställde 6 barnkonventionspiloter.
  • Anordnade barnrättskalas där drygt 800 barn och vuxna närvarade.

Utveckling inom barnskyddets områden

  • Anordnade familjehemshelg samt läger och grupp för anhöriga barn. Alla fullsatta på kort tid.

Bidrag och stöd

  • 230 barn på Åland har fått julklappar från vår barnfond
  • De tre avgångseleverna vid Träningsundervisningen fick stipendier från Brennings fond

Ta del av alla fantastiska händelser!

Missa inte vårt vårmöte – anmäl dig nu. 

Fler artiklar

Allmänt

Barns delaktighet i kommuner – ett exempel

Barnkonventionspiloterna 2020 har arrangerat en workshop i Lemlands kommun, för att tillsammans planera hur kommunen kan bli bättre på att skapa delaktighet för barn och unga. Här delar vi vår planering och process. Vi hoppas att också andra kommuner kan ta inspiration från detta samarbete och jobba direkt med barn och unga för att öka delaktigheten i kommunen.

Läs mer
Barnskyddet

Välkommen på svenskspråkig familjehemshelg!

Träffa andra barn och vuxna i liknande situation, ät gott, lek och vila.

Läs mer
Barnskyddet

Välkommen på dagläger och träffa andra med liknande erfarenheter

Gemenskap och roliga sommarminnen! Rädda Barnen och Folkhälsan ordnar dagläger för åländska barn med erfarenhet av missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. På lägret har vi aktiviteter på land och i vattnet. Vi ska leka, pyssla och åka på överraskningsutfärd. På lägret ryms 15 deltagare i åldern 11-14 år. Det är gratis att delta! Anmälan senast 11 juni.

Läs mer