Hem > Artiklar > Allmänt > Klimatkatastrofen i Östra Afrika
Publicerat: 16 januari 2020

Klimatkatastrofen i Östra Afrika

De extrema väderförhållandena i Östra Afrika fortsätter att skapa hungersnöd och svält. Otaliga familjer har nu upprepade gånger förlorat sina skördar eller sin boskap som en följd av återkommande torka samt häftiga regn och översvämningar. De svåra förhållandena har tvingat otaliga människor att lämna sina hem och hemtrakter. På många håll har situationen varit svår redan tidigare på grund av pågående konflikter och övriga våldsamheter. Av de närmare 13 miljoner som drabbats är ungefär hälften av de drabbade barn. Värst utsatta är barn under tre år, eftersom följderna av undernäring kan vara särskilt skadliga för just barn i denna åldersgrupp.

Hjälpinsats till barnen som drabbats av klimatkatastrofen i Östra Afrika

Tack vare våra månadsgivare har Rädda Barnen på Åland kunnat skänka 7500 euro till Rädda Barnens i Finlands internationella arbete på plats.

Rädda Barnens hjälpinsatser fortgår runtom i Etiopien, Kenya och Somalia. För att förebygga sjukdomar tryggar vi tillgången till rent vatten och delar ut hygienförpackningar samt förbättrar sanitära förhållanden till exempel genom att låta bygga toaletter. En viktig del av detta arbete är att sprida information om hälsa och god sanitet och hygien. För att främja barns hälsa stöder Rädda Barnen lokala hälsostationer och sjukhus. Rädda Barnen har också egna kliniker och mobila team som erbjuder hälsovård åt barn och familjer. Undernärda barn får vård och annan hjälp vid särskilda näringscenter.

Våra hjälpinsatser omfattar också verksamhet för att trygga barnens skolgång. Banvänliga utrymmen har inrättats bland annat i olika läger dit människor har tagit sin tillflykt. Vid dessa utrymmen erbjuds barn också psykosocialt stöd. Genom barnskyddsverksamheten hjälper vi barn som har kommit ifrån sina familjer. Barn och lärare erbjuds också anpassad information om hur de kan motarbeta och förebygga olika risker och faror.

Familjers utkomst tryggas genom att säkra deras tillgång till mat, genom att ge ekonomiskt stöd och hjälpa dem att till exempel hålla deras boskap vid liv.

Rädda Barnen samarbetar med lokala samhällen också för att hjälpa dem att anpassa sig till de utmaningar klimatförändringen för med sig, bland annat med program som utökar näringsgrenarna.

Rädda Barnen har som målsättning att undsätta 1,2 miljoner barn i Etiopien, Kenya och Somalia.

Hjälp från Rädda Barnen i Finland

Tack vare gåvor från privata givare och företag, samt med anslag beviljade av utrikesministeriet, har Rädda Barnen i Finland deltagit i hjälparbetet särskilt i Somalia. Rädda Barnen i Finland har bidragit till organisationens omfattande hjälparbete i landet och ansvarar också för en insats i Baidoa. Över 323 000 människor har tagit sin tillflykt i området, som ligger 250 kilometer nordväst om huvudstaden Mogadishu.

I Baidoa har familjer fått  stöd för att trygga sin försörjning och skaffa mat till barnen. Inalles 1725 särskilt utsatta hushåll med över 8500 barn har fått kontantstöd i fyra månaders tid. För att stärka barnskyddet understöds lokala skyddskommitteér och både vuxna och barn har fått information om olika risker och hot som barn är utsatta för. Föräldrar och andra vårdnadshavare har också fått tillgång till utbildningar i gott föräldraskap. I barnvänliga utrymmen som Rädda Barnen har inrättat i Baidoa harbarnen fått en möjlighet att leka, lära och känna sig som barn igen. I dessa utrymmen har barn också erbjudits psykosocialt stöd. Detta är mycket viktigt, eftersom barnen har upplevt otrygghet och andra svåra saker. Med stöd från Finland har dessa utrymmen också utrustats med material och redskap som behövs för lek och lärande.

För tillfället bereder Rädda Barnen i Finland en fortsatt hjälpinsats i Baidoa för i varje fall år 2020.

Mer information om situationen i Östra Afrika:

Vill du hjälpa barn internationellt?

Bli månadsgivare

Fler artiklar

Allmänt

Barns delaktighet i kommuner – ett exempel

Barnkonventionspiloterna 2020 har arrangerat en workshop i Lemlands kommun, för att tillsammans planera hur kommunen kan bli bättre på att skapa delaktighet för barn och unga. Här delar vi vår planering och process. Vi hoppas att också andra kommuner kan ta inspiration från detta samarbete och jobba direkt med barn och unga för att öka delaktigheten i kommunen.

Läs mer
Barnskyddet

Välkommen på svenskspråkig familjehemshelg!

Träffa andra barn och vuxna i liknande situation, ät gott, lek och vila.

Läs mer
Barnskyddet

Välkommen på dagläger och träffa andra med liknande erfarenheter

Gemenskap och roliga sommarminnen! Rädda Barnen och Folkhälsan ordnar dagläger för åländska barn med erfarenhet av missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. På lägret har vi aktiviteter på land och i vattnet. Vi ska leka, pyssla och åka på överraskningsutfärd. På lägret ryms 15 deltagare i åldern 11-14 år. Det är gratis att delta! Anmälan senast 11 juni.

Läs mer