Hem > Artiklar > Allmänt > Klimatkatastrofen i Östra Afrika
Publicerat: 16 January 2020

Klimatkatastrofen i Östra Afrika

De extrema väderförhållandena i Östra Afrika fortsätter att skapa hungersnöd och svält. Otaliga familjer har nu upprepade gånger förlorat sina skördar eller sin boskap som en följd av återkommande torka samt häftiga regn och översvämningar. De svåra förhållandena har tvingat otaliga människor att lämna sina hem och hemtrakter. På många håll har situationen varit svår redan tidigare på grund av pågående konflikter och övriga våldsamheter. Av de närmare 13 miljoner som drabbats är ungefär hälften av de drabbade barn. Värst utsatta är barn under tre år, eftersom följderna av undernäring kan vara särskilt skadliga för just barn i denna åldersgrupp.

Hjälpinsats till barnen som drabbats av klimatkatastrofen i Östra Afrika

Tack vare våra månadsgivare har Rädda Barnen på Åland kunnat skänka 7500 euro till Rädda Barnens i Finlands internationella arbete på plats.

Rädda Barnens hjälpinsatser fortgår runtom i Etiopien, Kenya och Somalia. För att förebygga sjukdomar tryggar vi tillgången till rent vatten och delar ut hygienförpackningar samt förbättrar sanitära förhållanden till exempel genom att låta bygga toaletter. En viktig del av detta arbete är att sprida information om hälsa och god sanitet och hygien. För att främja barns hälsa stöder Rädda Barnen lokala hälsostationer och sjukhus. Rädda Barnen har också egna kliniker och mobila team som erbjuder hälsovård åt barn och familjer. Undernärda barn får vård och annan hjälp vid särskilda näringscenter.

Våra hjälpinsatser omfattar också verksamhet för att trygga barnens skolgång. Banvänliga utrymmen har inrättats bland annat i olika läger dit människor har tagit sin tillflykt. Vid dessa utrymmen erbjuds barn också psykosocialt stöd. Genom barnskyddsverksamheten hjälper vi barn som har kommit ifrån sina familjer. Barn och lärare erbjuds också anpassad information om hur de kan motarbeta och förebygga olika risker och faror.

Familjers utkomst tryggas genom att säkra deras tillgång till mat, genom att ge ekonomiskt stöd och hjälpa dem att till exempel hålla deras boskap vid liv.

Rädda Barnen samarbetar med lokala samhällen också för att hjälpa dem att anpassa sig till de utmaningar klimatförändringen för med sig, bland annat med program som utökar näringsgrenarna.

Rädda Barnen har som målsättning att undsätta 1,2 miljoner barn i Etiopien, Kenya och Somalia.

Hjälp från Rädda Barnen i Finland

Tack vare gåvor från privata givare och företag, samt med anslag beviljade av utrikesministeriet, har Rädda Barnen i Finland deltagit i hjälparbetet särskilt i Somalia. Rädda Barnen i Finland har bidragit till organisationens omfattande hjälparbete i landet och ansvarar också för en insats i Baidoa. Över 323 000 människor har tagit sin tillflykt i området, som ligger 250 kilometer nordväst om huvudstaden Mogadishu.

I Baidoa har familjer fått  stöd för att trygga sin försörjning och skaffa mat till barnen. Inalles 1725 särskilt utsatta hushåll med över 8500 barn har fått kontantstöd i fyra månaders tid. För att stärka barnskyddet understöds lokala skyddskommitteér och både vuxna och barn har fått information om olika risker och hot som barn är utsatta för. Föräldrar och andra vårdnadshavare har också fått tillgång till utbildningar i gott föräldraskap. I barnvänliga utrymmen som Rädda Barnen har inrättat i Baidoa harbarnen fått en möjlighet att leka, lära och känna sig som barn igen. I dessa utrymmen har barn också erbjudits psykosocialt stöd. Detta är mycket viktigt, eftersom barnen har upplevt otrygghet och andra svåra saker. Med stöd från Finland har dessa utrymmen också utrustats med material och redskap som behövs för lek och lärande.

För tillfället bereder Rädda Barnen i Finland en fortsatt hjälpinsats i Baidoa för i varje fall år 2020.

Mer information om situationen i Östra Afrika:

Vill du hjälpa barn internationellt?

Bli månadsgivare

Fler artiklar

Socialt utsatta barn

Familjehemsläger 8-10.9.2023

Träffa andra barn och vuxna i liknande situation, ät gott, lek och vila. Programmet, som anpassas enligt deltagarna, består av gemensamma aktiviteter, gruppträffar kring temat familjevård för vuxna och barn, god mat & fika, samt fritid med möjligheter att bada i bastu & i badtunna, simma vid simstrand om vädret tillåter, delta i bollspel och pyssel med mera. 

Läs mer
Allmänt

Rädda Barnen Finlands riksdagsvalprogram 2023

Barnrättsfrågor är viktiga valfrågor.

Läs mer
Socialt utsatta barn

Välkommen på våra Ninni-läger

Ninni– läger är roliga sommarläger med många aktiviteter och god mat. Ninni–läger är för dig som har eller har haft en vuxen i familjen som dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt dåligt. Då en vuxen är sjuk påverkar det alla i familjen. På Ninni–läger får du träffa andra i din ålder som har liknande erfarenheter.

Läs mer