Hem > Evenemang > Hur ser förverkligandet av barns rättigheter ut på Åland idag?
Publicerat: 10 March 2021

Hur ser förverkligandet av barns rättigheter ut på Åland idag?

Tid för evenemang: torsdag 25 mars 2021

Den 25 mars är det 30 år sedan barnkonventionen antogs på Åland. Varmt välkommen att delta på två digitala evenemang under dagen:

Kl 9.00-12.00 Lagtinget uppmärksammar barnkonventionens 30-årsdag på Åland

Ålands lagting tillsammans med Rädda Barnen på Åland uppmärksammar att det den 25 mars 2021 är 30 år sedan det åländska parlamentet gav sitt bifall till FNs konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den allmänt kallas.

Evenemanget den 25 mars 2021 kl 9-12.00 hålls digitalt och kan ses via lagtingets Youtube. Det kan också ses efteråt. 

Program

 • Talman Bert Häggblom inleder högtidlighållandet och sedan hålls anföranden av lantrådet Veronica Thörnroos och barnombudsman, myndighetschef vid Ålands ombudsmannamyndighet Johanna Fogelström-Duns.
 • Därefter presenterar Jonna Varsa från Rädda Barnen civilsamhällets arbetsrapport om barns rättigheter på Åland. I presentationen ingår även en hälsning från rättighetsbärarna Julia Valkeapää och Samuel Dreyer som arbetar på en egen rapport ”Barnens rapport” till FNs barnrättskommitté om barns rättigheter.
 • Förmiddagen avslutas med ett framåtsyftande samtal utgående från Civilsamhällets arbetsrapport om barns rättigheter på Åland med representanter från de lagtingsgrupper som anmält intresse:
  Anders Eriksson, Ålands framtid,
  Annette Bergbo, Hållbart Initiativ
  Liz Mattsson, Ålandsk Center
  Marcus Måtar, Obunden Samling
  Nina Fellman, Ålands Socialdemokrater
  Simon Påvals, Liberalerna på Åland
  Tage Silander, Moderat Samling på Åland
  Jonna Varsa, Rädda Barnen som varit huvudsekreterare för arbetsrapporten
  Moderator Lotta Angergård, Rädda Barnen
_______________

Kl. 18.00-20.30 Panelsamtal om rättigheter för barn i utsatta situationer på Zoom

Under kvällen kommer vi att fokusera på några av de barngrupper som identifieras av FNs barnrättskommitté som särskilt utsatta för att få sina rättigheter kränkta och där det kan finnas behov för särskilda åtgärder och samarbete mellan olika aktörer:

 • Barn med invandrarbakgrund och med annat modersmål än svenska – Röda Korset
 • Barn med funktionsnedsättning – Handikappförbundet
 • Barn som är placerade utom hemmet – Rädda Barnen

Ingen anmälan behövs, klicka dig vidare till evenemanget här: https://zoom.us/j/91670752074

Tillsammans med inbjudna gäster håller vi separata korta, framåtsyftande panelsamtal om de olika grupperna och deras rättigheter. Panelsamtalen utgår från civilsamhällets arbetsrapport om barns rättigheter på Åland som är en del i processen med att ta fram en alternativrapport till FNs barnrättskommitté. Syftet är att lyfta målgruppens situation och att blicka framåt tillsammans. Vad kunde göras för att berörda barn ska få sina rättigheter tillgodosedda? Finns det en vision och konkreta förslag?

Som avslutning hör vi ministrarnas reflektioner och tankar. Även övriga deltagare kommer, med beaktande av den begränsade tiden, att ges möjlighet att kommentera och ställa frågor.

Evenemanget är öppet för alla och vi bjuder in alla som vill lära sig mer om barns rättigheter! Till exempel alla som arbetar med barn ideellt eller i sitt yrke, politiker, tjänstemän, myndigheter, organisationer, samt övriga intresserade.

Program:

 • 18:00 Inledning
  • Moderatorn, Johanna Fogelström-Duns, Ålands barnombudsman, hälsar välkommen.
  • Rädda Barnen berättar kort om civilsamhällets arbetsrapport.
 • 18:15 Panelsamtal om barn med invandrarbakgrund
  • Linda Johansson, Samordnare för social och mångkulturell verksamhet, Röda Korset
  • Helena Flöjt-Josefsson, Specialsakkunnig med inriktning integration, Ålands landskapsregering
  • I slutet av panelsamtalet får övriga deltagare kommentera och ställa frågor.
 • 18:45 Paus
 • 18:50 Panelsamtal om barn med funktionsnedsättning
  • Henrik Lagerberg, Ordförande, Ålands handikappförbund
  • Gudrun Jansson, Speciallärare, SÅHD
  • Henrik Löthman, Lärare, Strandnäs skola
  • I slutet av panelsamtalet får övriga deltagare kommentera och ställa frågor.
 • 19:20 Paus
 • 19:30 Barn som är placerade utom hemmet
  • Janina Björni, Verksamhetsansvarig socialt utsatta barn, Rädda Barnen på Åland
  • Benjamin Sidorov, Patient- och klientombudsman, Ålands ombudsmannamyndighet
  • Katrin Sjögren, Viceordförande, KST
  • I slutet av panelsamtalet får övriga deltagare kommentera och ställa frågor.
 • 20:00 Paus
 • 20:05 Reflektioner från ministrar och övriga deltagare
  • Annika Hambrudd, Utbildnings- och kulturminister
  • Annette Holmberg-Jansson. Social- och hälsovårds minister
  • I slutet får övriga deltagare kommentera och ställa frågor.
 • 20:30 Tack för ikväll!

Förutom start och slut är programmets tider ca-tider, med reservation för ändringar.

Läs mer om processen med alternativrapporten här