Hem > COVID-19 > Barnens internet ger råd

BARNENS INTERNET GER RÅD GÄLLANDE MEDIA & INTERNETANVÄNDNING

Barn på Åland får ökad tid hemma i samband med att skolorna stänger. Ökad tid hemma kommer sannolikt att leda till ökad skärmtid och ökat informationsflöde av alla sorter via medier. Skriv eller ring om du som ung eller vuxen har frågor om oro kopplad till innehåll på sociala medier eller kopplat till nätet/spel.

Ökad skärmtid

När barn och ungas fritidsintressen och skola minskar i samband med distansundervisning finns det ofta mer tid för telefoner, sociala medier och spel för både barn, ungdomar och vuxna. Skärmtiden kommer troligtvis att öka för många. Barn kommer att vilja ha underhållning och hålla kontakten med kompisar.

Öka dina samtal om nätet med barn
Det finns ingen direkt orsak till oro om du som vuxen samtidigt ökar din närvaro på barnens digitala arenor och visar intresse för det barnen ger sin uppmärksamhet åt. Var intresserad och ha avslappnade samtal om det barn ser och fråga vad de tycker är svårt.

Gör upp vad som gäller just nu
Prata tillsammans med barnet om den nya vardagen om hur mycket spel, hur mycket tv, hur mycket tid ute ni kommer att ha. Men framförallt: Var närvarande.

 

Barn vill inte oroa sina föräldrar

Du som vuxen behöver starta samtalen. råga barnet vad det sett på sociala medier, vad som är roligt eller läskigt, vem barnet pratar med och hur det går att vara borta från skolan.

Om barnet är oroligt för något som står på sociala medier, spel eller nyhetssidor
Lyssna utan att planera ditt svar, bara lyssna och bekräfta. Svara sedan. Du behöver inte lösa barnets oro med en gång, säg att du har hört och kommer att hjälpa barnet. Om barnet pratar om appar och spel du inte känner till så behöver du som vuxen ta reda på mer på egen hand. Barnet ska inte utbilda den vuxna då barnet ber om hjälp.

Kunskap om nätet
För att kunna hjälpa barn och unga behövs kunskap om barnets liv på nätet, annars är risken att barnen ensamma behöver hantera mycket svåra situationer. Genom att prata om nätet ökar vi sannolikheten att barnet berättar om något inte känns bra.

Barns rättigheter på nätet

Enligt Barnkonventionen har barn rättigheter. Samma rättigheter gäller naturligtvis online. Här hittar du som barn några artiklar som kan vara viktiga just nu:

Artikel 2
Jag får vara precis som jag är.
Ingen ska kommentera mina kläder, kropp eller mina åsikter på ett kränkande sätt i sociala medier eller spel. Jag är lika mycket värd oavsett om jag har egen telefon eller inte.

Artikel 17
Jag har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Det ska finnas information för mig om det som händer i världen just nu, texter och bilder som inte är skadliga.

Artikel 19 
Jag har rätt att växa upp i trygghet och ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
På nätet finns det många som frågar efter avklädda bilder på unga under 18 år. Det är inte okej, det är ett brott. Det är den som frågar som gör fel. Du har alltid rätt att säga nej.

 

Digitalt spelande

För de flesta är spelande ett oproblematiskt och lustfyllt fritidsintresse. Spel anpassade till barnets ålder och i måttlig mängd är för det mesta något positivt. Det är inte heller säkert att ett utbrett spelande behöver vara problematiskt, utan kan vara ett fritidsintresse som barnet satsar på. På samma sätt betyder inte en enstaka spelturnering som fortsätter in på natten att spelandet behöver vara okontrollerat.

Det viktiga är att den vuxna kontinuerligt samtalar med barnet om måendet före, under och efter spel samt väljer åldersanpassade spel. Spel där barn kan chatta med främlingar bör undvikas för yngre barn.

Hjälp barn att göra rätt

Barn och ungdomar på Åland har mycket stor kunskap när det gäller vett och etikett på nätet. De allra flesta vet hur man hjälper en kompis, de allra flesta vet vad som är okej att skriva och inte.

Barn och unga på Åland säger däremot att det är svårt att våga göra rätt. Att våga säga nej. Att våga stå upp för en kompis. Det krävs mod och självkänsla att stå emot dem som kränker eller retas.

I dessa tider är det extra viktigt att se barnen och att lyssna på dem och stötta dem att stå emot näthat och kommentarer på sociala medier.