Hem > Artiklar > Allmänt > Höstmöte 2020 – dialog om aktuella barnrättsfrågor
Publicerat: 20 november 2020

Höstmöte 2020 – dialog om aktuella barnrättsfrågor

I samband med Rädda Barnens höstmöte den 18.11.2020 diskuterades aktuella barnrättsfrågor tillsammans ministrarna Annika Hambrudd och Anette Holmberg-Jansson. Dialogen som hölls av våra unga utbildare och styrelsemedlemmar Julia Byholm, Alma Ölander och Siri Moberg behandlade bl.a. barnstrategi, ekonomisk utsatthet, avgiftsfria gymnasialstudier, delaktighet och barn och unga psykiska hälsa.

Vi utgick ifrån Rädda Barnens valprogram som vi arbetade fram inför kommunal- och lagtingsvalet 2019. Mötesdeltagare hade möjligheten att uttrycka sina egna åsikter om olika frågor genom att skriva på Mentimeter. Nedan presenterar vi en sammanställning av de frågor som dialogen behandlade och de svar som deltagarna gav.

Vilka frågor borde prioriteras i den åländska barnstrategin?

I budgetförslag för år 2021 står det att landskapsregeringens mål är att utveckla en tydlig barnstrategi för Åland. Ministrarna Annika Hambrudd och Anette Holmberg-Jansson berättade först om planerna att skapa långsiktiga strategiska mål för genomförandet av barnrättspolitiken som sträcker sig över regeringsperioderna och mellan olika sektorer och relevanta organ på alla nivåer.

Vid mötet framgick att barns delaktighet, psykiska hälsa, lika möjligheter, och barnskydd är viktiga frågor för deltagarna och som de önskar att prioriteras i den åländska barnstrategin.

Deltagarna önskade att den åländska barnstrategin behandlar frågor rörande alla barns lika möjligheter. Bland annat lyftes jämlikhet, rättvisa, funktionsvariation och ekonomisk samt social utsatthet som frågor viktiga för allas lika möjligheter. En deltagare önskade ”satsning på miljö för att barn ska få en bra framtid”.

Barns delaktighet

Alla barn har rätt att höras och få sina åsikter respekterade i alla frågor som rör dem. På vilket sätt kan barns rätt till delaktighet förverkligas i arbetet med att ta fram en barnstrategi på Åland? 

Deltagarna önskade större möjligheter för barn att påverka, säga sin åsikt och delta i frågor som rör barn men även andra stora aktuella frågor. Samtidigt lyfte deltagarna att det var viktigt att sättet man involverar barn och unga är anpassat för dem, att det är viktigt med ett språk som barn samt unga förstår. Ytterligare påminde deltagarna om vikten att återkoppla till barn och unga även efter att deras röst hörts.

Avgiftsfria gymnasialastudier

Rädda Barnen har tidigare lyft fram att det är viktigt att gymnasiala studier ska vara avgiftsfria. Regeringen i riket har bestämt att förlänga läroplikten till 18 år och då blir också studierna på andra stadiet gratis, t.ex. skolmaterial och skolresor. På höstmötet diskuterade vi om Åland borde ha avgiftsfria gymnasialstudier.

Nästan alla mötesdeltagare svarade ja och lyfte fram bland annat alla barns rätt till utbildning och att Vilken skola unga väljer ska inte vara en ekonomisk fråga. Gratis studier ger unga möjlighet till valfrihet och framförhållning.”

Stöd till barn, unga och familjer under coronakrisen

Coronakrisen har påverkat alla och haft stora konsekvenser för många barn, unga och barnfamiljer. Arbetslösheten ökar och många kommuner har svårt att få ihop ekonomin, men kommunerna har en central roll för att erbjuda stöd och tjänster för barn, unga och familjer.  På höstmötet pratade vi om hur samhället borde stödja barn, unga och familjer på Åland under coronakrisen.

Deltagarna lyfte fram att det är viktigt att satsa i skola och i det förebyggande och främjande arbetet samt säkerställa alla barns trygghet. Vikten av att uppmärksamma utsatta barngrupper lyftes också fram.

Barns psykiska hälsa

Barns psykiska hälsa lyftes som en mycket viktigt punkt av många deltagare. Deltagarna lyfte fram ungdomsmottagningarna som en viktig del vid förebyggandet av psykisk ohälsa. En deltagare lyfte vikten av en ungdomsmottagning utan tröskel, att en app kan vara en bra början men att det fortsättningsvis är viktigt med möten live. En annan deltagare lyfte psykiatriskt stöd som viktigt. Flera deltagare önskade mer resurser till skola och daghem. 

Presentation från höstmöte och alla svar från deltagare kan du se här: Höstmöte – dialog om aktuella barnrättsfrågor. Alla svar från deltagare finns samlade här.

Inför kommunal- och lagtingsvalet 2019 bad vi alla partierna ta ställning till de barnrättsfrågor som vi lyft i valprogrammet. Sammanställning av partiernas svar hittar du här.

Varmt tack till alla som deltog i diskussioner och som lyfter barns rättigheter varje dag!

Fler artiklar

Allmänt
Välkomna på familjehemshelg 2024

Välkomna på familjehemshelg 2024

Välkomna på familjehemshelg 2024 – ett läger för alla barn och vuxna i familjehemmet.

Allmänt
Välkommen på våra Ninni-läger 2024

Välkommen på våra Ninni-läger 2024

Välkommen på NINNI–SOMMARLÄGER 2024! Ninni-läger är roliga sommarläger med många aktiviteter och god mat.

Allmänt
Att prata känslor med barn

Att prata känslor med barn

Välkommen på föreläsning med legitimerad psykolog Reyhaneh Ahangaran fredag 22 mars kl. 15.30-17.00 i Mariehamns stadsbibliotek.