Hem > Artiklar > Allmänt > Rädda barnens kamratstödsgrupp
Publicerat: 13 July 2021

Rädda barnens kamratstödsgrupp

Är ditt barn är i åldern 10-12 år? Har ni erfarenhet av att en förälder eller en annan viktig vuxen i familjen har ett beroende eller psykisk ohälsa? Vill du ge ditt barn möjligheten att få uppleva positiv gemenskap med andra barn med liknande erfarenheter, då är Rädda Barnens kamratstödsgrupp något för ditt barn.

Varje grupptillfälle har ett tema. Träffarna tar bland annat upp familj, känslor, att sätta gränser, viktiga personer och att man inte behöver skämmas för en sjukdom. Vi varvar övningar med lek. Deltagarna får vara delaktiga i att påverka programmet och önska fika.

Vårt syfte med gruppen är att erbjuda barn möjlighet att få träffa andra med liknande erfarenheter, känna gemenskap, få mer kunskap och stärkande, positiva upplevelser. Vi arbetar utifrån FN:s barnkonvention med material från österbottniska Usm r.f:s Ninniverksamhet (https://ninniusm.fi/) och svenska Stödgrupper för barn.

Gruppen kan vara ett tryggt stöd för barn som anhöriga till en sjuk förälder. Kamratstödsgruppen är inte terapi.

 

Hur kan det vara att delta i kamratstöd?

”Jag har fått mod att göra saker. Jag har fått kunskap och förståelse för sjukdomen. Jag har haft roligt och fått nya vänner. Jag har fått rensa huvudet, tänka på annat och fått prata om det man funderar på. Jag har fått lära mig nya saker och nya saker om sig själv och hjälp med att förstå att man inte är ensam. Jag har känt gemenskap. Jag har fått hjälp med att vara mig själv.” En av deltagarna i österbottniska Ninnis kamratgrupp. ”Jag har blivit mera social”. En av deltagarna i Rädda Barnens verksamhet.

Gruppen träffas 11 gånger under hösten med start torsdag 16.9 kl. 15.30-17.00 i Rädda Barnens hus på Norragatan 13. Sista gången är lördag 11.12 och då gör vi något extra kul tillsammans!

Att delta i gruppen är gratis.

Om du känner dig osäker på om ditt barn hör till målgruppen får du gärna kontakta Janina.

Vi har också ett infoblad till barn du kan få av mig!

Vill du ha bolla tankar, ha mer info eller anmäla ditt barn? Hör av dig till Janina [email protected] , 0406723327.

Anmälan senast 25.8.2021.

Vi som håller i gruppen heter Janina och Tio.

Klicka här för info att ge till ditt barn

Fler artiklar

Allmänt

Valprogram med barnrättsfrågor får brett stöd

Under sommaren har de åländska partierna som kandiderar till lagtinget fått ta ställning till de barnrättsfrågor som lyfts i Rädda Barnens valprogram.

Läs mer
Allmänt

Är du en politiker som brinner för barnrättsfrågor?

Bli en del av vår barnrättsnätverk och e-postlista för barnrättskämpar!

Läs mer
Socialt utsatta barn

Välkommen med i våra Ninni-grupper

I Finland lever minst vart fjärde barn med en vuxen som mår psykiskt dåligt eller har ett beroende. Att en vuxen är sjuk påverkar hela familjen. Ändå är det svårt att tala om och många barn och ungdomar sig ensamma med sina tankar, känslor och frågor. Så behöver det inte vara!

Läs mer