Hem > Artiklar > Allmänt > Rädda barnens kamratstödsgrupp
Publicerat: 13 July 2021

Rädda barnens kamratstödsgrupp

Är ditt barn är i åldern 10-12 år? Har ni erfarenhet av att en förälder eller en annan viktig vuxen i familjen har ett beroende eller psykisk ohälsa? Vill du ge ditt barn möjligheten att få uppleva positiv gemenskap med andra barn med liknande erfarenheter, då är Rädda Barnens kamratstödsgrupp något för ditt barn.

Varje grupptillfälle har ett tema. Träffarna tar bland annat upp familj, känslor, att sätta gränser, viktiga personer och att man inte behöver skämmas för en sjukdom. Vi varvar övningar med lek. Deltagarna får vara delaktiga i att påverka programmet och önska fika.

Vårt syfte med gruppen är att erbjuda barn möjlighet att få träffa andra med liknande erfarenheter, känna gemenskap, få mer kunskap och stärkande, positiva upplevelser. Vi arbetar utifrån FN:s barnkonvention med material från österbottniska Usm r.f:s Ninniverksamhet (https://ninniusm.fi/) och svenska Stödgrupper för barn.

Gruppen kan vara ett tryggt stöd för barn som anhöriga till en sjuk förälder. Kamratstödsgruppen är inte terapi.

 

Hur kan det vara att delta i kamratstöd?

”Jag har fått mod att göra saker. Jag har fått kunskap och förståelse för sjukdomen. Jag har haft roligt och fått nya vänner. Jag har fått rensa huvudet, tänka på annat och fått prata om det man funderar på. Jag har fått lära mig nya saker och nya saker om sig själv och hjälp med att förstå att man inte är ensam. Jag har känt gemenskap. Jag har fått hjälp med att vara mig själv.” En av deltagarna i österbottniska Ninnis kamratgrupp. ”Jag har blivit mera social”. En av deltagarna i Rädda Barnens verksamhet.

Gruppen träffas 11 gånger under hösten med start torsdag 16.9 kl. 15.30-17.00 i Rädda Barnens hus på Norragatan 13. Sista gången är lördag 11.12 och då gör vi något extra kul tillsammans!

Att delta i gruppen är gratis.

Om du känner dig osäker på om ditt barn hör till målgruppen får du gärna kontakta Janina.

Vi har också ett infoblad till barn du kan få av mig!

Vill du ha bolla tankar, ha mer info eller anmäla ditt barn? Hör av dig till Janina [email protected] , 0406723327.

Anmälan senast 25.8.2021.

Vi som håller i gruppen heter Janina och Tio.

Klicka här för info att ge till ditt barn

Fler artiklar

Barnkonventionen

Barnrättsvecka 2022

Veckan för barnets rättigheter firas varje år i november. Vi vill uppmuntra alla skolor, daghem, fritidsgrupper och andra att uppmärksamma barnrättsveckan genom att öka kunskap om barns rättigheter. Här har vi samlat inspiration och tips om material och roliga övningar som kan användas i undervisning om barns rättigheter hela året om!

Läs mer
Barnens internet

Stopp! Min kropp! -veckan 10.-16. oktober

Den 10-16 oktober är det Stopp min kropp-veckan!

Läs mer
Barnkonventionen

Åland på möte med FN:s barnrättskommitté för första gången

Just nu granskar FN:s kommitté för barnets rättigheter genomförandet av Barnkonventionen i Finland och på Åland genom en särskild rapporteringsprocess. Staterna har skyldighet att regelbundet rapportera genomförandet av konventionen till barnrättskommittén. Andra aktörer så som barnombudsmannen och civilsamhällets organisationer kan delta i rapporteringsprocessen genom att lämna in egna rapporter som kompletterar statens rapport samt genom att delta i ett förmöte, pre-session.

Läs mer