Hem > Artiklar > Allmänt > Rädda Barnens rapport om barns upplevelser under coronapandemin i Finland och på Åland
Publicerat: 14 augusti 2021

Rädda Barnens rapport om barns upplevelser under coronapandemin i Finland och på Åland

Nästan hälften av barnen och ungdomarna i Finland bekymrar sig för sin psykiska hälsa när coronakrisen drar ut på tiden visar Rädda Barnen Finlands rapport Barnets röst 2021.

”Leva som vanligt igen utan att behöva oroa sig för sig”, var ett önskemål av en åländsk ungdom i Rädda Barnens enkät om barns upplevelser under coronapandemin.

Barnets röst-enkäten för 2021 utredde de 12–17-åriga barn och ungdomars upplevelser av trygghet och otrygghet, samt av den nu ett år långa coronapandemins inverkan på vardagen och orken. Totalt 1102 barn från hela Finland svarade enkäten och 20 av dem var från Åland.

Resultat från hela Finland kan du läsa mer om i Rädda Barnen Finlands rapport. Nedan har vi listat centrala resultat från både hela landet och från Åland. Det är viktigt att notera att antalet svar från Åland är låg och direkta statistiska slutsatser kan inte dras men siffrorna från Åland och från hela Finland är liknande.

Centrala resultat

Familjens ekonomiska situation

Hela Finland:

 • 21 procent av deltagarna oroade sig över familjens uppehälle på grund av coronapandemin.
 • 25 procent av alla deltagare upplevde att familjens ekonomiska situation hade försämrats något.
 • Motsvarande siffra vad 47 procent för barn i familjer med låga inkomster och 11 procent för barn familjer med goda inkomster.

Åland:

 • 24 procent av deltagarna på Åland oroade sig över familjens uppehälle på grund av coronapandemin.
 • 35 procent av deltagarna på Åland upplevde att familjens ekonomiska situation hade försämrats en del.

Psykisk välmående

Hela Finland:

 • 47 procent av deltagarna upplevde att deras psykiska välbefinnande hade försämrats under det gångna året.
 • Vid tidpunkten för enkäten upplevde 55 procent av barn i familjer med låga inkomster, 31 procent av barn i familjer med goda inkomster och 60 procent av representanter för sexuella minoriteter och könsminoriteter att deras psykiska välbefinnande var dåligt eller rätt dåligt.

Åland:

 • 35% av deltagarna på Åland upplevde att deras psykiska välbefinnande hade försämrats under det gångna året.
 • Vid tidpunkten för enkäten upplevde 25 procent av barn på Åland att deras psykiska välbefinnande var dåligt eller rätt dåligt.
 • Siffrorna från Åland kring barn i familjer med låga inkomster eller representanter för sexuella minoriteter och könsminoriteter finns inte tillgängliga.

Distansskola

Hela Finland:

 • 59 procent av alla deltagare upplevde att distansstudierna gjorde det svårare att studera eller att de klarade sig sämre i studierna.
 • Barn i familjer med låga inkomster upplevde oftare (37 %) att de inte får tillräckligt med stöd för studierna; bland barn i familjer med goda inkomster var motsvarande siffra 15 procent.

Åland:

 • 65 procent av deltagare upplevde att distansstudierna gjorde det svårare att studera eller att de klarade sig sämre i studierna.
 • 62 procent av de som upplevde att distansstudierna var svårare svarade att de berodde på att det finns för många distraktioner hemma (t.ex. oljud, inget eget lugn eller arbetsplats). 46 procent svarde att distansstudierna var svårare eftersom de lär sig bättre tillsammans med andra (t.ex. genom diskussion eller i grupparbeten).

Ensamhet

Hela Finland:

 • 36 procent av deltagarna kände sig ensammare än tidigare.
 • 48 procent hade fått nya vänner under det gångna året.

Åland:

 • 35 procent av deltagarna på Åland kände sig ensammare än tidigare.
 • 35 procent av deltagarna på Åland hade fått nya vänner under det gångna året.
 • 25 procent av deltagarna på Åland upplevde att det har varit svårt att upprätthålla vänrelationer under coronapandemin.

Familjerelationer

Hela Finland:

 • 41 procent berättade att de i och med coronapandemin tillbringade mer tid med sin familj och närstående.
 • 22 procent berättade att familjen bråkade mer.
Åland:
 • 70 procent av deltagarna på Åland berättade att de i och med coronapandemin tillbringade mer tid med sin familj och närstående.
 • 26 procent berättade att familjen bråkade mer.

Barn och ungas delaktighet

Hela Finland:

 • Nästan hälften (48 %) upplevde att deras åldersgrupps åsikter och behov inte har hörsammats vid genomförandet av coronarestriktioner.

Åland:

 • Över hälften (59 %) upplevde att deras åldersgrupps åsikter och behov inte har hörsammats vid genomförandet av coronarestriktioner.

Framtiden efter pandemin

Hela Finland:

 • 49 procent var rädda för att restriktionerna ska fortsätta länge.
 • 49 procent förväntade sig saker som man får göra efter att restriktionerna upphör.
 • 20 procent var rädda för att det blir svårare att få en studieplats.
 • 26 procent var rädda för att det blir svårare att få arbete.

Åland:

 • 59 procent var rädda för att restriktionerna ska fortsätta länge.
 • 41 procent förväntade sig saker som man får göra efter att restriktionerna upphör.
 • 12 procent var rädda för att det blir svårare att få en studieplats.
 • 24 procent var rädda för att det blir svårare att få arbete.

Barnets röst är Rädda Barnens enkät som genomförts sedan 2001. I undersökningen kartläggs 13–17-åringars tankar om olika teman. Årets resultat samlades in genom en landsomfattande webbenkät 12.4–2.5.2021.

Läs även resultatet från våren 2020 Barnets röst 2020

Fler artiklar

Allmänt
Julgåva 2023

Julgåva 2023

Köp en julklapp som ger glädje!

Läs mer
Allmänt
Välkommen på höstmöte 2023

Välkommen på höstmöte 2023

Höstmöte inleds med fika och stadgeenliga ärenden med behandling av budget och verksamhetsplan och tar ställning till valberedningens förslag av styrelse för år 2024. Anmäl dig här eller sänd en e-post till info @raddabarnen.ax

Läs mer
Barnkonventionen
Barnrättsvecka 2023

Barnrättsvecka 2023

Barnrättsveckan firas varje år i november, i år den 20-26 november. Vi vill uppmuntra alla skolor, daghem, fritidsgrupper och andra att uppmärksamma barnrättsveckan genom att öka kunskap om barns rättigheter. Här har vi samlat inspiration och tips om material och roliga övningar som kan användas i undervisning om barns rättigheter hela året om!

Läs mer