Hem > Artiklar > Barnkonventionen > Historisk rapport från åländska barn till FN
Publicerat: 16 juni 2021

Historisk rapport från åländska barn till FN

Åländska barn har tagit fram en rapport till FN för att föra fram hur de tycker det är att bo och växa upp på Åland. Vi hoppas att vuxna och makthavarna kommer få användning av denna rapport när ni tar beslut som angår barn.

Vart femte år skickar Finland in en rapport till FN om hur barn har det i Finland. Sedan arbetar FN fram en lista med saker som måste göras, så att barn i Finland ska få det bättre. Men FN vill inte bara veta de vuxnas åsikter, utan FN vill också ta del av barns (alla som är under 18 år) tankar och åsikter. Nu har barn på Åland för första gången arbetat fram en egen rapport om barns tankar om livet, vardagen och barns rättigheter på Åland. Denna rapport är alltså historisk då det är första gången Åland och barnen skriver en egen rapport.  

Barnkonventionspiloterna (14-17 år) från sommaren 2020 och barn från Rädda Barnens styrelse har jobbat med åländska barns rapport till FN.

Nu finns hela rapporten på Rädda Barnens hemsida. Rapporten har tre olika delar: 

1. Enkät till barn på Åland om barns rättigheter 

För att få in åsikter från andra barn och unga så gjorde vi, barn som är aktiva inom Rädda Barnen, en enkät som alla under 18 år fick möjlighet att svara på.  

Totalt fick vi 355 svar från barn i åldrarna 6-17 år. I enkäten frågade vi bland annat att om barnen själva fick bestämma, vad skulle de då göra för att Åland ska bli bättre för barn och unga. Några återkommande svar på frågan var bland annat att ingen ska utsättas för mobbning, att alla ska ha tillgång till fritidsaktiviteter och att alla barn ska ha råd att må bra.  

2. Inflyttade barn på Åland 

Den 30 juni 2020 ordnade vi ungdomskaffe för inflyttade barn. Det kom personer från olika länder. Vi hade en person som dokumenterade diskussionen och anteckningarna från mötet är en del i rapporten till FN.  

De personer som deltog i ungdomskaffet sa sina synpunkter om hur det var att vara nyinflyttad. Här är några av deras citat: “Det var chockande”, “svårt att vänja sig med en liten stad/mindre folk”, “svårt att lära sig språket”, “man är rädd för att säga fel” & “vissa personer skrattar/retar en, och man kan inte försvara sig eftersom man inte kan språket”. Vi tänkte att det skulle ha varit bra om det skulle finnas läger för inflyttade barn, mera butiker, mer folk och mera aktiviteter just för oss, så att vi har någonstans där vi kan känna tillhörighet. 

3. Barn med separerade föräldrar 

Vi frågade 64 barn med skilda föräldrar: Har dina föräldrars separation påverkat hur du mår? Vi som frågade är själva ungdomar med skilda föräldrar. Undersökningen var en del av vårt arbete som Barnkonventionspiloter på Rädda Barnen Åland sommaren 2020.  

Generellt har barnen det bra eftersom de har tillgång till bra livsstandard såsom mat, hus och oftast kärlek. Det som det behövs mera av är en stor mängd information vid själva separationen och tiden efter för barnen. En annan brist är att barn inte alltid får höras i frågor som rör dem. Enligt Barnkonventionen artikel 12 står det “barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Detta är alltså någonting som Åland måste jobba på. Vi tycker också att det behövs flera personer på Åland som är tillgängliga hela tiden och jobbar med detta som man som barn kan prata med eftersom det är en brist på sådana. Kanske en stödperson eller någon utbildad? 

Läs hela rapporten här

Läs även Civilsamhällets arbetsrapport om barns rättigheter på Åland här

Fler artiklar

Allmänt
Kort text om ofrivillig skolfrånvaro

Kort text om ofrivillig skolfrånvaro

Denna text handlar om ofrivillig skolfrånvaro, den är skriven av barn som vill lyfta hur skolan och föräldrar kan bemöta barn som inte klarar av att gå till skolan.

Allmänt
Hjälp barnen i Gaza

Hjälp barnen i Gaza

Mer än 1 miljon barn i Gaza löper överhängande risk för svält. Familjer kämpar för att hitta tillräckligt med mat och vatten, med barn som redan dör på grund av undernäring och sjukdomar. Situationen har aldrig varit mer desperat.

Allmänt
Välkomna på familjehemshelg 2024

Välkomna på familjehemshelg 2024

OBS! LÄGRET ÄR FULLSATT.
Välkomna på familjehemshelg 2024 – ett läger för alla barn och vuxna i familjehemmet.