Hem > Artiklar > Barnkonventionen > Åland på möte med FN:s barnrättskommitté för första gången
Publicerat: 10 October 2022

Åland på möte med FN:s barnrättskommitté för första gången

Just nu granskar FN:s kommitté för barnets rättigheter genomförandet av Barnkonventionen i Finland och på Åland genom en särskild rapporteringsprocess. Staterna har skyldighet att regelbundet rapportera genomförandet av konventionen till barnrättskommittén. Andra aktörer så som barnombudsmannen och civilsamhällets organisationer kan delta i rapporteringsprocessen genom att lämna in egna rapporter som kompletterar statens rapport samt genom att delta i ett förmöte, pre-session.

En egen alternativrapport för Åland har för första gången tagits fram och i slutet av september representerade Jonna Varsa från Rädda Barnen och barnombudman Johanna Fogelström-Duns Åland vid ett förmöte med FN:s barnrättskommitté i Genève för de aktörer som lämnat in en alternativrapport. Deltagandet gav möjligheten att svara på barnrättskommitténs frågor om barnkonventionens genomförande utifrån de rapporter som har lämnats in.

Under detta förmöte lyfte representanterna från Åland fram bland annat svenska språkets ställning i Finland och hur det påverkar barns rättigheter på Åland och i svenskspråkig Finland. Vi lyfte fram också vikten av att Åland ska få en egen barnstrategi och att barnkonsekvensanalyser blir en regelbunden del av lagstiftningsprocesser på Åland.

Det är viktigt att genomförandet och verkställandet av FN:s konvention om barnets rättigheter och dess fakultativa protokoll övervakas och uppföljs regelbundet, för att man ska få aktuell information om barnets ställning i samhället och vad är det som staten kan göra bättre. Syftet med pre-session, förmötet, är att ge kommittén ett så bra underlag som möjligt inför deras möte med de finska och åländska regeringar som har ansvar för genomförandet av barnkonventionen i Finland och på Åland.

I maj 2023 ska FN:s barnrättskommitté träffa representanter för Finlands och Ålands regeringar för att sedan lämna rekommendationer till Finland och Åland om vilka åtgärder som behöver vidtas för att bättre leva upp till barnkonventionen.

Här kan du läsa mer om civilsamhällets alternativrapport till FN:s barnrättskommitté.

Fler artiklar

Allmänt

Jobba som barnkonventionspilot i sommar 2023

Vi söker dig som brinner för att alla barn och unga ska ha det bra och att barns rättigheter ska värderas högt. Eftersom år 2023 är valår fokuserar vi speciellt på de frågor som unga tycker är viktiga och vill påverka!

Läs mer
Barnkonventionen

Barnrättsvecka 2022

Veckan för barnets rättigheter firas varje år i november. Vi vill uppmuntra alla skolor, daghem, fritidsgrupper och andra att uppmärksamma barnrättsveckan genom att öka kunskap om barns rättigheter. Här har vi samlat inspiration och tips om material och roliga övningar som kan användas i undervisning om barns rättigheter hela året om!

Läs mer
Barnens internet

Stopp! Min kropp! -veckan 10.-16. oktober

Den 10-16 oktober är det Stopp min kropp-veckan!

Läs mer