Hem > Artiklar > Barnkonventionen > Åland på möte med FN:s barnrättskommitté för första gången
Publicerat: 10 October 2022

Åland på möte med FN:s barnrättskommitté för första gången

Just nu granskar FN:s kommitté för barnets rättigheter genomförandet av Barnkonventionen i Finland och på Åland genom en särskild rapporteringsprocess. Staterna har skyldighet att regelbundet rapportera genomförandet av konventionen till barnrättskommittén. Andra aktörer så som barnombudsmannen och civilsamhällets organisationer kan delta i rapporteringsprocessen genom att lämna in egna rapporter som kompletterar statens rapport samt genom att delta i ett förmöte, pre-session.

En egen alternativrapport för Åland har för första gången tagits fram och i slutet av september representerade Jonna Varsa från Rädda Barnen och barnombudman Johanna Fogelström-Duns Åland vid ett förmöte med FN:s barnrättskommitté i Genève för de aktörer som lämnat in en alternativrapport. Deltagandet gav möjligheten att svara på barnrättskommitténs frågor om barnkonventionens genomförande utifrån de rapporter som har lämnats in.

Under detta förmöte lyfte representanterna från Åland fram bland annat svenska språkets ställning i Finland och hur det påverkar barns rättigheter på Åland och i svenskspråkig Finland. Vi lyfte fram också vikten av att Åland ska få en egen barnstrategi och att barnkonsekvensanalyser blir en regelbunden del av lagstiftningsprocesser på Åland.

Det är viktigt att genomförandet och verkställandet av FN:s konvention om barnets rättigheter och dess fakultativa protokoll övervakas och uppföljs regelbundet, för att man ska få aktuell information om barnets ställning i samhället och vad är det som staten kan göra bättre. Syftet med pre-session, förmötet, är att ge kommittén ett så bra underlag som möjligt inför deras möte med de finska och åländska regeringar som har ansvar för genomförandet av barnkonventionen i Finland och på Åland.

I maj 2023 ska FN:s barnrättskommitté träffa representanter för Finlands och Ålands regeringar för att sedan lämna rekommendationer till Finland och Åland om vilka åtgärder som behöver vidtas för att bättre leva upp till barnkonventionen.

Här kan du läsa mer om civilsamhällets alternativrapport till FN:s barnrättskommitté.

Fler artiklar

Socialt utsatta barn

Familjehemsläger 8-10.9.2023

Träffa andra barn och vuxna i liknande situation, ät gott, lek och vila. Programmet, som anpassas enligt deltagarna, består av gemensamma aktiviteter, gruppträffar kring temat familjevård för vuxna och barn, god mat & fika, samt fritid med möjligheter att bada i bastu & i badtunna, simma vid simstrand om vädret tillåter, delta i bollspel och pyssel med mera. 

Läs mer
Allmänt

Rädda Barnen Finlands riksdagsvalprogram 2023

Barnrättsfrågor är viktiga valfrågor.

Läs mer
Socialt utsatta barn

Välkommen på våra Ninni-läger

Ninni– läger är roliga sommarläger med många aktiviteter och god mat. Ninni–läger är för dig som har eller har haft en vuxen i familjen som dricker för mycket, tar droger eller mår psykiskt dåligt. Då en vuxen är sjuk påverkar det alla i familjen. På Ninni–läger får du träffa andra i din ålder som har liknande erfarenheter.

Läs mer