Hem > Artiklar > Barnkonventionen > Åland på möte med FN:s barnrättskommitté för första gången
Publicerat: 10 oktober 2022

Åland på möte med FN:s barnrättskommitté för första gången

Just nu granskar FN:s kommitté för barnets rättigheter genomförandet av Barnkonventionen i Finland och på Åland genom en särskild rapporteringsprocess. Staterna har skyldighet att regelbundet rapportera genomförandet av konventionen till barnrättskommittén. Andra aktörer så som barnombudsmannen och civilsamhällets organisationer kan delta i rapporteringsprocessen genom att lämna in egna rapporter som kompletterar statens rapport samt genom att delta i ett förmöte, pre-session.

En egen alternativrapport för Åland har för första gången tagits fram och i slutet av september representerade Jonna Varsa från Rädda Barnen och barnombudman Johanna Fogelström-Duns Åland vid ett förmöte med FN:s barnrättskommitté i Genève för de aktörer som lämnat in en alternativrapport. Deltagandet gav möjligheten att svara på barnrättskommitténs frågor om barnkonventionens genomförande utifrån de rapporter som har lämnats in.

Under detta förmöte lyfte representanterna från Åland fram bland annat svenska språkets ställning i Finland och hur det påverkar barns rättigheter på Åland och i svenskspråkig Finland. Vi lyfte fram också vikten av att Åland ska få en egen barnstrategi och att barnkonsekvensanalyser blir en regelbunden del av lagstiftningsprocesser på Åland.

Det är viktigt att genomförandet och verkställandet av FN:s konvention om barnets rättigheter och dess fakultativa protokoll övervakas och uppföljs regelbundet, för att man ska få aktuell information om barnets ställning i samhället och vad är det som staten kan göra bättre. Syftet med pre-session, förmötet, är att ge kommittén ett så bra underlag som möjligt inför deras möte med de finska och åländska regeringar som har ansvar för genomförandet av barnkonventionen i Finland och på Åland.

I maj 2023 ska FN:s barnrättskommitté träffa representanter för Finlands och Ålands regeringar för att sedan lämna rekommendationer till Finland och Åland om vilka åtgärder som behöver vidtas för att bättre leva upp till barnkonventionen.

Här kan du läsa mer om civilsamhällets alternativrapport till FN:s barnrättskommitté.

Fler artiklar

Allmänt
Vårmöte 2024 med info om vår Ninni-verksamhet

Vårmöte 2024 med info om vår Ninni-verksamhet

Välkommen på vårmöte onsdag 20 mars 2024 kl 18-20.00

Allmänt
Sommarjobb som handledare för våra unga sommarjobbare 2024

Sommarjobb som handledare för våra unga sommarjobbare 2024

Vi söker dig som vill arbeta som handledare för våra unga sommarjobbare (barnkonventionspiloter) under sommaren 2024. Skicka din ansökan senast söndag den 10 mars 2024!

Allmänt
Spara datum! Årets Ninni-sommarläger

Spara datum! Årets Ninni-sommarläger

Spara datum! Snart öppnar anmälan till årets Ninni-sommarläger.