Hem > Artiklar > Allmänt > Rädda Barnen Finlands valprogram för riksdagsval 2019
Publicerat: 03 april 2019

Rädda Barnen Finlands valprogram för riksdagsval 2019

Valdagen för 2019 års riksdagsval är söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstning i Finland pågår fram till 9.4. och i utlandet fram till 6.4. Rädda Barnen arbetar för barnets rättigheter på Åland, i Finland och i hela världen. Vårt uppdrag är att inspirera till och skapa direkt och hållbar förändring i barns liv.

Rädda Barnen Finland har skapat ett valprogram där de kräver att nästa regering ska vidta nödvändiga åtgärder för att alla barn i Finland och i världen ska ha det bra. Finland bör aktivt arbeta för att stoppa kriget mot barn, bära globalt ansvar för världens barn och se till att inga finländska företag kan dra nytta av barnarbete i sin verksamhet.

1.Inget barn ska lämnas utanför. Rädda Barnen stöder speciellt de mest utsatta barn i Finland och världen. Vi vill också ge röst till de barn som inte hörs i samhället. Nästa regerings viktigaste uppgift är att se till att inget barn lämnas utanför.

2.Utbildningen på andra stadiet avgiftsfri för alla (gymnasie- och yrkesutbildningen).

 3.Särskilt stöd för ekonomiskt utsatta familjer

 • Stödja lika möjligheter för alla barn och ungdomar att delta i hobbyer.Familjepolitik som hjälper låginkomstfamiljer och är baserad på information från barn och barnfamiljer
 • Slopa indexfrysningen av bidrag för barnfamiljer
 • Tänka på mångfalden av familjer i reformen av socialförsäkringen för att säkra inkomsten av ekonomiskt utsatta familjer.
 • Den subjektiva rätten till heltidsvård bör återinföras.

4. Barnkonsekvensanalyser vägleder beslutsfattande

 • Lagstiftning om barnkonsekvensanalys
 • För att främja barnets bästa i beslutsfattande måste barnkonsekvensanalys vara en del av förberedelse- och beslutsprocesser
 • Var särskilt uppmärksam på barn och barngrupper i utsatta situationer
 • Bedöma effekter av regionala skillnader och familjesituationer på barn och ungdom


5. En mer flexibel familjeledighetsmodell

 • Genomföra en familjeledighetreform som kommer att förlänga inkomstrelaterad familjeledighet främst genom att öka pappors andel
 • Se till att i en familjeledighetsreform skall barnet eller föräldrarna inte befinna sig i en svagare position än de är idag.

6. Bättre skydd för flyktingbarn och asylsökande barn

 • Öka flyktingkvoten
 • Se till att barn inte kvarhålls och att mottagningssystemet är för barnets bästa
 • Garantera barnets bästa och rättsskydd i mottagnings- och asylprocessen under alla förhållanden
 • Skydda barnets bästa vid återvändande
 • Främja möjligheten till familjeåterförening för ensamkommande barn
 • Se till att barn som kommer till Finland ensam kan familjevård
 • Påverka EUs asylpolitik som skyddar barn i rörelse

7. Garantera resurser och kvalitet i barnskydd

 • Säkerställa barnskyddets kvalitet och resurser
 • Fortsätta fokusera tjänster imer förebyggande och tidigt arbete
 • Säkerställa rätten till aktuella, mest lämpliga och kvalitativa tjänster i hela landet
 • Ta beslut om tydliga socialvårds– och barnskyddsprocesser för barnfamiljer i enlighet med socialskyddslagen
 • Fastställa likformiga och bindande kriterier för kvalitet och upphandling av barnskyddstjänster
 • Öka åldern för eftervård till 25 år

8. Barn i världen behöver global ansvar

Fattigdom, konflikter och diskriminering mot tjejer innebär att mer än en miljard barn i världenhar fått sin barndom avslutad i förtid. Finland måste agera på ett långsiktigt och konsekvent sätt i olika forum för internationell politik för att förändra alla de förfaranden som upprätthåller fattigdom och ojämlikhet. Om handels- och skattepolitiken försvårar utvecklingsländerna är utvecklingssamarbetet bara ettplåster för skada. Finland måste bära sitt eget ansvar för världens barn – vi har råd med det.

Finland måste förbinda sig till en tydlig tidsplan för att höja utvecklingsanslagen till 0,7 procent av bruttonationalinkomstenligt FN:s mål senast 2030. För att hjälpa de mest utsatta barnen i världen måste 0,2% av BNI riktas till de fattigaste länderna. Att minska extrem fattigdommåste vara det första målet för finskt utvecklingssamarbete.

Rädda Barnen och andra utvecklingsorganisationer gör ett ovärderligt och effektivt arbete i världen. Det civila samhället har också en viktig roll i övervakningenavbeslutsfattare och företagsvärld. Det är nödvändigt att 15% av utvecklingsbiståndriktas till stöd för det civila samhället. Detta är särskilt viktigt i en tid då utrymme för civilsamhället krymper.

Under nästa regeringsperiod behövs:

 • Basera Finlands utvecklingspolitik på mänskliga rättigheter och minskning av extrem fattigdom
 • Garantera de mest utsatta barnens rättigheter i Finlands utvecklingspolitik
 • Öka utvecklingsbiståndet betydligt och engagera sig i en tidsplan för att öka utvecklingsbiståndet till 0,7% av bruttonationalinkomst före 2030
 • Rikta 0,2% av utvecklingsbiståndet för de fattigaste länderna
 • Stärka civilsamhällets roll i utvecklingssamarbetet genom att rikta 15% av utvecklingsbiståndet till organisationer

9. Stoppa kriget mot barn

357 miljoner barn lever i konfliktområden i världen. Mer än fyra miljoner flyktingbarn går inte i skolan. Allt oftare riktas militära åtgärder direkt mot barnen och till exempel har attacker på skolor blivit vanliga i konfliktområden i världen.

I sin utrikespolitik måste Finland systematiskt agera för att skydda barn i konflikter, att motskränkningar av internationell rätt och attagera för att skyldigakommer att ställas inför rätta. Detta är särskilt viktigt när det gäller allvarliga kränkningar av barns rättigheter. Finland ska inte exportera vapen till krigsdrabbade länder och kränkningar av barns rättigheter bör betraktas som särskilt försvårande i denna bedömning.

Finland måste lyfta skyddet av barn i konflikter i centrum för humanitär finansiering. Att skydda barn och utbildning även i konfliktsituationer bygger på framtiden redan när konflikter pågår. När freden äntligen kommer, skulle de som växte upp i mitten av konflikten ta ansvar för att bygga en bättre framtid.

I humanitärt bistånd är kontinuiteten i finansieringen viktig för kvaliteten på stödet, så som med utvecklingsbistånd. Finland bör också införa flerårigt stöd inom humanitärt bistånd. Detta skulle förbättra planeringen av bistånd inom konfliktområden.

Under nästa regeringsperiod behövs:

 • Ta ställning mot kränkningar av internationell rätt och agera för att skyldiga kommer att ställas inför rätta
 • Lyfta skyddet av barn i konflikter i centrum i humanitär finansiering
 • Förbättra effektiviteten av humanitär finansiering genom flerårig finansiering
 • Hårdare kriterierna för Finlands vapenexport så att vapen inte kan exporteras till krigshärjade länder

10. Finland intar en ledande roll när det handlar om företagansvar

Företagen skapar välstånd i samhället. Men vissa företag kan till och med dra nytta av barn och tvångsarbete i sin verksamhet. Detta är möjligt eftersom beslutsfattare inte har tvingat företag att agera ansvarsfullt utanför Finlands gränser. Rädda Barnen vill ha en lag om företags ansvar i Finland, vilket förpliktar företagen att se till att deras produktionskedjor inte kränker mänskliga rättigheter utanför Finland.

Under nästa regeringsperiod behövs:

 • Lag om att företag måste vara varsamma när det gäller mänskliga rättigheter
 • Öka resurserna för företagsansvarsarbete, särskilt vid utrikesministeriet
 • Delta aktivt i internationella processer om företagsansvar för mänskliga rättigheter

11. Skydda barn mot sexualvåld

 • Öka resurserna för utbildning och förebyggande av sexuella brott mot barn
 • Öka polismyndighetens och åklagarens resurser
 • Säkerställa att barn som är brottsoffer får professionell, högkvalitativ och regionalt likadan vård – Barn i olika delar av landet idag befinner sig inte i samma position.
 • Påskynda reformen av strafflagen om sexualbrott

Fler artiklar

Allmänt
Hjälp barnen i Gaza

Hjälp barnen i Gaza

Mer än 1 miljon barn i Gaza löper överhängande risk för svält. Familjer kämpar för att hitta tillräckligt med mat och vatten, med barn som redan dör på grund av undernäring och sjukdomar. Situationen har aldrig varit mer desperat.

Allmänt
Välkomna på familjehemshelg 2024

Välkomna på familjehemshelg 2024

OBS! LÄGRET ÄR FULLSATT.
Välkomna på familjehemshelg 2024 – ett läger för alla barn och vuxna i familjehemmet.

Allmänt
Välkommen på våra Ninni-läger 2024

Välkommen på våra Ninni-läger 2024

Välkommen på NINNI–SOMMARLÄGER 2024! Ninni-läger är roliga sommarläger med många aktiviteter och god mat.