Hem > Artiklar > Allmänt > Rädda Barnen Finlands riksdagsvalprogram 2023
Publicerat: 16 mars 2023

Rädda Barnen Finlands riksdagsvalprogram 2023

Barnrättsfrågor är viktiga valfrågor.

Söndagen den 2 april 2023 är det riksdagsval i Finland. Rädda Barnen Finland har tagit fram ett valprogram för riksdagsvalet med sex mål som fokuserar på att säkerställa förverkligandet av barns rättigheter i Finland och runt om i världen.

Allt beslutsfattande och genomförande av politik som berör barn ska ske i enlighet med grundläggande och mänskliga rättigheter. Grundlagen, FN:s konvention om barnets rättigheter och andra konventioner om mänskliga rättigheter förpliktar till konsekvent genomförande av barnets rättigheter.

Barnets rättigheter ska säkerställas genom fungerande samarbete mellan offentliga aktörer, medborgarorganisationer och företag. Detta samarbete kräver också säkerställande av medborgarorganisationernas verksamhet och finansiering på lång sikt.

1. Barnfattigdom ska minskas genom att satsa på stöd av familjer och barn i krävande livssituationer

Fattigdom är vardagen för många finländska barn. Det finns cirka 114 000 barn som lever i fattigdom i Finland. I den rådande ekonomiska situationen har barnfamiljernas köpkraft försvagats ännu mer.

2. Vi ska fortsätta genomföra den nationella barnstrategin konsekvent

I Finland har utarbetandet av en nationell barnstrategi redan främjats i två regeringsperioder, så att vi kan planera, vägleda och genomföra nationell barn- och familjepolitik konsekvent över regeringsperioder.

Barnstrategin är också vägledande för Finlands åtagande att genomföra EU:s barngaranti och EU:s barnstrategi.

3. Alla ska säkerställas en barndom utan våld

Varje barn har rätt till liv, trygg tillväxt, utveckling och utbildning, samt integritet och skydd mot våld. Våldet och otryggheten som barn och unga upplever har ökat. Hatretorik, mobbning och sexuellt våld mot barn förekommer allt oftare också i digitala miljöer.

4. Barn med flykting- och invandrarbakgrund ska skyddas i Finland och EU

Det pågår just nu den största flyktingkrisen sedan slutet av världskrigen. Kriget i Ukraina har ökat antalet flyktingar med mer än 7 miljoner människor. Människor flyr från krig, förföljelse och hopplöshet. Den globala klimatkrisen försvagar situationen ännu mer.

5. Stabilitet och säkerhet ska främjas genom att investera i barn och barnets rättigheter globalt

Konflikter, coronapandemin och klimatförändringarna påverkar den globala utvecklingen negativt – för första gången på mer än 20 år ökar fattigdomen samtidigt som den mänskliga utvecklingen avtar. Överlappande kriser försvagar barns möjligheter till lärande, skydd och välbefinnande.

6. De rekommendationer om grundläggande och mänskliga rättigheter som Finland fått ska följas upp och förverkligas

Finland har fått många rekommendationer från FN:s och Europarådets organ för mänskliga rättigheter. Vissa rättighetskränkningar, såsom våld mot kvinnor, otillräcklig nivå av grundläggande social trygghet och rättsskyddsproblem för asylsökande, upprepas i rekommendationerna eftersom tidigare rekommendationer inte har implementerats effektivt.

Ladda ner riksdagsvalprogrammets broschyr

Ladda ner hela riksdagsvalprogrammet 2023

Fler artiklar

Allmänt
Julgåva 2023

Julgåva 2023

Köp en julklapp som ger glädje!

Läs mer
Allmänt
Välkommen på höstmöte 2023

Välkommen på höstmöte 2023

Höstmöte inleds med fika och stadgeenliga ärenden med behandling av budget och verksamhetsplan och tar ställning till valberedningens förslag av styrelse för år 2024. Anmäl dig här eller sänd en e-post till info @raddabarnen.ax

Läs mer
Barnkonventionen
Barnrättsvecka 2023

Barnrättsvecka 2023

Barnrättsveckan firas varje år i november, i år den 20-26 november. Vi vill uppmuntra alla skolor, daghem, fritidsgrupper och andra att uppmärksamma barnrättsveckan genom att öka kunskap om barns rättigheter. Här har vi samlat inspiration och tips om material och roliga övningar som kan användas i undervisning om barns rättigheter hela året om!

Läs mer