Hem > Artiklar > Barnkonventionen > Materialet “Rådde Rådjur” hjälper barn inom barnomsorg att uttrycka sina åsikter i processen med den nya läroplanen
Publicerat: 18 February 2022

Materialet “Rådde Rådjur” hjälper barn inom barnomsorg att uttrycka sina åsikter i processen med den nya läroplanen

Materialet med Rådde Rådjur är ett verktyg som har utvecklats specifikt för Åland för att säkerställa att barn i barnomsorg har möjlighet att uttrycka sina åsikter i processen med att ta fram den nya läroplanen för barnomsorg.  

Landskapsregeringen jobbar just nu med att ta fram en ny läroplan för barnomsorgen. Enligt barnkonventionen har barn rätt att höras i frågor som rör dem. Den nya landskapslagen för barnomsorg och grundskola slår också fast att barn ska ges möjlighet att påverka innehållet inom barnomsorgens verksamhet utifrån sin mognadsgrad. Men hur kan man i praktiken möjliggöra barns delaktighet i processer som att ta fram en ny läroplan? Ålands landskapsregering har i samarbete med Barnombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet och Rädda Barnen tagit fram ett unikt skräddarsytt material för att möjliggöra detta.  

“Rådde Rådjur bor på Åland. Rådde fick precis veta att vuxna på Åland håller på med att ta fram regler för hur det ska vara på daghem/fritidshem och de vuxna frågade om Rådde kan hjälpa dem i det arbetet. Nu behöver Rådde få hjälp av de verkliga experterna – de barn som går på daghem eller fritidshem!

Tillsammans med barnen vill Rådde göra några roliga övningar och ta reda hur de som är experter tycker att världens bästa daghem och fritidshem skulle se ut och vad barnen tycker är viktigt!”

Materialet har tryckts upp för alla barn inom barnomsorgen. Det finns ett häfte för personalen, ett häfte för barn inom daghem samt ett för barn inom fritidshem. Tanken är att personalens och barnens material används tillsammans och de utgör en helhet. Allt material finns på landskapsregeringens webbplats.

Arbetet med att samla in barnens åsikter med hjälp av materialet pågår fram till 1 mars.Efter det sammanställs materialet från barnen och inkluderas i remissvaren och beaktas på liknande sätt som övriga remissvar.

Om materialet

När vi planerade materialet så började vi med att identifiera de olika delar i själva läroplanen där det vore särskilt relevant och viktigt att få höra var barnen tycker: värdegrund och välmående​, barns delaktighet och lärande​, lärmiljö och lek​ samt en möjlighet för barnen själva att identifiera vilka frågor är viktiga för dem inom barnomsorg.

Vi har valt med sådana metoder och övningar till materialet som Rädda Barnen har haft möjligheten att testa med olika barngrupper eller som finns med i olika färdiga metodmaterial om barns delaktighet från t.ex. Rädda Barnen Sverige och UNICEF.

Materialet grundar sig på barnkonventionen och också på de grundläggande krav för genomförandet av barns rätt till delaktighet som har definierats av FN:s barnrättskommitté.

Personalens material är gjort för att ge inspiration och tanken är att det ska vara så lätt att använda som möjligt med färdiga övningar, men att personalen kan också anpassa materialet enligt gruppen eller jobba med bara en del av det.

Alla barn som är med i arbetet får ett eget häfte där de själva får dokumentera sina åsikter på det sättet de vill: med egna ord, med hjälp av vuxna, med ritningar, med att klistra bilder eller på ett annat sätt.

Materialet har också utvecklats i samarbete med personalen inom barnomsorgen genom en workshop i november 2021 där det kom fram flera fantastiska förslag om hur materialet kan förbättras och vilken typ av stödmaterial borde finnas med, t.ex. tecken- och bildstöd samt  känslokort med Rådde. 

Rädda Barnens styrelseledamot och specialbarnträdgårdslärare Camilla Wiklund har varit med och bidragit med viktigt perspektiv och kunskap under hela processen och kunde också hjälpa oss med att få kontakt med Elin Granholm, som har tagit fram både bild- och teckenstöd till materialet. Möjligheten att ha med bildstöd och annat stödmaterial bidrar till att göra materialet mer inkluderande och att så många barn som möjligt skulle ha en möjlighet att delta i arbetet och få sin röst hörd.

Tanken är att materialet med Rådde Rådjur kan användas också efter processen med den nya läroplanen och att det kan vara ett stöd i arbetet med att höra barns åsikter om barnomsorgen också i framtiden.

På Landskapsregeringens Youtube kan du se en film där Rådde Rådjur intervjuar utbildningsminister Annika Hambrudd:
https://www.youtube.com/watch?v=ANeM_eNNEV8&t

Fler artiklar

Barnens internet

Ulla Thorslund föreläste om unga sexualförövare

Under två föreläsningar har vi fått ta del av gedigen kunskap om barns sexualitet och hur vi kan förebygga brottslighet! Vi har fått både information och inspiration som ska trygga fler barn!

Läs mer
Socialt utsatta barn

Höstens Ninni-grupper

Har du någon vuxen i din familj som inte mår bra eller som dricker för mycket? Vill du träffa och prata med andra som vet hur det är? Vill du göra kul saker och äta god fika? Då är du jättevälkommen med i någon av Rädda Barnens Ninni-grupper.

Läs mer
Barnens internet

Ett lyckat projekt har nått sitt slut

"Skulle önska att snacket sker nu innan sexdebuten. Har själv tagit ner porrfiltret Bulldog till mina barns telefoner då jag vet att det diskuterats och vi har pratat om porr hemma." Förälder till barn i årskurs 3 och 5 .

Läs mer