Hem > Artiklar > Allmänt > ”Finland måste ta ansvar för att skydda barnen i flyktinglägret i Moria”.
Publicerat: 18 september 2020

”Finland måste ta ansvar för att skydda barnen i flyktinglägret i Moria”.

Foto: Branden på bilden är inte ifrån Moria.

En förödande brand bröt ut förra veckan i flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos och lämnade till och med 12 000 människor utan skydd och humanitärt hjälp. Osäkerheten hos de som flyr har förvärrats av koronapandemin. Situationen är extrem och ohållbar för människor som är kvar utan sovplats och grundläggande livsförnödenheter.

Utlåtande publicerades 16.09.2020 på:
https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/suomen-tulee-kantaa-vastuuta-morian-pakolaisleirilla-olleiden-lasten-suojelemiseksi/

Följande text är en översättning gjord av Rädda Barnen på Åland.

Uppskattningsvis är 4000 av dem som lämnas utan skydd till följd av Morias bränder barn. Finland har meddelat att det kommer att ta emot 11 ensamkommande mindreåriga asylsökande från Moria. De ingår redan i regeringens beslut att ta emot 175 asylsökande från Medelhavet tidigare i vår.

Men den försämrade krissituationen kräver nu mer ansvarsfulla beslut och snabba åtgärder från Finland.

Europeiska stater, inklusive Finland, måste nu göra sitt yttersta för att lindra den mänskliga nöden.

Alla i Europa har rätt till skydd, mat och rent vatten och tillgång till vård. Nu är grundläggande tjänster beroende av organisationer och tillgången till dem har blivit betydligt svårare.

Nu är det viktigt att Finland

  • Tar emot de mest utsatta människor, särskilt barn och barnfamiljer och på det sättet bidrar till genomförandet av överföringar inom Europa för att skydda människor och upplåsa situationen,
  • Gör sitt yttersta för att förhindra att ett annat långvarigt flyktingläger återuppstår i Moria; det nya lägret kommer inte att lösa situationen för flyktingar och migranter,
  • deltar aktivt i beslutsfattandet om en sådan EU-migrationspolitik som respekterar den mänskliga värdigheten och mänskliga rättigheter och implementerar solidaritetsprincipen.

Situationen i lägret i Moria har varit svår under lång tid. Lägret har byggts för färre än 3000 personer men har nyligen haft en befolkning på upp till 13 000. Alla nykomlingar har inte fått plats i lägret, inklusive många ensamkommande barn.

Våld, brist på mat och skydd, otillräcklig hälsovård, att fastna i lägret samt förtvivlan och självmordstankarna som dessa faktorer orsakar har länge varit en del av vardagen för barn som bor i och runt Moria. Många har upplevt våld vid Europas gränser och förlorat vänner eller familjemedlemmar till Medelhavet.

Efter bränderna i Moria har många humanitära, flykting- och barnorganisationer i Europa insisterat att europeiska länder ska tar emot människorna i de mest utsatta situationer från Grekland, särskilt barn och barnfamiljer. Att behålla människor som har gått igenom traumatiska upplevelser i områden där rörlighet är begränsad och värdig behandling inte kan garanteras är oacceptabelt. Det är varken hållbart eller humant och kan inte motiveras av hotet om spridning av COVID-19.

Det här är inte den typ av Europa där alla kan leva gott. Tiden för handling och förändring är nu.

Undertecknat av:
Amnesty International, Suomen osasto ry (Amnesty International, Finland)
Lastensuojelun Keskusliitto (Centralförbundet för barnskyddet)
Lääkärit Ilman Rajoja (Läkare utan gränser)
Pakolaisneuvonta ry (Flyktingrådgivningen)
Pelastakaa Lapset ry (Rädda Barnen Finland)
Suomen Pakolaisapu (Finlands Flyktinghjälp rf)

Skriv under petitionen 

Hjälp oss hjälpa vid katastrofer som denna. Ge en gåva till vår katastroffond. 

Fler artiklar

Barnskyddet

Från kaoset till lugnet

Välkommen på svenskspråkig fortbildning om familjevård! Temat är tonåringar i familjevård och deras egna erfarenheter och tankar om att vara placerad i ett familje- eller jourhem. Hur har de upplevt insatsen och vad skulle de ha behövt?

Läs mer
Barnskyddet

Lyssna på oss! Träffar för ungdomar med erfarenhet av att bo i familjehem

Rädda Barnen ordnar träffar för ungdomar. Den 14.11 kl. 11-14 vill vi erbjuda dig och andra ungdomar som har erfarenheter av att vara placerad i familjehem en möjlighet att träffas. Den 15.11 kl. 11-14 erbjuder vi en likadan träff för dig som är syskon i ett familjehem. Också om du redan flyttat ut är du välkommen!

Läs mer
Allmänt

Dags att nominera till Rädda Barnen-priset!

Känner du någon som jobbar eller brinner för barns rättigheter? Då kan du nominera hen till Rädda Barnen-priset! Rädda Barnen-priset är en utmärkelse som årligen delas ut till en vuxen eller en grupp av vuxna på Åland för att lyfta fram goda exempel som kan kopplas till Barnkonventionen och dessa artiklar. Lämna in din nominering senast den 1 november!

Läs mer