Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Barn som anhöriga > Bli stödperson eller stödfamilj

Bli stödperson eller stödfamilj

Alla barn är olika. Därför behövs det flera vuxna som vill ge av sin tid till ett barn som behöver just dig!

På Åland finns det ett större antal barn och unga som behöver ett vuxet stöd än antalet stödpersoner och stödfamiljer. Särskilt utmanande är det att hitta rätt då den som behöver stödet är i tonåren och har särskilda behov (t.ex. en funktionsnedsättning). Stödverksamheten bygger på att de som ställer upp som stödperson eller stödfamilj är vanliga vuxna som har ett genuint intresse för att hjälpa barnet, en stabil livssituation och en vilja att stöda, samarbeta med och förbinda sig till barnet.

Stödpersonen och stödfamiljen ska ha hand om barn som är i särskilt behov av stöd och trygghet. Det är därför viktigt att den som tar uppdraget uppvisar straffregisterutdrag då avtal med kommunen skrivs och att tystnadsplikten respekteras. Den som ställer upp som stödperson eller stödfamilj får ett arvode och ersättning för vissa kostnader av kommunen.

 

Grundkurs för stödpersoner och stödfamiljer

Kommunernas barnskydd kan stöda barn och unga genom att ge dem en stödperson eller en stödfamilj. Stödpersoner är trygga förebilder och stöd till ungdomar, medan stödfamiljer tar hand om yngre barn vilket ger avlastning också till barnets familj. Stödpersonsverksamheten bygger på att den som ställer upp är en vanlig trygg vuxen som vill dela med sig av sin tid, har genuint intresse och vilja att stöda barnet, en stabil livssituation samt en vilja att förbinda sig en viss tid och att samarbeta både med socialen och med barnet och dess familj.

En bättre start

Barnskyddslagen kräver inte en särskild utbildning av den som vill ställa upp som stödperson eller stödfamilj inom barnskyddet, men att få gå en kurs innan man inleder sitt uppdrag ger en bättre start och en större säkerhet kring uppdragets innehåll och gränsdragning.

Är du eller din familj intresserad? Åländska barn och unga behöver fler stödpersoner och stödfamiljer, så tveka inte!

Kryssa i ja på sista rutan i formuläret när du anmäler intresse för att bli stödperson/stödfamilj.

Tidsåtgång: 16 timmar (3 dagar)

Nätverk

Vi ordnar också nätverksträffar och erbjuder fortbildningsmöjligheter, ofta gemensamma med familjevårdare (fosterhem). Nätverksträffarna är för vuxna stödpersoner och familjevårdare. Också nyutbildade som ännu inte har avtal med en kommun om ett särskilt barn och personer med avtal om eftervård eller avslutade familjehems- och stöd uppdrag bakom sig är välkomna.

Anmäl ditt intresse till att bli stödperson eller stödfamilj