Hem > Vad vi gör > Barnskydd > Familjevård inom barnskyddet > Intresseanmälan-Familjehemsutbildning

Förberedande utbildning för familjehem (PRIDE)

Barnet behöver och har rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Om barnets välfärd inte kan garanteras hos barnets föräldrar kan kommunen (barnskyddet) placera barnet utom hemmet i familje- eller institutionsvård. Familjevård innebär att ett barn eller en ungdom får omvårdnad i en privat ”alldeles vanlig” familj som en familjemedlem.

För att bli familjevårdare (fosterförälder) och ta emot ett barn måste man gå utbildning. Utbildningen ger deltagarna ökad kunskap om det utsatta barnets behov och situation, men det är framförallt en process som ska leda till att deltagarna själva tydligare ser och utvärderar sina egna färdigheter att ställa upp för och ta hand om ett barn genom adoption eller inom barnskyddet.

Den här utbildningen har fokus på familjevård, men den är också lämplig för dig som funderar på att bli adoptivförälder.

Gruppen träffas 9 gånger á 3 timmar under ca 6 månade. Utbildarna träffar också familjerna enskilt och deltagarna får hemuppgifter. Om det i familjen finns två vuxna måste båda delta för att familjen ska kunna bli ett familjehem. Att delta innebär inte att man förbinder sig till att ta ett uppdrag.

Följande utbildning: Planeras starta våren 2019. Kontakta Janina Björni på 040 6723327 eller e-post [email protected] om du vill anmäla intresse eller har frågor.

Tidsåtgång: 9 gruppträffar á 3 timmar, 2 enskilda familjeträffar samt hemuppgifter (ca 6 månader).

Intresseanmälan för förberedande utbildning för familjehem