Hem > Vad vi gör > Socialt utsatta barn > Familjevård inom barnskyddet > Intresseanmälan-Familjehemsutbildning

Förberedande utbildning för familjehem (PRIDE)

Har du plats för en till i familjen men är osäker på om du och din familj är lämpliga eller kommer räcka till?

För att bli familjevårdare (fosterförälder) och ta emot ett barn måste man gå utbildning. Utbildningen ger deltagarna ökad kunskap om det utsatta barnets behov och situation, men det är framförallt en process som ska leda till att deltagarna själva tydligare ser och utvärderar sina egna färdigheter att ställa upp för och ta hand om ett barn genom adoption eller inom barnskyddet.

Den här utbildningen har fokus på familjevård, men den är också lämplig för dig som funderar på att bli adoptivförälder.

Gruppen träffas 9 gånger á 3 timmar under ca 5-6 månader. Utbildarna träffar också familjerna enskilt och deltagarna får hemuppgifter. Om det i familjen finns två vuxna måste båda delta för att familjen ska kunna bli ett familjehem. Familjens barn erbjuds möjlighet att delta i ett särskilt tillfälle för barnen och ungdomar dessutom också är välkomna till panelträffen. Att en familj deltar i familjehemsutbildningen innebär inte att de förbinder sig till att ta ett uppdrag.

Följande utbildning: Kontakta Janina Björni på 040 6723327 eller e-post [email protected] om du vill anmäla intresse eller har frågor.

Tidsåtgång: 9 gruppträffar á 3 timmar, 2 enskilda familjeträffar samt hemuppgifter (ca 6 månader).

Intresseanmälan för förberedande utbildning för familjehem