Hem > För barn & unga > Engagera dig > Barns egen rapport till FN

Barns egen rapport till FN

Hur bra är Åland på att följa barns rättigheter? Just nu samlar Rädda Barnen tillsammans med andra organisationer information från Åland till FN (Förenta Nationerna) om hur barn och unga har det Åland och hur Åland kan bli bättre att följa barns rättigheter.

Barn och unga kan skicka in en egen rapport till FN:s barnrättskommitté om hur barn själva upplever att barn på Åland har det! Det handlar om att samla information från åländska barn på olika sätt. Mer information om barns rättigheter och FN:s barnrättskommittén finns nedan.

Under sommaren 2020 har Rädda Barnens sommarjobbare, barnkonventionspiloter (14-17 år) börjat skriva en egen rapport till FN. Piloterna har tagit med information från olika projekt som de jobbade med under sommaren och förberett t.ex. enkäter för åländska barn.

Varför är det viktigt att barnen rapporterar till FN:s barnrättskommitté?

 • Kommittén får massor av rapporter från vuxna – regeringar, organisationer och barnombudsman – så det är viktigt att de också hör vad barn har att säga om sina egna rättigheter
 • Rapportering till kommittén är din chans att berätta världen hur väl eller inte väl ditt land skyddar dina rättigheter
 • Du hjälper kommittén att förstå hur det verkligen är att vara ett barn i ditt land

Vad är barns rättigheter?

 • När vi pratar om barn, pratar vi om alla som är under 18 år
 • Barn och ungdomar under 18 år har egna mänskliga rättigheter
 • Regler för hur barn och unga får behandlas finns samlade i ett internationellt avtal: Barnkonventionen
 • Finland och Åland antog barnkonventionen år 1991

Länderna rapporterar till FN:s barnrättskommitté

 • Vart femte år ska Finland skicka in en rapport till FN om hur barn har det här.
 • Kommittén granskar rapporterna och diskuterar med representanter från statens regering och civilsamhället
 • Barnrättskommittén välkomnar barn att delta i varje del av rapporteringsprocessen!

FN:s barnrättskommitté

 • En grupp människor som ska se till att länderna följer reglerna i barnkonventionen
 • 18 medlemmar från olika länder som är alla barnexperter.
 • Kommittén träffas i Genève i Schweiz
 • Barnrättskommittén arbetar fram en lista med saker som måste göras, så att alla barn ska få det bättre.