Hem > För barn & unga > Engagera dig > Barns egen rapport till FN

Barns egen rapport till FN

Hur bra är Åland på att följa barns rättigheter? Just nu samlar Rädda Barnen tillsammans med andra organisationer information från Åland till FN om hur barn och unga har det Åland och hur Åland kan bli bättre att följa barns rättigheter.

Barn och unga kan skicka in en egen rapport till FN:s barnrättskommitté om hur barn själva upplever att barn på Åland har det! Det handlar om att samla information från åländska barn på olika sätt. Mer information om barns rättigheter och FN:s barnrättskommittén finns nedan.

Under sommaren 2020 har Rädda Barnens sommarjobbare, barnkonventionspiloter (14-17 år) börjat skriva en egen rapport till FN. Piloterna har tagit med information från olika projekt som de jobbade med under sommaren och förberett t.ex. enkäter för åländska barn. Projektet med barns egen rapport fortsätter under hösten och vintern med möjlighet också för andra barn (under 18 år) att delta I processen.

Vill du komma med och planera barns egen rapport till FN? Anmäla ditt intresse nedan!

Vi ordnar en träff för alla intresserade barn och unga. Vi kontaktar alla som har anmält sitt intresse så snabbt som möjligt så att vi kan tillsammans bestämma hur och när vi vill träffas:

 • Du kommer att få mer information om FN, barns rättigheter och tillsammans kan vi planera olika sätt att samla viktig information till FN.
 • Ingen förkunskap behövs och du kan själv bestämma på vilket sätt du vill vara med.
 • Tillsammans kan vi även planera hur vi kan presentera informationen till de vuxna som fattar beslut på Åland.

Varför är det viktigt att barnen rapporterar till FN:s barnrättskommitté?

 • Kommittén får massor av rapporter från vuxna – regeringar, organisationer och barnombudsman – så det är viktigt att de också hör vad barn har att säga om sina egna rättigheter
 • Rapportering till kommittén är din chans att berätta världen hur väl eller inte väl ditt land skyddar dina rättigheter
 • Du hjälper kommittén att förstå hur det verkligen är att vara ett barn i ditt land

Anmäl ditt intresse:

 • Datumformat: DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Vad är barns rättigheter?

 • När vi pratar om barn, pratar vi om alla som är under 18 år
 • Barn och ungdomar under 18 år har egna mänskliga rättigheter
 • Regler för hur barn och unga får behandlas finns samlade i ett internationellt avtal: Barnkonventionen
 • Den 20 november 1989 beslöt FN:s generalförsamling att anta Barnkonventionen
 • Finland och Åland antog barnkonventionen år 1991

FN:s barnrättskommitté

 • Är en grupp människor som ska se till att länderna följer reglerna i barnkonventionen
 • 18 medlemmar från hela världen som är experter i barnrättsfrågor
 • Kommittén träffas i Genève i Schweiz
 • Barnrättskommittén drar slutsatserna och ger rekommendationer om hur länderna kan förbättra sitt arbete för att leva upp till barnkonventionen.

Länderna rapporterar till barnrättskommittén

 • Barnrättskommitté granskar regelbundet varje land som har ratificerat barnkonventionen
 • Vart femte år ska länderna lämna en rapport till kommittén om hur de följer barnkonventionen
 • Kommittén granskar rapporterna och diskuterar med representanter från statens regering och civilsamhället
 • Barnrättskommittén välkomnar barn att delta i varje del av rapporteringsprocessen!