Hem > Evenemang > Vänskapande på högstadiet
Publicerat: 27 November 2020

Vänskapande på högstadiet

Tid för evenemang: tisdag 01 december 2020

Den 1.12 kl.18.00-20.00 arrangerar Rädda Barnen tillsammans med ABF Åland en kväll med fokus på vänskapande på högstadiet. 

Kvällen ska ge ökad kunskap och nycklar till hur högstadieelevers ”vänskapande” ser ut och hur främjande strukturer, metoder och aktiviteter kan stödja barn att hitta vänner och hälsosamma situationer.

Kvällen inleds med en online-föreläsning med Lina Lundström som forskat om högstadieelevers vänskapsrelationer. Hennes arbete vill bidra till att ge förståelse för hur eleverna vänskapar och skapar mening i vardagen och vad som är viktigt för dem under deras skolgång.

Inbjudna representanter från skola, föreningsliv och elevvård delar sedan med sig av sina erfarenheter och perspektiv på arbetet med att stödja barns vänskapande på Åland.

Kvällen avslutas med reflektioner från Annika Hambrudd minister ansvarig för utbildning och Niklas Stenbäck chef för utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Om Lina Lundström

Lina Lundström är Phd och universitetslektor och har skrivit en avhandling med rubriken Att göra vänskap: En kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer.

”Det jag vill med min forskning är att ge lärare, föräldrar men också elever ett språk kring vad är det egentligen som händer i skolan med social organisering eller relationsarbete. Vi behöver lyfta vänskapsarbetet som eleverna gör för att det är så betydelsefullt för dem.”

Vem får delta?

Alla intresserade är välkomna! Speciellt lärare, ungdomsarbetare, socialarbetare, förenings- engagerade och andra som möter barn och unga i sitt jobb, sitt uppdrag eller på sin fritid.

Ta del av all information och anmäl dig via evenemanget på Facebook.