Hem > Evenemang > Välkommen på vårmöte den 30 mars!
Publicerat: 08 March 2022

Välkommen på vårmöte den 30 mars!

Tid för evenemang: onsdag 30 mars 2022

Kl. 18.00-20.00 på Zoom eller Röda Korsgården.

Vi inleder med traditionellt vårmöte där du får information om Rädda Barnens verksamhet bl.a. behandling av verksamhetsberättelse, bokslut.

Efter det formella vårmötet (ca kl. 18.30) berättar Julia Valkeapää, Sam Dreyer och Jonna Varsa om de rapporter om barns rättigheter på Åland som Rädda Barnen varit med och arbetat fram och som under året skickas till FNs barnrättskommitté. Särskilt fokus ligger på den historiska rapporten från åländska barn till FN, där över 400 barn och unga från Åland lyfter fram hur de tycker att deras rättigheter förverkligas på Åland och vilka rekommendationer de har till vuxna.

Om Åländska barns rapport till FN:

Vart femte år skickar Finland in en rapport till FN om hur barn har det här. Sedan arbetar FN fram en lista med saker som måste göras, så att barn i Finland ska få det bättre. Men FN vill inte bara veta de vuxnas åsikter, utan de vill också veta hur barn (alla som är under 18 år) tycker att det är att växa upp på Åland. Detta är ett historiskt år då det är första gången Åland och barnen själva är med och skriver en egen rapport. Åländska barns rapport till FN har tagits fram av Rädda Barnes barnkonventionspiloter (14-17 års) från sommaren 2020 och barn från Rädda Barnen på Ålands styrelse. Över 400 barn på Åland har bidragit i rapporten.

Rapporten består av tre delar;

  • Svar från en enkät till barn på Åland
  • Inflyttade barn på Åland
  • Barn med separerade föräldrar

Rapporten har översatts till engelska och skickas in till FN:s barnrättskommitté den 1 juli 2022.

Dokument att bekanta dig med inför mötet:

Andra intressanta dokument:

Kvällen är gratis och öppen för alla intresserade, medlemmar och blivande medlemmar.

Särskilt välkommen till dig som arbetar med barn eller har ett engagemang för barns rätt till trygghet, delaktighet och hälsa. Åländska barns rapport till FN är ett viktigt verktyg för alla som jobbar för eller möter barn och vi hoppas att ni kommer få användning av denna rapport när ni tar beslut som angår barn.

Vi bjuder på mat och kaffe om du anmäler dig senast den 27 mars.

När?
Onsdagen den 30 mars
kl. 18.00-20.00

Var?
Röda Korsgården, Västra Esplanadgatan 5. Det är också möjligt att delta på distans.