Hem > Evenemang > Föreläsning 1 eller 2 september: Unga sexualförövare på nätet och i den fysiska miljön – så kan vi upptäcka och förebygga brottslighet.
Publicerat: 16 June 2022

Föreläsning 1 eller 2 september: Unga sexualförövare på nätet och i den fysiska miljön – så kan vi upptäcka och förebygga brottslighet.

Tid för evenemang: fredag 02 september 2022

Välkommen på föreläsning med Ulla Thorslund legitimerad psykolog, föreläsare och expert på unga sexualförövare 1-2 september 2022.

Rädda Barnen och Ålands landskapsregering bjuder tillsammans med Fältarna in till en föreläsning som ger dig verktyg till att arbeta förebyggande i den miljö där du möter barn och unga.

Ulla Thorslund kommer att prata om barn och ungas sexualitet på nätet och i den fysiska miljön, hur vi kan se signaler och arbeta förebyggande. Vad är ett offer och vad är en förövare?

Föreläsningarna passar för pedagoger, skolpersonal, fritidssektorn och alla viktiga vuxna som möter barn i yrket, på fritiden eller i vardagen.

Föreläsningen ges vid två tillfällen:

Torsdag 1 september kl. 18.30-20.00 i Ålands lyceums hörsal, Mariehamn. Kvällen riktar sig till personal inom barnomsorg, fritidssektorn, föreningar, föräldrar och andra viktiga vuxna i barns och ungas närhet.

Fredag 2 september kl. 9-11.00 i lagtingets auditorium, Mariehamn. Förmiddagen riktar sig särskilt till ledare, lärare och personal i grundskola, Ålands gymnasium, Ålands folkhögskola. Föreläsningen har fokus på att skapa en trygg lärmiljö.

Det kostar inget att delta på föreläsningen men du behöver anmäla dig.