Hem > Evenemang > Barnrätts-webinarium
Publicerat: 29 April 2020

Barnrätts-webinarium

Tid för evenemang: onsdag 13 maj 2020

Rädda Barnen vill samla alla viktiga erfarenheter om barns rättigheter på Åland i en första egen åländsk alternativ rapport till FN:s barnrättskommitté. Vi bjuder in alla intresserade aktörer för att lära sig mer om alternativ rapportering och för att delta i processen!

Vad: Ett barnrätts-webinarium om processen med en alternativ rapport till FNs barnrättskommité
När: Den 13 maj kl 15-17
Var: Online
Anmäl dig nedan!

Finland, som alla länder granskas regelbundet av FN:s barnrättskommitté för att se hur landet lever upp till Barnkonventionen. Vart femte år ska staterna lämna in en rapport om de framsteg som har gjorts. Andra aktörer som barnombudsmannen och civilsamhällets organisationer kan lämna in egna rapporter för att komplettera statens rapport. 

I juni 2019 lämnade Finlands regering sin kombinerade femte och sjätte rapport till barnrättskommittén och det är den första rapporten där Åland nämns. Civilsamhällets organisationer I Finland skickar in sin alternativa rapport till kommittén och processen samordnas av Centralförbundet för barnskydd.  

Åländska civilsamhället har inte varit med i denna process tidigare men nu vill vi samla erfarenheter om barns rättigheter på Åland i en första åländsk alternativ rapport. Detta har även gjorts av andra självstyrande områden (exempelvis Färöarnas civilsamhälle år 2016). Därför tar Rädda Barnen nu detta initiativ och tar på oss att samordna alternativ rapportering på Åland. Vi vill nu bjuda in alla intresserade aktörer till ett barnrätts-webinarium för att lära sig mer om alternativ rapportering och för att delta i processen. 

Det handlar om att med gemensamma krafter samla våra erfarenheter för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Därför är det viktigt att vi bildar en bred grupp med erfarenheter från olika organisationer, så som föreningar, kommuner, myndigheter och rättighetsbärarna själva, det vill säga barnen. På ett kreativt och konstruktivt sätt ska vi bilda en uppfattning och rapportera om hur läget på Åland ser ut just nu för barn. Var brister det åländska samhället i genomförandet av barnkonventionen? Vad måste vi satsa på just nu för att alla barn på Åland ska få sina rättigheter tillgodosedda? 

Alternativa rapporter från Finland måste lämnas in till barnrättskommittén (tidigast) i november 2020. Efter det granskar barnrättskommittén alla rapporterna och diskuterar sedan med representanter från statens regering och civilsamhällets organisationer och grundval av dessa drar slutsatserna och ger rekommendationer om hur staten kan förbättra sitt arbete för att leva upp till barnkonventionen. 

 

Varför ska civilsamhället lämna in en egen rapport till barnrättskommittén? 

  • Det är ett verktyg för att informera FN:s barnrättskommitté om barns situation och påverka de slutsatserna och rekommendationerna som Finland och Åland får från barnrättskommittén, ett verktyg för att utveckla barnpolitiken 
  • Det är en möjlighet att ge kommittén specifik, tillförlitlig och objektiv information från civilsamhällets organisationer för att de kan göra en omfattande och oberoende bedömning av de framsteg som gjorts och svårigheterna i genomförandet av barnkonventionen.   
  • Ge information om områden där statens rapport är ofullständig, om frågor som inte är täckta eller som enligt civilsamhällets åsikt är felaktiga eller vilseledande. Finska statens rapport är inte omfattande när det gäller situationen Åland och därför är det extra viktigt att ge kommittén mer information om situationen på Åland.  
  • Staternas rapporter fokuserar ofta  lagstiftning och ger inte alltid tillräcklig analys av praktiska utmaningar och åtgärder som vidtagits för genomförandet. Syftet med alternativa rapporter är att bedöma hur barnkonventionen har genomförts i vardagen, belysa god praxis, identifiera luckor och understryka utmaningar i genomförandet av lagstiftning och tjänster och få fram det civila samhällets perspektiv!

Mer info: 

De senaste rekommendationerna och slutsatserna från Barnrättskommittén till Finland från år 2011 ( engelska. Tips: du kan använda Ctrl+F (eller cmd+fmac) för att lätt hitta vad som står om Åland)

Ålands landskapsregerings synpunkter för Finlands kombinerade femte och sjätte rapport från år 2017 

Alternativa rapporten bör täcka perioden från de senaste rekommendationerna fram tills inlämnande av den alternativa rapporten, dvs 2011-2020.