Matbanken

14-web.jpg
foto: rädda Barnen

Rädda Barnen på Åland driver tillsammans med Mariehamns församling, Missionskyrkan, Pingstkyrkan och Socialmissionen projektet Matbanken.

Inom Matbanken samlar vi in och delar ut, framförallt mat, en gång i veckan till barnfamiljer och varannan vecka till andra hushåll. Stöd från Matbanken ges till barnfamiljer och personer som av olika anledningar, har en tillfällig ekonomisk kris. Matbanken kan också hjälpa till under en längre tid och fungerar som ett komplement till samhällets andra stödformer.

Vill du stöda Matbanken?

Ekonomiskt kan du bidra till Matbankens verksamhet genom en insättning på Rädda Barnens konto.
Märk inbetalningen med ”Matbanken”.

Gåvokort finns att köpa för minst 10 € om du vill uppvakta en person och samtidigt bidra till Matbanken. Kortet finns att köpa på Rädda Barnens kansli, vid Ålandsbankens huvudkontor eller vid pastorskansliet i Mariehamns församling.

Vill du göra en personlig insats kontaktar du Rädda Barnens kansli på 018 14394. Det finns flera olika sysslor vi behöver hjälp med inom Matbanken.

Behöver du hjälp från Matbanken?

Behöver du biljetter till Matbanken? Barnfamiljer kan inledningsvis hämta biljetter från Rädda Barnens kansli på Norragatan för fyra veckor. Behöver du ytterligare hjälp ska du vända dig till din församling som håller ett samtal kring dig och din familjs behov och sedan kan längre stöd ges från Matbanken. Du kan också kontakta din församling direkt.

Mariehamns församling, Östra Esplanadg 6, mottagning tisdag (Tuesday, numai martea) kl 10-12 och 13-15 eller ring 018-5360

Jomala församling, St Olofsgården, mottagning tisdagar (Tuesday, numai martea) kl 9-11 eller ring 018-328313

Finström-Geta församling, Pålsböle, ring 018-42330 eller 0457-3613463

Hammarlands församling, Kattby, ring 018-36025 eller 0457-3425047

Lemland-Lumparlands församling, ring 018-34042 eller 0457-3441805

Saltviks församling, ring 018-43260 eller 0457-3434403

Sund-Vårdö församling, ring 018-43930 eller 0457-3449492

Historia & bakgrund

Våren 2010 hade Mariehamns församling, Rädda Barnen, Missionskyrkan, Pingstkyrkan och Socialmissionen alla, var för sig, under en längre tid konstaterat att det på välbärgade Åland finns människor, både familjer och ensamma, som skulle vara i behov av mer hjälp i form av mat. Samtidigt skrevs det flera artiklar i lokala media om det stora svinnet i butikerna. Här fanns alltså både ett tydligt behov och outnyttjade resurser, men ingen koordination. Detta ledde till att vi inledde samarbetsprojektet Matbanken.

Matbankens syfte

Syftet med Matbanken är att genom ett konkret, och gärna resurssnålt, samarbete komplettera samhällets offentliga insatser och hjälpa de utsatta människor som ber om vår hjälp. I vissa livssituationer är det svårt att få ihop vardagens behov trots att man, utifrån sina egna förutsättningar, gör sitt bästa. För den som saknar besparingar, har begränsat socialt nätverk, drabbats av sjukdom eller är ofrivillig arbetslöshet kan bara vetskapen om möjligheten till ytterligare hjälp vara avgörande för att orka gå vidare.

Frivilligarbete är stommen

Maten till Matbanken får vi från grossister, odlare, vissa affärer och privatpersoner. Huvudsakligen privata donationer ger oss möjlighet att komplettera matkassen med inhandlade varor så som hygienartiklar, blöjor och vissa färskvaror. Sedan 2012 har Matbanken, genom ansökan från Socialmissionen, fått PAF-medel som täcker största delarna av hyres- och elkostnader och en deltidstjänst för en ansvarsperson. Huvudansvaret för Matbanken har en styrgrupp, där representanter för samarbetsorganisationerna finns med. Vid hämtning av varor och vid utdelningen arbetar nästan enbart frivilligarbetare. Varje vecka jobbar flera frivilliga många timmar med att hämta varor från samarbetspartners för att packa och dela ut maten.

En liten del av bidragen används till evenemang som vi ordnar för att tacka de frivilliga för deras enorma insats. Det kan vara lite gott fikabröd till en talkokväll eller en gemensam överraskning av något slag. De som ställer upp frivilligt och hämtar mat kan också få kilometerersättning. Trots att möjligheten inte utnyttjas så ofta är det viktigt att den finns. Då kan alla hjälpa till utan att direkt behöva betala för att ställa upp. Vi behöver människor som har bil och krafter att hämta de mängder mat vi delar ut.

Ett stort TACK till våra sponsorer!


logo.jpg