Långsiktigt arbete mot människohandel

Rädda Barnen på Åland har sedan år 2006 givit stöd till tjejgruppsverksamhet i Kelme-regionen i Litauen. Tillsammans med lokala Rädda Barnen i Kelme arbetar vi för att stärka unga på landsbygden genom tjej- och killgrupper. Verksamhetens syfte är att stärka ungas självkänsla och förebygga risken att de utsätts för människohandel/trafficking genom nya vänner, upplevelser, insikter och möjligheter.

Målgruppen i projektet är främst flickor från socialt och ekonomiskt utsatta familjer som löper störst risk att bli utsatta för trafficking eller annan utsatthet. Det rör sig oftast om tjejer som har växt upp med ensamstående marginaliserade mammor, föräldrar med missbruksproblematik eller som levt på institution. Tjejerna i grupperna i Kelme är 9-19 år gamla. Rädda Barnen på Åland finansierar
11 tjejgrupper och hösten 2015 startade den första killgruppen. Läs mer här!

Rädda Barnen på Åland stödjer även Rädda Barnens lokalförening i Kelme veckolånga sommarläger. Barnen kommer från hela Kelme-regionen, främst från stora eller socialt utsatta familjer. År 2015 arrangerades lägret för femtonde gången.

Läs mer om hur du kan stöda verksamheten i Litauen.